H 113


Boerenhuis-timmerwerkplaats Theunis Over, gesloopt in 1939.
V.l.n.r.: Klaas Clay (woonde er tegenover), Cornelis Over, Breggie Over, mevr. Over-Kossen, Noom Over


Foto 2010.


In 1832 stond op H 113 een boerenwoning.

Bewoners:
? - 1851 Simon Jansz de Boer x Neeltje Swart, veeman.
Simon, (geb. 1773 in Hauwert) was de zoon van Jan Jansz de Boer en Dieuwertje Cornelis Voerman. Dieuwertje Cornelis Voerman was de dochter van Cornelis Voerman, de koster en onderwijzer in Hauwert van 1736 tot 1777. Simons broer Jan woonde op H 125.
Simon trouwde 28-12-1794 te Oostwoud met Neeltje Swart (geb. ca 1766).

Simon en Neeltje kregen 5 kinderen: Jan (1795), Maartje (1797), Dieuwertje (1799), Neeltje (1802) en Cornelis (1805).
Neeltje overleed in 1847 en Simon in 1857.

1851 - ±1868 Jan de Boer, timmerman/metselaar.
De Jan de Boer die na Simon Jansz de Boer in deze woning kwam wonen was niet de oudste zoon van Simon en Neeltje. Die was in 1835 reeds overleden en was ook geen timmerman, maar vrachtman en later landman.
Zoon Jan van Jan de Boer en Pietertje Schagen, ook wonend in Hauwert, was wel timmerman. Het is (nog) niet bekend of het deze Jan de Boer was die de woning heeft overgenomen van Simon.
Wel bekend is dat ene Jan de Boer in 1856 een nieuwe school bouwde achter H 99.

1868 - 1913 Pieter Mantel x Clemensje Keetbaas, timmerman/molenmaker.
Pieter was in Andijk geboren in 1837 en Clemensje in Hoogkarspel in 1840. Rond 1868 kwamen zij in Hauwert wonen. Ze kregen 5 kinderen: Klaas, Diewertje, Antje, David en Cornelis. Behalve de oudste zoon Klaas (geboren in 1866) werden alle kinderen in Hauwert geboren.
Clemensje overleed al in 1877 op 37-jarige leeftijd.
Pieter hertrouwde met Trijntje van der Meer (geboren in Scharwoude) in 1883.

Pieter Mantel bouwde in 1880 de voormalige onderwijzerswoning op H 99.

1913 - 1958 Theunis Over x Anna Catharina Kossen, timmerman/molenmaker.


Echtpaar Over-Kossen

Theunis, geboren 1890 te Oude Niedorp, en Anna Catharina, geboren 1892 te Schagen, kwamen op 10 januari 1913 van Oude Niedorp naar Hauwert. Het echtpaar had vier kinderen: Anna, Jerenome Cornelis, Cornelis Jeronome en Anna Bregje.

In het Westfries Archief is het bedrijfs- en familiearchief van de familie Over in te zien.
Het blijkt dat Theunis, in ieder geval van 1913 tot 1919 ook fietsen verkocht en repareerde.
De archieven laten verder zien dat Theunis in Hauwert duidelijk zijn sporen heeft nagelaten. Een kleine greep uit de vele klussen die hij in Hauwert heeft uitgevoerd:
  • bouw nieuwe boerderijen, o.a. van P. Laan, en verbouwing van bestaande boerderijen
  • bakkerij en woonhuis van Boeder
  • het veeartsenijhuis van K. Schuijtemaker
  • huis van H. Schermer
  • woonhuis van P. Butter
  • sloop van zijn eigen boerderij en bouw van een nieuw huis met werkplaats (in 1939)
  • verbouwing hervormde kerk (1946-1954)
  • plaatsing windmotor voor de Sluispolder in 1937
Maar ook buiten Hauwert was Theunis wijd en zijd befaamd om zijn windmolens.

In 1958 nam zijn zoon, Cornelis Jeronome (Cees), de zaak over en ging Theunis met Anna vlakbij wonen op H 119.

