N 6


Foto 2010

De woning op dit perceel is naar aanleiding van de ruilverkaveling gebouwd. De eerste bewoners, de fam. Bakker, woonden tot de ruilverkaveling op Hauwert 124, maar de gebouwen die de fam. Bakker pachtten stonden toen de verkaveling begon al te koop. De plaatsingscommissie deed het voorstel het bedrijf te verplaatsen naar de Notweg 6, welk voorstel uiteindelijk werd aangenomen (Jaarboek 2013, Hauwert en de ruilverkaveling in 1977).

1978 - eind jaren 80 Jan Bakker x Josine Chattillon, boer
Meer over Jan en Josine staat beschreven bij Hauwert 124
Toen Jan en Josine stopten met boeren trokken zij naar Wervershoof.
De boerderij wordt voortgezet door hun zoon John.

N 8


Foto ± 1949
Links N 7, rechts N 8. Bij N 7 twee hooiklampen.


Foto 2010

Tot de ruilverkaveling behoorde de Notweg tot de gemeente Wervershoof. In het bevolkingsregister van Hauwert (in het Westfries Archief) worden bewoners van de Notweg dan ook niet genoemd. Dankzij het Bewonersoverzicht uit 1970 van Cor Druif weten we toch wie hier vanaf rond 1900 gewoond hebben.

Bewoners:
1886?? - 1914 Reinder Koomen x Mietje Bregger, landbouwer
Reinder (geb. ± 1861 in Oostwoud), trouwde in 1886 met Mietje Bregger (geb. ± 1864 in Oostwoud.
Hun dochter Trijntje werd in 1887 in Wervershoof geboren (waartoe de Notweg behoorde), dus waarschijnlijk zijn Reinder en Mietje hier snel na hun huwelijk komen wonen.
Reinder overleed in 1914, 53 jaar.

1914 - 1917?? Mietje Bregger, veehoudster
Na het overlijden van haar man heeft Mietje de boerderij gerund, waarschijnlijk met hulp van haar zoon Simon. In 1917 trouwde Simon. Hoe lang Mietje hier nog gewoond heeft is onbekend. Zij overleed in 1955 in Berkhout.

Reinder Koomen en Mietje Bregger zijn beiden begraven in Hauwert. Zij voelden zich dus echt betrokken bij de Hauwerter gemeenschap.

1917 - ??? Simon Koomen x Trijntje Laan, veehouder
Simon (geb. 1888 in Wervershoof) trouwde in 1917 met Trijntje (geb. 1888 in Schellinkhout). Trijntje was de dochter van Dirk Laan, toenmalige burgemeester van Schellinkhout. Het is onbekend hoe lang Simon hier geboerd heeft. Op diverse genealogische sites wordt gemeld dat hij al vanaf rond 1917 in Schellinkhout woonde.

- ??? Jan Gelder x Grietje Bakker, landman
Jan, geb. in Alkmaar, trouwde in 1913 met Grietje Bakker uit Midwoud. Jan en Grietje kregen 2 dochters: Lies en IJda.
Grietje overleed jong in 1920.

1922 - 1946 Jan Gelder x Geertje Butter, landman
In 1922 hertrouwde Jan met Geertje Butter, dochter van Jan Butter en Aagje Speets. Ook Geertje was eerder getrouwd geweest en wel met Cornelis Dekker (overl. 1917). Uit haar huwelijk met Cornelis had Geertje een zoon, Maarten Dekker.


V.l.n.r.: IJda Gelder (later, 1942, getrouwd met D. Metselaar), Lies Gelder (later getrouwd in Friesland), Maarten Dekker (stiefbroer van eerder genoemde zusters, later getrouwd met Ma Koster, Schellinkhout), de 4e is familie van de gezusters Gelder.

01-05-1946 - 1966 Simon Boelis x Stijntje Balk, landbouwer
Simon, geb. 1911 in Hauwert, trouwde in 1938 met Stijntje, geb. 1915 in Zwaag.
Simon was boer in Oostwoud, maar vertrok in mei 1946 naar Hauwert omdat er op de Notweg meer land beschikbaar was. De boerderij werd gepacht van de Ned.Herv.Kerk in Oostwoud.
Volgens Nico Boelis:

Bij een boerderij ging het altijd per 1-5- over, aan het begin van het groeiseizoen. Ik was 1 jaar en mijn broer Herke 6 jaar bij de verhuizing. Er was eerst nog geen waterleiding weet ik nog, dat kwam omstr. 1950. Electra weet ik niet zeker en kan het niet meer vragen. De voorzieningen liepen tot aan de fam. Metselaar. Er is wel een vernummering geweest, ik kan mij nog herinneren dat ons adres Notweg E 6 gem. Wervershoof was.


V.l.n.r.: Stijntje Boelis-Balk, Simon Boelis, Harry (Herke) Boelis en Nico Boelis op het terrasje op Notweg 8

In 1966 overleed Simon, pas 55 jaar oud.
Stijntje heeft tijdelijk op andere adressen gewoond (o.a. in het weekendhuis van mevr. Elion en in de pastorie). In 1969 trok zij in een nieuwgebouwde woning (toendertijd nr. 11a, nu nr. 31) aan de Tuinstraat.

1967 - 1968 Jan Groot x Maria Wilhelmina Mantel, landbouwer
De Dorpskoerier van 8 september 1967 meldt dat het bedrijf van eerder Boelis, is overgenomen door J. Groot uit Andijk.

