Oudheidkamer.
Bedstee met beddenplank.

 

OVER ONS

In 1995 werd het reeds jaren bestaande idee om een historische vereniging in Hauwert op te richten verwezenlijkt door een aantal enthousiaste mensen.
Op 3 oktober van dat jaar werd de oprichtingsakte gepasseerd: de Stichting Historisch Genootschap Hauwert was een feit.

Waarom eigenlijk? Het zo vertrouwde dorpsleven, waarin iedereen elkaar kent, wordt hoe langer hoe meer geweld aangedaan. Eeuwenoude gebruiken en plaatselijk dialect verdwijnen. De aanblik van het dorp verandert langzaam maar zeker. Oude boerderijen, werkmanshuizen en weilanden maken plaats voor moderne behuizingen. Een poldermodel van verstedelijking rukt op. Allemaal redenen om "die goeie ouwe tijd" voor later vast te leggen, te koesteren, te publiceren en tentoon te stellen.

De stichting streeft ernaar de overgebleven onroerende en roerende zaken met historische waarde in het dorp Hauwert te behouden en voor verval te behoeden. Tevens heeft de stichting als doel de kennis van en belangstelling voor het verleden van het dorp Hauwert, alsmede de cultuur van dat dorp, te bevorderen.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

  • het bewaren en verzamelen van voorwerpen, die van belang zijn om dit verleden te leren kennen
  • het beschermen en in stand houden van al hetgeen dat uit dit verleden aanwezig is en waard is behouden te blijven
  • het doen inrichten en beheren van een oudheidkamer
  • het doen instellen van bodemonderzoek, het publiceren van geschriften, het organiseren van excursies, lezingen en voordrachten, het aanleggen van een historisch archief
  • het door middel van foto's en beschrijvingen vastleggen van het huidige dorpsbeeld en de daarin aangebrachte veranderingen
  • alle andere wettige middelen, waaronder begrepen samenwerking met andere organisaties

De Stichting Historisch Genootschap Hauwert telt op dit moment ongeveer 250 donateurs en draait volledig op hun steun. Wilt u ons ook financieel steunen? Wij verwelkomen u graag als donateur. Zie donateur worden? voor meer informatie.

Inkijkje in museum Jan Duim
Arreslee uit 1749.


Hoekje in Oudheidkamer.


Oudheidkamer.
Korset en nachtkleding