1958 - eind jaren 70 Cornelis Jeronome Over x Dina Tabak, timmerman/molenmaker.
Cornelis en Dina hadden 5 kinderen: Anita, Corrie, Teunie, Sandra en Jannie.
Cornelis ging door waar zijn vader was gestopt en genoot als molenmaker dezelfde faam als zijn vader in de wijde omtrek.
Maar ook in Hauwert zette hij het bouwen en verbouwen voort. Zo bouwde hij de werkplaats van Jacob Nooij (Tuinstraat).

Eind jaren 70 verkocht Cornelis zijn zaak en trok naar Oostwoud, later naar Nibbixwoud.

Verdwenen huis achter H 113Tussen H 115 en H 117 was een straatje, dat met een bocht naar achter liep. Daar stond nog een huisje (hierboven op de foto). Het was een klein laag huisje, met aan de ene kant nog een schuin afdakje waaronder de bedsteden gebouwd waren. Wanneer en door wie het huisje gebouwd werd is niet bekend. Zeker is wel dat in 1832 hier nog geen huisje stond. Toendertijd was er een boomgaard in bezit van Simon de Boer (H 113).
In de jaren 60 heeft Teunis of Cees Over het huisje gekocht en gesloopt. Met de grond vergrootte hij daarmee zijn erf op H 113).

Bewoners:
?? - 1936/40 (?) Jacob Vijzelaar x Jantje Salomon, brandstofhandelaar en arbeider
Jacob, geb. 1863 in Hauwert, zoon van Pieter Vijzelaar en Jantje Pool, trouwde in 1891 met Jantje Salomon, geb. ± 1867 in Berkhout (?).
Jacob ventte met petroleum en verkocht brandstoffen.


Jacob Vijzelaar


Foto 1935
Jantje Salomon en Jacob Vijzelaar

Aan het eerder genoemde straatje tussen H 115 en H 117 had hij een grote brandstoffenschuur. 's Zomers, als het voor Jacob een slappe tijd was, hielp hij vaak met hooien bij de boeren.

Bijzonder: In het familie-archief van Timmer- en molenmakersbedrijf Over (opgeslagen in het Westfries Archief) ligt een 'Intekenlijst voor het zilveren bruidspaar Jb.Vijzelaar-J.Vijzelaar-Salomon', uit 1916.

Jantje overleed in 1936 en Jacob in 1947. In een bijlage van de rekening van het Armbestuur uit 1937 is te zien dat Jacob met geld werd bedeeld. De AOW was nog niet ingevoerd. Waarschijnlijk hebben Jacob en Jantje hier gewoond tot Jantje overleed.

1936/40 - 1943 ? Cornelis Velt x Trijntje Keizer, arbeider
Cornelis (geb. 1890) was in 1914 getrouwd met Trijntje (geb. 1890 in Heerhugowaard). Zij verhuisden regelmatig in Hauwert (zie ook het interview met hun zoon Dirk Velt in het Jaarboek 1995).
Dit is het laatste adres waarop hun zoon Dirk voor zijn trouwen in 1943 nog bij hen woonde.

Vanaf 1943? tot 1957 worden nog de volgende bewoners gemeld:

1943 - ± 1952 P. Leyen.
Was dit P. Leyen, de schillenboer, die later op H 58 woonde? In 1957 vertrok deze P. Leyen met zijn gezin naar Australie.

1952 - 1957 Wietse van Dijk x Betsie Bakker
In 1950 was de broer van Wietse, Koop van Dijk, uit Friesland naar Hauwert verhuisd om te werken bij Winkel (op H 132). Een paar jaar later kwam ook Wietse naar Hauwert en begon als arbeider bij Jacob Kroon op H 125.
Wietse en Betsie verhuisden in 1957 naar H 117. Zij waren de laatste bewoners van dit huis achter H 113.

H 115


Foto 2010

Volgens het kadaster stond hier in 1832 nog geen huis. De grond, waarop het huis nu staat, behoorde bij de woning van Symen de Boer (H 113).
Vanaf rond 1900 is de bewoningsgeschiedenis bekend.

