-


De eerste vier decennia van deze eeuw zijn niet kort samen te vatten. Het waren roerige tijden.

Zo raakten de sociale verhoudingen op drift. Er ontstonden politieke partijen en maatschappelijke organisaties. De gewone man kreeg wat meer te zeggen, zeker na de invoering van het algemeen (mannen)kiesrecht in 1917.

De eerste wereldoorlog (1914-1918) met miljoenen doden, de tweede die in gang werd gezet.
Bovendien kwam ook Nederland in de jaren 30 in de greep van de grote wereldwijde depressie: een lange periode van krimp in de economie en van grote werkloosheid.

Eind 19e, begin 20e eeuw was Hauwert een rustig, tamelijk afgesloten dorp. Wat veranderde er voor Hauwert door al deze grote wereldgebeurtenissen?
Helaas was er in die tijd nog geen Dorpskoerier waarin alle gebeurtenissen in Hauwert werden opgeschreven.

Met behulp van de landelijke en regionale kranten uit die tijd, de jaarboeken van het Historisch Genootschap Hauwert, en ook de notities van de kerkenraad uit die dagen kunnen we ons toch een beeld vormen van het Hauwert van toen.

Tijdvakken