• 1
  • 3
  • 5
  • 7
  • 9

N 3


Foto 1910
Rechts de boerderij van P. Winkel, later Cor Winkel, nu Jan Ham. De boerderij links is gesloopt in 1925. Daarachter niet te zien de boerderij waar nu Anthon van Klaveren woont. Nog wel te zien is de boerderij waar nu Marie Bakker-Haker en de familie Ott-Bakker wonen.


Foto 2010

Bewoners:
Kay, P. (fourage)
Op het bewonersoverzicht Hauwert, opgesteld door Cor Druif in 1970, wordt P. Kay als bewoner rond 1900 vermeld. Over P. Kay is (nog) niet veel bekend.

Cornelis Spijkerman x Johanna Winkel, landman


V.l.n.r.: Johanna Winkel Pdr, Cornelis Spijkerman (e.v. Johanna Winkel) en Cornelis Winkel Pzn.
Johanna en Cornelis zijn de kinderen van Pieter Winkel en Ariaantje Zeilemaker (H 132)

rond 1920 Cornelis Spijkerman x Johanna Winkel
In 1917 trouwde Cornelis, geb. in Blokker 1890, met Johanna, geb. in Hauwert in 1894. Johanna's ouders, Pieter Lourensz Winkel en Ariaantje Zeilemaker woonden aan de overkant. Cornelis en Johanna hebben ook een korte tijd op Notweg 1 gewoond. Het is onbekend wanneer en hoe lang zij daar woonden.
Lang hebben Cornelis en Johanna hier niet samen gewoond. Al spoedig trokken ze naar het Gooi. Hun dochtertje Adriaantje Spijkerman is wel in Hauwert geboren (in 1920).
In 'wiewaswie' is te zien dat Cornelis in het Gooi het beroep van timmerman uitoefende.

Johanna overleed op 28-jarige leeftijd (1922) te Soest. Zij werd in Hauwert begraven.
Cornelis is in Baarn hertrouwd. Hij overleed daar in 1952, 62 jaar oud.

1920 - 1925 Cornelis Tuinman x Trijntje Claij, landbouwer
Cornelis, geb. in Blokker, trouwde in 1916 met Trijntje Claij, geb. in Wervershoof, dochter van Klaas Claij en Dieuwertje Claij. De Notweg behoorde in die tijd nog tot de gemeente Wervershoof.
Ook Cornelis en Trijntje hebben een tijdje op de Notweg 1 gewoond. Volgens het bewonersoverzicht volgden zij Cornelis Spijkerman op als bewoners van de Notweg 3.
Rond 1925 verhuisden zij naar de Notweg 9, waar ze tientallen jaren hebben gewoond.

1925 - 1955 Pieter Bakker x Geertje Groot, bouwer
Pieter, geb. 1890 in Castricum, trouwde in 1918 met Geertje Groot, geb. in 1889 in Wervershoof. Geertje Groot was opgegroeid in Zwaagdijk bij de eendenkooi. Haar vader was daar de kooiboer.
Toen ze in Hauwert kwamen was hun zoon Wim 3 jaar.
Pieter had in de beginjaren eerst nog een paar koeien, maar als snel was hij alleen nog bouwer.
In 1955 ruilden Pieter en Geertje hun woning met de woning van zoon Wim en zijn vrouw Marie op Hauwert 139.

vanaf 1955 Wim Bakker x Marie Haker, tuinder
Wim, geb. 1922 in De Hout (Wijdenes) trouwde in 1947 met Marie, geb. 1923 in Midwoud. Marie is de dochter van Jan Haker en Trijntje de Graaf, 30 jaar lang koster en kosteres in Hauwert.
Na hun huwelijk woonden Wim en Marie op Hauwert 139. Hun kinderen werden op dat adres geboren.
Wim werkte op de bouw bij zijn vader.

Toen Wim en Marie op de Notweg kwamen wonen veranderde Wim de bouwerij in een tuinderij. Er werden o.a. fruitbomen geplant.


Rederijkerskamer 'De Eendragt'
Links Wim Bakker en Marie Bakker-Haker

Tot 1972 waren Wim en Marie beiden zeer actief in het verenigingsleven van Hauwert. Ze schreven samen operettes (o.a. de in 1958 opgevoerde operette 'Doch de bergen, zij zwegen'), speelden toneel, bemoeiden zich met de jeugd, etc. Helaas overleed Wim in 1972, veel te jong. Vooral voor de familie, maar ook voor Hauwert een groot verlies.

Sinds vele jaren runt Marie Bakker-Haker een winkeltje in kleding, planten, sieraden, etc. op de Notweg 3, t.w. 'Bakker's Shop'. Maar ook in het verenigingsleven is Marie nog steeds actief. Vooral voor het voortbestaan van de zangvereniging van Hauwert zet zij zich in.
Afgelopen december (2013) vierde zij haar 90e verjaardag in grootse stijl.

N 5


Woonhuis Jaap Burger sr., 1950.


Foto 2010.

In dit huisje was, tot rond de jaren 40, een kruidenierswinkeltje gevestigd.
Rond 1900 was de weg in Hauwert verbreed tot klinkerweg. Hoorn werd goed en snel bereikbaar voor de 'bodedienst'. Het bevoorraden van de winkels, maar ook een nieuw hoedje of corset liet je meenemen door de Bode.
De winkeliers van dit huis hadden ook een bodedienst.

Bewoners:
ca. 1900 Piet de Ruiter x Stijntje Zwagerman - kruidenierswinkel, vrachtrijder.


Foto ca. 1910
Klaas de Boer met zijn ouders Jan de Boer en Aaltje Ossen voor Notweg 5 met paard en wagen

? - 1940 Jan de Boer x Aaltje Ossen - kruidenierswinkel, brandstoffenhandel, bodedienst.
Jan en Aaltje, de ouders van Klaas de Boer (later H 121), namen het winkeltje over.
Jan reed zijn hele werkzame leven op en neer naar Hoorn met vracht.
Zijn vrouw bestierde de kruidenierswaren. Jan Koster zei: 'Zulke lekkere stroop als van Aaltje bestaat er tegenwoordig niet meer.'


Foto 1916 uit 'Hauwert in oude ansichten'
Jan de Boer met paard en wagen

1940/45 - 1980 Jaap Burger Sr. - o.a. koeknipper.

Jaap kocht dit huis in de oorlog van de erven Jan de Boer voor f 350,--.
In 1954 vierde Jaap zijn 25-jarig jubileum als vee-barbier. (DK 29-1-1954).
Naast het koeknippen ontplooide Jaap nog meer activiteiten, getuige volgende citaat uit een interview met J. Hovenier.
Bij de fam. Hovenier waren verschillende tuinlieden actief geweest.

'De meest bijzondere waarover gesproken werd, was wel Jaap Burger. Hij was handig, ijverig en kon heel mooi vertellen. Het tuinwerk deed hij voortreffelijk, maar als hulp in de huishouding ging het ook prima met Jaap. Stoffen, het zeil wrijven en als het moest ook eten klaar maken. Kortom een veelzijdig mens die alles kon en geliefd was bij de fam. Hovenier.' (Jaarboek 1996, p. 10).

Foto rechts: Jaap Burger

1980 - 1990 Gerard Schilder.