Bewoners:
1898? - ??? Jacob Hoekstra x Geertje Ellerbroek, winkelier
In 1898 stopte Jacob Hoekstra met zijn smederij op H 55. Hij was toen 61 jaar en Geertje 60 jaar. Zij begonnen een kruidenierswinkeltje. In het artikel 'Iedere toid het z'n oigen stroid! (Hauwert omstreeks 1900) van Jac. Bruin Kz. worden de winkeltjes in Hauwert geteld, en de naam Jacob Hoekstra komt hierin als winkelier voor en niet meer als smid:

"We hadde toen op Hauwert: 14 winkeliers: Antje Stroet (Wed. C. Vijn), Klaas Druif, Maarten Stap, Piet Zwagerman, Jan Molenaar, Piet Langedijk, Jacob Hoekstra, Soimen Kay, Arie Galis, Jaap Koorn, Tjerk Galis, Grietje Velt, Aaltje Korver en Piet de Ruiter" (klik op Iedere toid het z'n oigen stroid!)


Krantenbericht uit 1914 n.a.v.55-jarig huwelijksfeest van Jacob Hoekstra en Geertje Ellerbroek

Na de dood van Jacob heeft Geertje nog een tijdje de winkel gerund (onbekend hoe lang nog).
Geertje overleed in 1928, 90 jaar oud.

1920/28? - 1940?? Arien Langedijk x Geertje Butter, fietsen-, horloge- en klokkenmaker

Arien, geb. 1856 in Hauwert, zoon van Simon Langedijk en Guurtje de Beurs, trouwde in 1883 met Geertje Butter, geb. 1858 in Westwoud. Op diverse documenten staat als beroep van Arien: 'timmerman'. Zijn vader, Simon, was timmerman, en Arien was waarschijnlijk zijn loopbaan ook wel als timmerman begonnen.
Het volgende schrijft Jan Koster o.a. over Arien Langedijk (in 'De Pen', Dorpskoeriers 1987):

'Arie was fietsen, horloge- en klokkenmaker. Dikwijls zag je hem voor 't raam van zijn werkkamer zitten - het rechtse vertrek - met een loep voor zijn oog gebonden, met kleine instrumentjes een horloge repareren.
Tot op hoge leeftijd oefende hij zijn merkwaardige beroep uit.
Met zijn puntbaardje en zijn guitige ogen kon hij je met een stalen gezicht in de maling nemen. Hij was ook een verwoed paling visser.
Hij had een klein en vriendelijk vrouwtje die altijd de boodschappen aannam. Door de dorpelingen werd ze Geertje van Arie genoemd.
'

Arien overleed in 1938 en Geertje in 1945.

1940/45?? - 1955 Ma Haas
Ma (Maartje) Haas. geboren in Bovenkarspel, was een dochter van Maarten Haas en Sijmontje Blok. Ma Haas overleed in 1955, 92 jaar oud. Zij was nooit getrouwd.

1955 - 1965 Petrus Johannes (Piet) Gerritsen x Catharina (Trien) Commandeur
Piet kwam in 1954 terug in Hauwert uit de NOP na daar een jaar te hebben gewerkt. Het gezin heeft nog een jaar op een ander adres in Hauwert gewoond.
In 1965 trokken Piet en Trien in het huis van de ouders van Trien: Sijvert Commandeur en Taatje Groot (op H 2).

1965 - ?? Pasquale Napolitano en gezin, arbeider
Pasquale Napolitano en ?? Chicarelli waren Italiaanse arbeiders, werkzaam in Hauwert. Toen zij 3 maanden in Nederland waren lieten zij hun vrouw en kinderen uit Italie overkomen. Hun gezinsleden mochten maar 10 dagen in Nederland blijven, o.a. omdat zij nog geen goede huisvesting hadden. Het feit dat hun vrouwen en kinderen teruggestuurd werden naar Italie haalde toendertijd de landelijke pers. (zie 1965).

Eind 1965 meldde de Dorpskoerier dat de gezinnen weer herenigd waren in Hauwert omdat ze goede huisvesting hadden. Pasquale huurde H 115 van Kampfraat, de cafehouder, die de woning had gekocht van Gerritsen.

