H 110


Foto 1958
In de zijkant nog een 9-ruiter. Op het dak een ronde schoorsteen, daarnaast het werkmanshuis van P. Druif (nu ook Robacher).


Foto 2010Meer dan 200 jaar geleden stond hier ook al een woning. De eerste eigenaar die in het kadaster genoemd wordt is Jan Kolles. Dankzij een transportacte uit 1809 weten we dat zijn schoonouders hier al eind 18e eeuw woonden.

Bewoners:
???? - 1809 Jacob Vijselaar x Grietje Joukes Wilt, arbeider en arbeidster
Jacob en Grietje kregen 6 kinderen. Hun eerste kind, Trijntje, werd in 1768 geboren in Bovenkarspel. De andere 5 kinderen zijn in Hauwert geboren.
Jacob en Grietje verkochten in 1809 de woning aan hun schoonzoon Jan Kolles, onder voorwaarde 'dat de verkoper en zijn vrouw er levenslang mochten blijven wonen in het voorste vertrek'.
Jacob overleed al in 1810. Grietje heeft hier nog lang gewoond, zij overleed na 1827.

1809 - 1840?? Jan Klaasz Kolles, alias: Kollis x Antje Jacobs Vijzelaar, arbeider
Antje was het tweede kind van Jacob en Grietje Vijselaar. Zij was geboren 1770. Zij was weduwe van Maijert Jansz Visser. Volgens de doopboeken werd in 1799 Lijsbet, dochter van Maijert Jansz Visser en Antje Jacobs Vijselaar geboren.

In 1803 trouwden Jan en Antje. Jan was 10 jaar jonger dan Antje. Zij kregen 2 kinderen: Jacob en Jan.
Jan overleed in 1836 en Antje in 1840.

1840- 1844 Gereformeerde Gemeente Diaconie
Het kadaster meldt als eigenaar, na Jan Kolles, de Gereformeerde Gemeente Diaconie. In het Westfries Archief liggen een transportacte (uit 1809) van een huis en erf door Jacob Vijselaar verkocht aan zijn schoonzoon Jan Kollis en een acte van schuldbekentenis (uit 1810) ten behoeve van de diakonie door Jan Kollis. Waarschijnlijk was de schuld aan de kerk nog niet afgelost door Jan en werd de kerk (na het overlijden van Jan en Antje) hierdoor automatisch eigenaar van het pand. In 1844 wordt de woning verkocht aan Klaas Galis.
Misschien verhuurde de Diaconie het huis al eerder aan Klaas Galis.

1844 - 1859 Klaas Galis x Trijntje Smit, bouwman en winkelier
Klaas, geb. 1811 in Midwoud, en Trijntje, geb. 1807 in Hauwert, trouwden in 1833. Zij kregen 7 kinderen: Cornelisje, Dirk, Trijntje, Maartje, Cornelis, Jan en Tjerk.
In 1859 verkopen zij huis en erf aan Albert Wiers van der Deure, landeigenaar. Albert verkoopt hetzelfde jaar huis en erf aan Klaas de Leur.

1859 - ±1864/65 Klaas de Leur, arbeider en winkelier
Klaas was in 1828 in Enkhuizen geboren. Hij trouwde driemaal.

Zijn eerste huwelijk in 1858 met Antje Hemmer (geb. 1828), de dochter van Cornelis Hemmer en Trijntje Louw, woonachtig op de nu verdwenen boerderij (verdwenen boerderij tegenover H 76) bracht hem in Hauwert.
Antje overleed jong, in 1862, pas 34 jaar oud.
In 1863 hertrouwde Klaas met Dieuwertje Gorter uit Medemblik. Niet lang daarna vertrok hij weer naar Enkhuizen.

