Nieuws/activiteiten

18 september 2016. Excursie Zuiderzeemuseum

Op zondag 18 september zijn we met dertien personen naar het Zuiderzeemuseum geweest voor onze jaarlijkse excursie.
Om 11.00 uur zaten we aan de koffie met appeltaart en om 11.30 uur kwam een gids ons halen voor een rondleiding. Velen zullen hier waarschijnlijk al eens geweest zijn, maar met een gids is het een stuk interessanter. Je wordt op zaken gewezen waar je totaal nog geen weet van had. Lees verder...

Wijzigingen website

Voor recente wijzigingen op de website klik hier...

28 en 29 maart 2016. Presentatie Jaarboek 2015

Op zaterdag 28 en zondag 29 maart vond de presentatie van ons 21e jaarboek plaats in het witte kerkje van Hauwert.

Bij (zeldzame) afwezigheid van voorzitter Koos Groot was het aan Jaap Surink om het eerste exemplaar te overhandigen. Die eer viel dit jaar te beurt aan de immigranten/emigranten ofwel hun familieleden, die een bijdrage aan dit onderwerp in het jaarboek hebben geleverd, te weten: Chiara Tuinman-Napolitano en Jolanda Bosco-Napolitano, Cor en Nelly Brouwer, Guur Jongert-Clay en Cor en Aaf Posch. Op de presentatiedagen was een tentoonstelling ingericht over het leven in Hauwert in de jaren "20 en "30 van de vorige eeuw. Lees verder...

20 september 2015, Excursie naar Zaandam

Op zondag 20 sept. zijn we op excursie geweest naar het Hembrugterrein in Zaandam. Op een prachtige zondag vertrokken wij met 20 personen richting Zaandam waar om 11.00 uur de koffie met gebak, voor ons klaarstond. Hierna werden we in twee groepen verdeeld, de ene helft zag in de bioscoopruimte een documentaire, hoe het Hembrugmuseum tot stand is gekomen, terwijl de andere groep het museum ging bekijken en omgekeerd. Lees verder...

28 en 29 maart 2015. Presentatie Jaarboek 2014

Op zaterdag 28 en zondag 29 maart vond de presentatie van ons 20e jaarboek, zoals gewoonlijk, plaats in het witte kerkje te Hauwert.
Voorzitter Koos Groot reikte om ongeveer 14.30 het eerste exemplaar uit aan mevr. Co Butter. De eer was haar gegund omdat wijlen Piet Butter, in de laatste periode van zijn leven, nog een aandeel had in het jaarboek 2014. Lees verder...

21 september 2014, Excursie Jelsum

Op zondag 21 september vertrokken we om ongeveer 8.30 uur met 18 personen naar het Friese plaatsje Jelsum, om aldaar museum Dekema State te gaan bezoeken. State is een Fries woord voor adelijke woning, er was vroeger veel adel in Friesland.
Deze enigszins vervallen state werd in 2005 geheel gerestaureerd naar de toestand van vlak voor WO2. Lees verder...

12 en 13 april 2014, Presentatie Jaarboek 2013

Het eerste jaarboek wordt doorgaans uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt betreffende de inhoud van dat jaarboek. Doorgaans valt die eer te beurt aan personen van ietwat gevorderde leeftijd. Dit jaar werd deze eer gegund aan de jongere generatie en wel aan Ben Wester uit Hauwert. Lees verder...

21 september 2013, Excursie IJlst

Zaterdag 21 sept. j.l. vertrokken wij met vier auto's richting Friesland en werden ongeveer een uur later in het 'Wapen van IJlst' met koffie en oranjekoek (volgens Friese traditie) ontvangen. Nadat wij ons dit hadden laten smaken, werden wij opgehaald door een gids van de plaatselijke VVV. Deze leidde ons naar het kijk- en doe museum waar ooit de fabriek van de wereldvermaarde Nooitge-dacht gevestigd was. Lees verder...

6 en 7 april 2013, Presentatie Jaarboek 2012

Het eerste jaarboek wordt doorgaans uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt betreffende de inhoud van dat jaarboek.
Dit jaar viel deze eer aan twee personen te beurt, nl. Piet Commandeur uit Nibbixwoud en Marie Bakker-Haker uit Hauwert. Lees verder...

9 september 2012, Excursie Kennemerland

Op zondag 9 september vertrokken wij met prachtig zomerweer om ongeveer 9.30 uur naar Landgoed Beeckestijn in Velsen alwaar wij om 10.00 uur van een heerlijk kopje koffie met wat lekkers genoten. Het restaurant op dit landgoed kwam wat exclusief over, want het lekkers bestond uit een piepklein gebakje. Lees verder...

2 en 3 juni 2012, Fototentoonstelling Oogst

30 maart 2012, Presentatie 17e Jaarboek

Op 30 maart hebben we het jaarboek 2011 gepresenteerd.
Archeologe Dieuwertje Duijn hield deze avond een lezing over de stadsgeschiedenis van Enkhuizen. Lees verder...

25 september 2011, Excursie Franeker

Op zondag 25 sept. vertrokken wij om 9.45 uur met 25 donateurs naar de Friese stad Franeker.
Met 5 auto’s en prachtig zomerweer kwamen we op de parkeerplaats vlakbij de Stadsherberg waar we om 11.00 uur konden genieten van een kop koffie en apfelstrudel of een tiramisu (iets lekkers). Speciaal voor ons was de Stadsherberg een uur eerder dan normaal opengegaan (hoog bezoek uit West-Friesland). Lees verder...

20 mei 2011, Presentatie 16e Jaarboek

Op vrijdag 20 mei presenteerde het Historisch Genootschap Hauwert haar 16de jaarboek. Cees Aay van de Archeologische Dienst in Hoorn hield een interessante lezing over de onderzoeken die zijn gedaan aan de Westfriese Omringdijk. Lees verder...

11 en 12 december 2010, Wintertentoonstelling

De wintertentoonstelling werd over het algemeen goed bezocht. Meer dan honderd mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de talenten van amateurfotografen te bewonderen. De ingezonden winterfoto's moesten met Hauwert of Hauwerters te maken hebben. Lees verder...

26 september 2010, Excursie naar Edam

Onze jaarlijkse excursie voerde ons dit jaar naar Edam .Lees verder...