H 117


Links H 117, rechts H 119


Foto 2010

Op dit perceel (B122) stond in 1832 al een huis, eigendom van Jacob Mantel, schipper.
Tot 1841 stelde de weg door Hauwert niet veel voor. 's Winters was deze meestal helemaal onbegaanbaar. Het vervoer ging over het water. Dit vervoer werd geregeld door de vrachtschipper. Met zijn schuit voer de schipper op en neer naar Hoorn. De laatst bekende schippers uit Hauwert woonden hier.


Kadasterkaart uit 1832, rechts de Papenveer
perceel 121 is nu H 113, waar de pijl naar wijst is nu H 115, 122 is nu H 117, en 123 is nu H 119
Op perceel 120 stond het verdwenen huis achter H 113

Bewoners:
1823? - 1850? Jacob Nannesz Mantel x Dieuwertje Simons de Boer, vrachtschipper
Jacob (geb. 1791 in Bovenkarspel) trouwde in 1823 met Dieuwertje (geb. 1799 in Hauwert en dochter van Simon de Boer en Neeltje Swart).
Jacob en Dieuwertje kregen 6 kinderen.
Jacob overleed in 1839. Zijn zoon Nanne was toen pas 10 jaar, te jong om het bedrijf over te nemen.
Bekend is dat in 1839 ook Cornelis Simonsz de Boer, broer van Dieuwertje, vrachtschipper was. Het is niet bekend of Cornelis al langer vrachtschipper was of dat hij de taken waarnam totdat zijn neefje Nanne oud genoeg was om vrachtschipper te worden.

Dieuwertje en haar gezin bleven hier waarschijnlijk wonen. In 1850 overleed Dieuwertje.

1850/52 - 1872 Nanne Mantel x Antje Bouwman, vrachtschipper en arbeider
Nanne (geb. 1829 in Hauwert) trouwde in 1852 met Antje (geb. 1828 in Westwoud).
Nanne en Antje kregen 12 kinderen, waarvan er 11 zeer jong overleden. 6 kinderen heetten Cornelis!
Antje overleed in 1872, pas 44 jaar oud.

1872 - 1907 Nanne Mantel x Geertje Brugman
In 1877 hertrouwde Nanne met Geertje Brugman (geb. 1829 in Hoogkarspel). Geertje was ook al eerder getrouwd geweest en wel met Pieter de Boer, een zoon van Jan de Boer en Pietertje Schagen.

Het werk voor de vrachtschipper nam af. In 1841 werd de weg door Hauwert aanzienlijk verbeterd. Er kwam een voetpad van straatstenen. Hauwert werd beter begaanbaar voor paard en wagen. Nanne werkte ook als arbeider.
In 1905 overleed Geertje en in 1907 Nanne Mantel, de laatste vrachtschipper van Hauwert.

1907? - 1939/47? Willem de Boer x Maria Francisca Nolting
Willem (geb. 1864 in Hauwert) was een zoon uit het eerste huwelijk van Geertje Brugman met Pieter de Boer. Toen hij 58 jaar was trouwde hij (in 1922) met een 26 jaar jongere vrouw, Maria Francisca Nolting.
Jan Koster vertelt over Willem en Maria Francisca in "DE PEN" (Dorpskoeriers 1987), o.a. het volgende:

Een zeer merkwaardig stel. Willem was jarenlang aanzegger en voorloper van de begrafenis vereniging. Willem had een deftig voorkomen met een altijd keurig geschoren snor en baard. Als hij met 't zwarte pak aan en de hoge hoed op, langs de huizen ging, wisten de mensen dat er iemand overleden was."
en
"Zijn vrouw was afkomstig uit Den Haag uit een gegoede maar aan lager wal geraakte familie. Zij heette Maria Francisca Nolting, maar om haar Haagse accent en haar bekakte manier van doen werd ze zeer tot haar ongenoegen, door de Hauwerters "Mieke" genoemd."

Willem overleed in 1939, en Maria Francisca in 1947.