1864 - 19?? Albertus Otter x Meinsje Schekkerman, kaasmaker, veehouder en winkelier
Albert, geb. 1841 in Hauwert, was een zoon van Klaas Otter, de kastelein in 'De Goede Verwachting'. In 1863 trouwde hij met Meinsje Schekkerman, geb. 1846 in Hem. Zo rond die tijd kwamen zij op deze plek wonen.
Het is niet bekend hoe lang zij hier woonden. Volgens een overzicht van bewoners van Hauwert begin 20e eeuw woonden Albert en Meinsje hier nog rond 1900.
Albert overleed in 1919, en Meinsje in 1926.

19?? - 1959 Jan Visser x Sientje Zwagerman
Jan, geb. 1888 in Midwoud, trouwde in 1918 met Sientje Zwagerman, geb. 1890.
Sientje was de dochter van Jan Zwagerman, de (krengen)slager en Antje Man.
Vermoedelijk gingen Jan en Sientje hier meteen na hun huwelijk wonen.


Jan Visser met kleinzoon

Volgens Jan Koster (Dorpskoerier 1987, De Pen) was Jan Visser boerenknecht geweest, opperman, timmerman. Rond de twintiger jaren verdiende hij zijn brood als rijwielhersteller en verkoper. Hij handelde in kippen, kalveren, enz. en was tevens molenaar van de Sluispolder.
Hij was een kleurrijk figuur in de dorpsgemeenschap. Het waren vooral de sterke verhalen die hem bekendheid gaven.
Jan overleed in 1959. Sientje verhuisde rond 1960 naar H107.

1959 - 1966/67 Cornelis Teunis Jongejeugd x Trijntje Abbekerk
Cornelis, geb. 1896 in Andijk, en Trijntje, geb. 1902 in Andijk, waren in 1924 in Bovenkarspel getrouwd. Zij hadden al op diverse andere plaatsen in Hauwert gewoond (o.a.
Cornelis had het pand gekocht voor fl.5.500,--.

Rond 1966 vertrokken Cornelis en Trijntje naar Zwaagdijk, maar in 1971 kwamen zij weer terug naar Hauwert. Zij gingen toen wonen op H 107.

1966/67 - 1970 Willem van der Neut en gezin
De familie van der Neut kwam uit Sijbekarspel. Zij hebben hier maar enige jaren gewoond. Zij hebben de boerderij verbouwd. Het interieur werd volledig veranderd. In 1970 vertrekt de familie Van der Neut naar Heiloo.

1970 -begin jaren 80 Prof. Maas Boertien en Henny van der Kolk
Maas Boertien was hoogleraar Hebreeuwse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Op internet is het veel over zijn werk als hoogleraar te vinden.
Professor Boertien preekte regelmatig in het kerkje van Hauwert.
Eind jaren 80 vertrok het echtpaar naar Amsterdam.


Prof. M. Boertien

Na de familie Boertien heeft hier nog even een Oostenrijker, Talirz, gewoond. Maar al snel werd de boerderij weer verkocht.

1983 - heden Robacher's Watermolen.

H 112


Hoge buurt. V.l.n.r.: huis van R. Korver (H 112), de boerderij van J. Visser (H 110), werkmanshuis van P. Druif (H 108), boerderij van C. Metselaar.Helemaal links een klein stukje van de boomgaard van de gebr. Koster (H 114)


Foto 2010

Deze boerderij dateert uit 1876 (dat staat nog op de deur te lezen). Albert Otter woonde op H 110, maar verkocht in 1874 huis en erf aan Jacob Pietersz Edel. Volgens het bewonersoverzicht uit 1970 bleef Albert Otter echter op H 110 wonen. In 1872 verviel voor Albert Otter de ontheffing voor de belastingen. Wellicht moest hij wel verkopen omdat hij deze extra kosten niet kon opbrengen, maar bleef wel in zijn huis wonen.

1873 - 1877 Jacob Edel x Dina Dekker, landman en winkelier
Jacob, geb. 1851 in Zwaag en Dina, geb. 1852 in Blokker, trouwden in 1872 in Zwagen en kwamen kort na hun huwelijk in Hauwert wonen. De boerderij dateert uit 1876. Woonden ze zolang in bij Albert Otter? Dat is niet duidelijk. In 1877 vertrokken zij alweer naar Hoorn.

