Donateur worden?

Met uw donatie levert u een waardevolle bijdrage aan alle activiteiten die het Historisch Genootschap ontplooit, niet in de laatste plaats het onderzoek naar 'het verleden' in de ruimste zin van het woord, van het zo prachtige karakteristieke Westfriese dorp Hauwert.

U bent al donateur vanaf € 15.- per jaar.

Wat krijgt u daarvoor terug?

Als donateur van de Stichting Historisch Genootschap Hauwert:

  • ontvangt u ieder jaar het jaarboek. De jaarboeken kunnen op de presentatieavond in ontvangst worden genomen. Bij afwezigheid worden de jaarboeken bij de donateurs thuisbezorgd.
  • heeft u, op vertoon van uw donateurskaart, gratis toegang tot de lezingen en/of tentoonstellingen die wij organiseren

Voor excursies dient een donateur de kosten voor eigen rekening te nemen. Wel wordt door ons het vervoer geregeld.

Aanmelden

U kunt ons steunen door u op te geven als donateur.
Aanmelden via email: info@historisch-hauwert.nl.

Uitreiking jaarboek aan Pieter Butter door Koos Groot


Fototentoonstelling Historisch Genootschap.
V.l.n.r. Jan Koster, Koos Groot, Ds.Koppert