1947? - 1955 Familie Vulker
Tot 1955 woonde hier de familie Vulker. Toen vertrokken zij naar Hoorn.

1955/57 - ? Wietse van Dijk x Betsie Bakker


Wietse van Dijk maait het voetbalveld

Wietse en Betsie woonden in het, nu verdwenen, huisje achter H 113. Toen het werd afgebroken betrokken ze het huis op H 117.

H 119


Links het erf van H 119 aan de Veersloot


Foto 2010

Ook hier stond in 1832 nog geen huis. Het was een stuk weiland, eigendom van Jacob Mantel.
In de 'Verzameling van Aanteekeningen betreffende het dorp Hauwert vanaf 1450 en vervolgens' van ds. S. Gardingius v. Rijgersma houdt de dominee o.a. bij welke huizen er nieuw gebouwd werden in Hauwert. Bij het jaar 1855 vermeldt hij bij de nieuwe huizen: 'Een huisje aan de sluys (Oosteinde) bewoond door Corn. De Boer'. Vermoedelijk betreft het dit huis. De aantekeningen in het kadaster zijn nogal onduidelijk.

1855 - ?? Cornelis de Boer x Aaltje Dekker, arbeider
Cornelis, zoon van Simon de Boer en Neeltje Swart (van H 113), is 3 x getrouwd geweest. In 1827 met Maartje Schouten uit Hauwert.
In 1834 trouwde hij met Aaltje Dekker uit Midwoud. Na het overlijden van Aaltje trouwde hij voor de 3e keer, ditmaal met Antje Dirks uit Sijbekarspel. De tijd dat Cornelis hier woonde was hij getrouwd met Aaltje.

In 1873 is Aaltje overleden in Benningbroek. Cornelis was toen al vertrokken uit Hauwert.

Toen Cornelis was vertrokken heeft het huis diverse eigenaars gehad, o.a. Reyer Koster en Klaas Nierop. Reyer Koster en Klaas Nierop waren de opeenvolgende eigenaren van de boerderij op H 86. Waarschijnlijk gebruikten ze het huis als arbeiderswoning. Rond 1883 verkoopt Klaas Nierop de woning.

1883?? - 1935 Klaas Dekker x Aafje Zwagerman, arbeider
Klaas (geb. ± 1856 in Berkhout) trouwde in 1880 met Aafje (geb. 1854 in Hauwert).
Het volgende herinnert Jan Koster zich o.a. van Klaas en Aafje rond 1927 (bron: Dorpskoeriers 1987 "DE PEN"):

'Klaas had een grote stoep getimmerd aan de grote sloot en die speelde een belangrijke rol in hun leven.s Morgens zagen we Afie naar de stoep lopen met de waterpo die in de sloot geleegd werd. Als we 's morgens uit school kwamen liep ze - altijd met een hul op - met een pannetje met eten om 't huisje heen naar de voordeur. Er stond toen een boetje achter 't huisje waar ze van binnenuit niet in kon komen. Omdat er geen keukentje in 't huisje was had ze daar haar kokerijtje. 's Middags als wij weer naar school gingen waste ze op knieen op de stoep de borden en pannetjes in 't water van de grote sloot.'

Aafje overleed in 1934, en Klaas in 1935.

1935 - 1951 Onbekend.

1951? - ?? Joop Meijer x Alie de Boer
Alie is de dochter van Klaas de Boer en Simontje Haas van H 121. Joop en Alie hebben hier, nadat zij uit Indie waren "gerepatrieerd" een paar jaar gewoond.
Dit wordt ook gemeld in de Dorpskoerier van 18 mei 1951 in de rubriek van Ant en Arie:

'Bai Jb.Kroon is een toidje leden al een werkman komen die Landmeter hiet en dat Alie de Boer met er man uit Indie hier komen is dat wist je zeker wel?'

Zij hadden een dochtertje, Simone.
Na hun scheiding is Alie de Boer naar de Purmer vertrokken.