1877/78 - 1882 Jan Bakker x Maartje Wilms, winkelier
Jan Bakker was in Hauwert geboren in 1854 (zoon van Klaas Bakker en Aaltje Winkel). Hij trouwde in 1878 met Maartje Wilms, geb. 1859 in Opperdoes. Na hun huwelijk kochten zij huis en erf van Jacob Edel. Er is sprake van 'verbouw en stichting' direct nadat Jan en Maartje het huis en erf van Jacob Edel kochten. Wellicht hebben zij de boerderij laten neerzetten en zijn zij de eerste bewoners. Het kadaster was in die tijd niet zo precies in het aangeven van jaartallen.
Jan en Maartje hebben hier maar kort gewoond. In 1882 verkochten zij de boel.

1882 - 1908 Jacob Jacobsz Koorn x Maartje Vel, landbouwer en winkelier
Jacob was een zoon van Jacob Koorn en Trijntje Vel, die toen nog op H 147 woonden. Jacob, geb. 1852 in Hauwert trouwde in 1874 met zijn nichtje Maartje Vel, geb. 1853 in Hoogwoud. Dit zijn de grootouders van Jaap Nooij, de oprichter van de Fa. Nooij op de Tuinstraat.
Zij kregen 9 kinderen, waarvan er 4 jong overleden.

Het kadaster spreekt over 'stichting' in 1891 en 1892. Wat er gesticht werd staat er niet bij.
Een schuur? of opslagplaats?

Maartje overleed in 1922, en Jacob in 1928. In 1908 hadden zij het pand al verkocht aan de volgende bewoners.

1908 - 1956? Reindert Korver x Geertje Singer, koopman
Reindert, geb. 1884 in Hauwert, trouwde in 1907 met Geertje, geb. 1886 in Andijk.

Volgende schrijft Jan Koster in een Dorpskoerier uit ca. 1987, in de rubriek "DE PEN" over deze bewoners:

'In het huis naast ons woonde de fam. Korver. Als ik me niet vergis is mevr. Stapel daar geboren. Het was ook een boerenbedrijfje, want de schuur waar nu de mooie kasten en stoelen en tafels van de fa. Aafjes (de Antiekboerderij) staan, was oorspronkelijk hoger en breder om plaats te bieden aan een stuk of vijf koestallen, een hooiberg en een paar varkenshokken. Reindert Korver huurde het land, tussen onze boomgaarden en Maarten Korver, dat tot aan de Gouw liep en nu van Klaas Druif is, van de kerkvoogdij. Hij kon zelf niet melken en toen Berta getrouwd was molk zijn vrouw de koeien. Hij stond er altijd bij en sjouwde de emmers met melk.
Hij handelde tevens in biggen en varkens en toen de melkerij voor zijn vrouw te bezwaarlijk werd, deed hij de koeien weg en legde zich helemaal toe op de handel.'

Reindert en Geertje waren de ouders van Bertha Stapel-Korver, jarenlang gemeenteraadslid in de gemeente Nibbixwoud.
Reindert overleed in 1946, en Geertje in 1961.

1956 - 1968 Anton van Klaveren x Pietertje (Pia) Schraal, bollenteler


fam. Anton van Klaveren

Anton, geb. 1923 in Hauwert, trouwde in 1950 met Pia. Anton was de jongste zoon van Krijn van Klaveren en Maria Lydia Sinterniklaas, die in 1920 op H100 kwamen wonen. Na hun huwelijk woonden Anton en Pia nog een tijdje in op H100. De oudste zoon van Anton en Pia, Krijn, is daar in 1951 geboren. Van 1954 tot 1956 hebben ze ook nog een tijdje op H59 gewoond. In 1956 trokken ze uiteindelijk in de stolp op H112.
Rond 1967 nam Anton het bedrijf op Notweg 1 over van mevr. Bierman. Vanaf toen tot heden (2013) wonen Anton en Pia daar.
Meer over de familie van Klaveren: zie Jaarboek 2011, p. 7-22, 'De eerste Van Klaverens', Krijn van Klaveren.