Jan, geb. 1913, trouwde in 1947 met Maria Wilhelmina, geb. 1917 in Enkhuizen.
Jan overleed in 1968, 54 jaar oud.
Maria Wilhelmina overleed in 1988. Waarschijnlijk heeft zij tot haar overlijden bij haar 2 zoons op dit adres gewoond.

1968 - heden (2014) Gebr. Groot
Het bedrijf van Jan en Maria wordt tot heden voortgezet door hun twee zoons.

N 10


Foto??? (vóór 1975)


Foto 2010

Bewoners:
1884?? - 1923 Arien van Velzen x Trijntje Vijzelaar, arbeider en landbouwer
Arien, geb. 1849 in Opperdoes trouwde in 1884 met Trijntje, geb. ± 1854.
Waarschijnlijk zijn ze meteen na hun huwelijk hier komen wonen. Ze woonden hier in ieder geval al in 1885 toen hun zoon Nicolaas werd geboren.

In 1923 overleed Trijntje, 69 jaar oud. Zij ligt begraven in Hauwert.
In oktober van dat jaar hield Arien boelhuis. Het krantenbericht hieronder laat zien waaruit zijn inboedel bestond.
Het is niet bekend waar Arien naar toe verhuisde.


De Nieuwe Courant, 31-10-1923

1923?? - 1930?? Joh. Kuiper
Over Joh. Kuiper is helaas weinig bekend. De enige informatie komt uit oude kranten. Zo blijkt uit advertenties in De Nieuwe Courant van 1924 en 1926 dat Joh. toen in Hauwert woonde.


De Nieuwe Courant, 25-08-1926

1930?? x 1959?? Tjebbe Wolthuizen x Sjuttje Feenstra, bouwer
Tjebbe, geb.1884 in Stavoren, trouwden in 1911 in Hemelumer Oldeferd met Sjuttje, geb.1886 in Koudum.
Voordat zij naar Hauwert kwamen hebben ze o.a. in Abbekerk gewoond.

Herinneringen aan Tjebbe en Sjuttje van Nico Boelis, toen woonachtig op H8:

Tjebbe was een bouwertje, hard werken en een schaars inkomen, ze leefden ook heel sober. Ze hadden alleen een fiets en gingen 1 keer per jaar naar de fam. in Friesland. Hij had alleen maar een schuit en 1 perceel land waar hij kloetende naar toe moest. Verder alles met de kruiwagen naar de kant van het land. Soms bracht hij zijn producten nog heel naar Medemblik naar de veiling, over de grote Vliet dat was een eind varen. Later kwam er een vrachtwagentje zijn producten halen. Mogelijk was dat Schans, maar dat weet ik niet zeker. Ze zijn op hun oude dag naar “Avondlicht” verhuisd.


Foto ca. 1949/50
Schuit en geit van Tjebbe Wolthuizen, op de achtergrond de schuit van Simon Boelis (vader van Herke en Nico Boelis) die woonde waar nu de gebroeders Groot wonen.

In 1949 werd Tjebbe 65 jaar. Mogelijk zijn Tjebbe en Sjuttje rond die tijd naar "Avondlicht" verhuisd. Tjebbe overleed in 1959 en is in Hauwert begraven.

1950?? - ?? Jacques Elion x Johanna Louise van Weezel
Jacques en Johanna Louise woonden in Haarlem en kochten het huis als weekendhuis. Nico Boelis herinnert zich het volgende:

Het huisje werd verkocht aan de fam. Elion uit Haarlem, wat in ons, achteraf toch wel wat saaie bestaan, een hele omwenteling gaf. Vader Jacques en moeder Jo van Wezel en dochter Hanneke ong. 11 / 12 jaar oud. Het was in gebruik als weekend huis en er werd verder weinig aan gedaan, alleen het noodzakelijke onderhoud.

Jacques was altijd moe en liet dat dan ook luid en duidelijk horen, bij een agrarische fam. als de onze bestond het woord “moe” niet dus werd er altijd mee gespot. Ze kwamen vrij veel bij ons, soms om eieren of melk of gewoon voor een praatje. Hanneke vond het leuk om met de beesten om te gaan en dat bij ons bijna alles mocht vonden ze heel bijzonder, wij vonden dat heel gewoon.

Ik kwam er ook regelmatig het was er wel gezellig en ook de totale andere leefstijl was interessant. Jacques hield zeer van een borreltje en genoot daar dan soms ook luidkeels van. Hij werkte in het onderwijs op een bijzondere school. Toen iets van BLO. Ze reden een 2 CV.

De fam. was van Joodse afkomst en hun beider ouders waren weggevoerd in de oorlog naar Duitsland vanuit Amsterdam waar ze toen woonden en niet meer teruggekeerd. Er werd niet vaak over gesproken. Er is nog een periode een jongen in huis geweest Peter … van een fam. die in het buitenland woonde en de zoon kon kennelijk niet mee. Hij had ong. dezelfde leeftijd als Hanneke die van ong. 1949 was. De fam. Elion had wel wat familie die in de diamant handel en/ of slijperij werkzaam waren in Amsterdam. Ik ben zelf ook wel eens wezen logeren bij hun in Haarlem, Duinoordstr. 15 kan ik me nog herinneren.
Jacques is door een hartstilstand gestorven.

Mevr. Elion heeft het weekendhuis nog een tijd aangehouden. De Dorpskoerier van 8 september 1967 meldt dat als het bedrijf van de fam. Boelis overgenomen wordt door Groot, Mevr.Boelis en haar zoon tijdelijk in het weekendhuisje van mevr. Elion verblijven.