Het bewonersoverzicht meldt als bewoonster na Joop Meijer en Alie de Boer:
?? - 1958 wed. Singer
Om wie gaat het hier? Jantje Dekker, getrouwd met Klaas Singer, werd pas in 1963 weduwe.
Wellicht wordt bedoeld Geertje Singer, getrouwd met Reindert Korver en weduwe vanaf 1946.

1958 - 1972 Theunis Over x Anna Kossen
In 1958 nam Cees Over de zaak van zijn vader Theunis op H 113 over. Theunis en Anna verhuisden toen hier naar toe.
Anna overleed in 1960, Theunis in 1972.

H 121

Foto 1947
Voor het huis staan Simontje Haas en Klaas de Boer.
Later zijn de twee ramen rechts van de voordeur er uitgehaald en is er een groot raam ingezet. Ook aan de zijkant is er later een raam ingekomen, die op de sloot uitkeek.


Foto 2010

Dit huis is rond 1910/20 gebouwd. Als eerste bewoner op het Bewonersoverzicht van Cor Druif wordt genoemd C. Rol. Over C.Rol is (nog) niets bekend.

Eigenaar/bewoners:
1910/20 - ??? C. Rol. Het is niet bekend of C. Rol hier ook gewoond heeft.

??? - 1924/25 Jan Haas x Grietje Smit, landbouwer
Jan, geb. 1870 in Bovenkarspel, trouwde in 1896 met Grietje, geb. 1872 in Grootebroek.
Rond 1924/25 vertrokken zij naar de Tuinstraat 21. Dochter Simontje trok met haar gezin in het huis op H 121.

1924/25 - 1973 Klaas de Boer x Simontje (Siementje) Haas, bouwer
Klaas, geb. 1896, was de zoon van Jan de Boer en Aaltje Ossen, woonachtig op Notweg 5. Op de Notweg (in die tijd nog behorend bij gemeente Wervershoof) is Klaas geboren. Hij trouwde in 1919 met Simontje, geb. 1897 in Bovenkarspel.
Klaas en Simontje hebben hier bijna een halve eeuw gewoond.


Simontje Haas en Klaas de Boer op hun 50-jarig huwelijksfeest in 1969 voor H 121
Foto genomen door kleinzoon Klaas Groot

De kleinzoon, die bovenstaande foto heeft genomen, heeft volgende herinneringen aan H 121:

Ik kan me H121 nog goed herinneren want ik ben er veel geweest. Met de bedstede waar we sliepen, de grote zolder vol bouwersspullen. De grote keuken waar m'n oma petroleumstellen had waar ze haar leven lang op kookte. Badkamer was er niet. In de "boet" was een plee en 's winters bij de gratie Gods een emmer in de "zaadkamer". Het huis is enorm veranderd heb ik gezien, maar de "boet" staat er nog en het plankiertje waar we vaak zaten te vissen en waar de schuit lag. (citaat 2013)


Foto ca. 1935
Grietje en Alie de Boer

Klaas en Simontje hadden 2 dochters: Alie, geb. 1921 in Bobeldijk, en Grietje, geb. 1926 in Hauwert. Grietje was zeer actief in het verenigingsleven.
Samen met Cees Peereboom was zij o.a. de initiefneemster voor het uitgeven van de Dorpskoerier.
Dochter Alie heeft een paar jaar naast haar ouders gewoond (op H 119).
Vader Klaas was ook lid van de gymvereniging. Hij komt al voor op een foto vlak na de oprichting van deze vereniging (1910).

Toen de ouders van Klaas, Jan de Boer en Aaltje Ossen, hun winkeltje op de Notweg 5 hadden verkocht, trokken zij bij Klaas en Simontje in. Zij hebben hier gewoond tot hun overlijden (in 1940 en 1941).
En na het overlijden van de vader van Simontje, Jan Haas (1951), heeft ook Grietje Smit, haar moeder, hier tot haar overlijden in 1952 gewoond.

In 1973 vertrokken Klaas en Simontje naar 'Huize Zorgvliet' in Andijk.
Klaas overleed in 1973 en Simontje in 1979. Zij zijn beiden in Hauwert begraven.

1973 - heden Jaap Beerepoot x Joke Gerritsen