1969 - 1977 Daniel Ellens en echtgenote
De Dorpskoerier van 30 mei 1969 meldt dat Daniel Ellens en echtgenote in het huis trekken. Zij kwamen uit Castricum.
Mevrouw Ellens was een van de vrouwen die er voor zorgde dat in Hauwert, n.b. al in 1970, een peuterspeelzaal kwam. (zie ook 1970).
In 1977 vertrok de familie Ellens naar het Gooi.

Vanaf augustus 1977 werd het pand ingericht als de Antiekboerderij.

H 114


Zak van Hauwert, 1935.
Links de boerderij van Elias Koster, die in de deur staat.
Daarvoor staat Cor Koster.


Foto 2010.De grootouders van Geertje Oostwoud-Wijdenes woonden in een stokoude boerderij.
In 1906 was grootvader overleden. Er stonden twee kleindochters op het punt van trouwen, allebei vernoemd naar grootmoeder Geertje. De oudste kleindochter wilde niet in zo’n oude boerderij wonen, de jongste wel, mits deze werd opgeknapt.
Grootmoeder besloot toen toch maar, voor de jongste Geertje, een nieuwe boerderij te bouwen, schuin tegenover de oude, op H 114.

'Het werd goed aangepakt, een flinke boerderij, een Westfriese stolp, maar wel met de darsdeuren aan de achterkant. Er werd voor het eerst met beton gewerkt, iets wat toen nog geheel nieuw was. Een kaaskamer met kelder, een koegang met groep en rollaag, een schuur en een brug, alles van beton.
In het dorp en vooral in "De Zak" werd er "drok over praat"
.'
(Het Vliegwiel en andere westfriese verhalen, Jan Koster, 1994, p. 44).

Bewoners:
1906 - ? Elias Koster x Geertje Oostwoud-Wijdenes.
Elias Koster maakte zelf kaas (er was nog geen fabriek op Hauwert).
Zij kregen 4 kinderen: 2 dochters en 2 zoons (de tweeling Cor en Jan).
Cor en Jan gingen na de lagere school werken op de boerderij, de zussen trouwden en trokken weg uit West-Friesland.

? – 2000 Cor en Jan Koster.
Cor was meer de boer, Jan was ook fruitkweker, vooral peren.
Naast het werk was Jan zeer actief in het verenigingsleven, schreef toneelstukken, verhalen in het West-Fries, en stond aan de wieg van de Dorpskoerier. (zie Jan Koster).

Bron Jaarboek 2000, p.29-30).

H 122 (verdwenen woning)


Foto ± 1935
Links de boerderij van (nu) Benthem van Jutting. Rechts het huisje van (toen) Willem Schuyt

Tegenover de boerderij op H147 heeft lang een 19e eeuws huisje gestaan. Het is begin jaren 80 verbrand.

1930? - 193? Willem Schuyt.
In de tijd dat Marie Bakker op H120 woonde met haar ouders (1930 - 1932) woonde op H122 Willem Schuyt samen met zijn huishoudster Aaltje Abbekerk. Willems vrouw, Trijntje Klaver, was in 1927 overleden.
Volgens "DE PEN" (Jan Koster) waren het toen al oude mensen. Willem deed nog wat klusjes bij deze en gene.

Volgens het 'Bewonersoverzicht Hauwert' van Cor Druif, hebben na W. Schuyt ook de volgende mensen in het huisje gewoond:
W. Visser
Jb. Kos
Arie Hoogland
J. Visser
Bosma

H 124


Foto vr 1978


Foto 2010

Rond 1866 is de boerderij gebouwd. In dat jaar trouwden de eerste bewoners: Jan Kaij en Maartje Bruijn. Jan Kaij was een zoon van Volkert Kaij en Dieuwertje de Boer. Van Dieuwertje is bekend dat zij voor haar kinderen nieuwe boerderijen liet bouwen op losse stukken land die ze bezat in het Oosteinde van Hauwert (zie Jaarboek 2008, Dieuwertje de Boer, Koos Groot).

