De jaren 60: een nieuw tijdperk deed zijn intrede. De wederopbouw was voltooid, zij het dat de woningnood bleef aanhouden.
Met het loslaten van de geleide loonpolitiek was de druk van de ketel, zodat de ene loongolf de andere in rap tempo opvolgde.
Velen kregen voor het eerst de beschikking over een koelkast, wasmachine, telefoon, televisie en zelfs een auto.

De televisie kwam in Nederland maar langzaam op gang, in 1960 wordt 18 uur per week uitgezonden, in 1962 30 uur. Door de televisie veranderde het interieur in veel woonhuizen ingrijpend. Niet de tafel met de lamp erboven is meer het centrale punt van de kamer, maar het bankstel gericht op het televisietoestel.

Niet alleen materiŽle verbetering kenmerkt de jaren 60. In toenemende mate veranderden de opvattingen van de mensen. Vooral de jongeren kwamen in opstand tegen de starre maatschappelijke verhoudingen.

De Nederlanders werden in de jaren zestig zelfstandiger en onafhankelijker. Het individu en niet de groep en zuil waartoe men behoorde was alles bepalend. De belangrijkste reden voor deze verandering is de steeds toenemende bestaanszekerheid en de steeds grotere kennis van de wereld om hen heen.

De Dorpskoerier zal ons leren hoe dit nieuwe tijdperk zich in Hauwert manifesteerde.

Tijdvakken