Bewoners:
1866 - 1904 Jan Kaij x Maartje Bruijn, landman
Jan (geboren in Hauwert 1842) en Maartje (geboren in Twisk 1843) trouwden in 1866. Na hun huwelijk trokken zij in de nieuw gebouwde boerderij. Zij kregen 6 kinderen: Volkert, Jan, Klaas, Geertje, Dirk en Gerrit.
Als hun zoon Volkert trouwt gaat hij op H 124 boeren.

Jan overleed in 1919 in een kliniek in Amsterdam, Maartje overleed datzelfde jaar in Wognum.

1904 - 1915 Volkert Kaij Jzn x Marijtje Plas, landman
Volkert (geb. Hauwert 1867) trouwt in 1904 met Marijtje Plas uit Edam (geb. 1877). Zij gaan boeren op de boerderij van Volkert's vader Jan Kaij.


Marijtje Plas en Volkert Kaij

Bij Volkert zat het besturen blijkbaar in het bloed. Zo was hij o.a. heemraad van "De Vierder Noorder-Koggen" en hoofdingeland van de banne Hauwert. Zijn naam duikt ook regelmatig op in oude kranten, waar hij geciteerd wordt als hij congressen bijwoont.


deel van het verslag van het 50e Landhuishoudkundig Congres te Hoorn in
Nieuws van den dag, 14-06-1897

Volkert bezit nog een boerderij H 127. Deze verhuurt hij eerst, maar vanaf 1915 gaat hij daar zelf wonen. Hij ruilt dan van woning met Piet Kaper, die eerst H 127 huurde.

1915 - 1932 Pieter Kaper x Aagje Wijdenes, landman
Pieter (geb. 1878) en Aagje (geb. 1881) trouwden in 1905 in Twisk. Hun dochter Trijntje is in 1907 ook in Twisk geboren.
Aagje overleed in 1949. Pieter werd bijna een eeuw oud, hij overleed in 1975.

1932 - dec. 1959 Pieter Jan Bakker x Ida de Groot, boer


Foto uit de jaren 20 van Ida en Pieter Jan

Pieter Jan kwam uit Hoogwoud, Ida uit Venhuizen. Voordat ze in Hauwert kwamen hadden ze een boerderij in Benningbroek.
Rond 1932 kwamen ze naar Hauwert. Hun zoon Jan (geb. 1933) is op de boerderij in Hauwert geboren.
Toen Jan in 1959 ging trouwen nam hij de boerderij over. Pieter Jan en Ida trokken in het huis op H91.

dec. 1959 - 1978 Jan Bakker x Josine Chattillon, boer


Jan en Josine met hun 3 zonen: Simon, John en Piet

De 3 zoons van Jan en Josine zijn op deze boerderij geboren.
Het bedrijf bestond in deze tijd uit 21 ha grasland, waarvan 14 ha werd gepacht, evenals de gebouwen (de stolp en een schuur). Ruim 4 ha lag bij huis maar de rest was verspreid over meerdere plaatsen. Dit betekende een heen en weer trekken met het vee, en ook het gras moest over de weg worden aangevoerd.

In 1977 kregen Jan en Josine de kans om het bedrijf in het kader van de ruilverkaveling te verplaatsen. Een moeilijk besluit. In een interview in het Dagblad van Westfriesland van 17-12-1981 blikt Jan terug op die periode: 'Nou, dat jaar zou ik niet graag over willen doen. Ik bedoel het hele gedoe van onderhandelen, afwegen, het voor en tegen en tenslotte de verhuizing'.

In 1978 vindt de verhuizing plaats naar de Notweg 6, 600 meter verderop. De titel van bovenstaand interview luidt: 'Een stolpboerderij is een mooie romantische herinnering'.

Vanaf die tijd is H124 geen boerderij meer.


Foto vr 1977.
De lange regel aan de oostkant.