H 125


Zak van Hauwert, 1930. Rechts in de verte H 125.


Foto 2010.

Jantje Helder, gedoopt te Oostwoud als Jannetje op 28 september 1721, dochter van burgemeester en vroedschap Adriean Jansz Helder x Marij Pieters, kreeg dit huis in Hauwert in haar bezit via haar derde echtgenoot Mr. Gerrit Holgers, meester chirurgijn en burgemeester te Oostwoud. Hij heeft het huis waarschijnlijk in 1792 gekocht van Jan Jansz de Boer want in de aangifte van zijn nalatenschap op 9 november 1793 wordt omschreven 'een huis etc. onder de bedrijven van Hauwert, gekocht van Jan Jansz de Boer, fl. 400:-:-" (Gaarder Medemblik 38).
Jantje Helder bezat in Oostwoud 2 huizen aan de Dorpsstraat(heden 26 en 70), waarvan 1 met winkel en pakhuis, waar ze waarschijnlijk zelf woonde, het andere een boerenhuis, werd verpacht. Ze werd op 4 juli 1804 te Oostwoud begraven.

Jan de Boer heeft in 1804 uit de boedel van Jantje Helder dit boerenhuis (H 125) en vijftien en een vierde morgen land gekocht.

Als de dochter van Jan de Boer, Dieuwertje, in 1836 trouwt met Volkert Kay gaan ze op deze boerderij wonen.
In 1868 trouwt de dochter van Volkert en Dieuwertje, Elisabeth Kay, met haar dorpsgenoot Cornelis Schermer. Dieuwertje de Boer laat dan, op de plaats van het ouderlijk huis, een nieuwe boerderij voor het stel bouwen. Deze boerderij staat er nu nog.

Bewoners van de oude boerderij (tot 1868):
Vóór 1804 ?

1804 - 1836 Jan Jansz de Boer x Jantje Groot.
Op de verpondingslijst van 1731 kom je die namen al tegen.
Hun buren in die tijd heten Warmenhuysen, Blokdijk, Swaegdijk en Hauwert.

1836 - 1868 Volkert Kay Dirkzn. x Dieuwertje de Boer, boerderij.
Volgens overlevering was Volkert niet sterk. Dieuwertje regelde de boerderij en het gezin.
Tussen 1837 en 1852 werden tien kinderen geboren, vijf overlijden al jong.
Voor de andere vijf kinderen laat Dieuwertje nieuwe boerderijen bouwen op losse stukken land die ze bezit op het Oosteinde van Hauwert. Een van die boerderijen werd gebouwd op de plek van het ouderlijk huis.

Bewoners van de in 1868 nieuw gebouwde boerderij:
1868 - ± 1914 Cornelis Schermer x Elisabeth Kay.
Elisabeth Kay was dochter van Volkert Kay en Diewertje de Boer. Cornelis is jongste zoon van Hendricus Schermer en Neeltje Druif.
Cornelis en Elisabeth kregen 5 kinderen. Op latere leeftijd hebben Cornelis en Elisabeth een burgerwoonhuis (H 89) laten bouwen schuin tegenover het cafe.
Na het vertrek van Cornelis Schermer heeft zijn zoon Pieter nog 2 jaar op de plaats gezeten maar die moest toen weer plaats maken voor Gert Kay.

± 1914 - 1949? Gert Kay x Grietje Butter.
Gert is de zoon van Jan Kay en Maartje Bruin. Gert koopt de boerderij van zijn tante Elisabeth.
Gert en Grietje blijven kinderloos. Hij stopt al snel met melken en wordt vetweider. Als ze gaan rentenieren verhuren ze de boerderij aan Jaap Kroon. In verpachte staat verkoopt Gert Kay de boerderij aan oomzegger Piet Druif.

1949 - 1965 Jacob Kroon x Aagje Visser

1965 - 1969 Jongejeugd, Cornelis T.+gezin.

1969 - 1970 Grietje Kooy

1970 - ? Piet Druif x Marie Kay.
Piet heeft vanaf zijn huwelijk met Marie in 1937 geboerd op H127.
Als zijn zoon Klaas in 1970 gaat trouwen verhuizen vader Piet en moeder Marie naar H125.

Bronnen: Jaarboeken 1998, 1999 en 2008.

H 131


Foto (rond 1930?) toont het huis in oorspronkelijke staat. Rechtsachter de kapberg.

Foto 2010.

Pieter Schermer, de jongste zoon van Cornelis Schermer en Elisabeth Kay (zie H 125), heeft dit huis in 1926/1927 laten bouwen. Pieter woonde eerder o.a. op H 141 en heeft ook nog, na het vertrek van zijn ouders, twee jaar op H 125 geboerd. Uiteindelijk besloot hij dus een eigen plaats te bouwen.

1926/1927 - 1960 Pieter Schermer x Sijtje Koomen - boerderij.
Pieter, geboren 5-11-1880, overleden 25-11-1960, trouwde in Wijdenes 23-4-1905 met Sijtje Koomen, geboren Wijdenes 21-8-1881, overleden 07-12-1950, dochter van Jan Koomen, bouwman, en Maartje Posch.
Ze kregen 2 dochters, Elisabeth (Lies) en Maartje (Ma).

Pieter was heel muzikaal. Hij was betrokken bij de oprichting van de fanfare in 1909. Niemand kon toen nog een instrument bespelen.
Pieter werd gevraagd dirigent te worden en gaf les op diverse instrumenten. Het bestuur benoemde hem meteen bij aanvang al als erelid.
Hij wilde geen beloning hebben voor 'een liefhebberij'.
Vanaf 1919 werd hij, op eigen verzoek, gewoon werkend lid en is dat gebleven tot 1934.
Waarna hij nogmaals tot erelid werd benoemd (zie 'Fanfare "Onder Ons", Aaf Korver, Jaarboek 2003).

Pieter Schermer was een bescheiden man met liefde voor de muziek, en zeer gezien op het dorp.

(Meer over de familie Schermer: zie Jaarboek 1999: Een familie Schermer, Cor Brouwer).

Foto links: Sijtje Koomen en Pieter Schermer.

H 133Foto 2010.

Op deze plek hebben heel lang schilders gewoond. De eerste 'verver' die genoemd wordt in het 'Kadaster vanaf 1832' is Willem Zwagerman.

1861 - 1877 Willem Zwagerman, verver
1e huwelijk in 1861 met Kaatje Krul. Willem en Kaatje kregen 6 kinderen, waarvan er 3 al jong overleden.
Kaatje overleed in 1871, pas 30 jaar oud.
2e huwelijk, in 1872, met Neeltje Droog. Samen met Neeltje kreeg Willem nog 3 kinderen.

Willem en Kaatje zijn beide geboren in Andijk en kwamen waarschijnlijk vanaf hun huwelijk in 1861 in Hauwert wonen. Hun kinderen zijn in Hauwert geboren.
In zijn 'Verzameling van Aanteekeningen betreffende het dorp Hauwert' (Jaarboek 2000, p.89-95) meldt de toenmalige dominee van Hauwert, S.Gardingius v.Rijgersma, dat het huis (ververij) van W. Zwagerman in het Oosteinde afgebrand is tussen 24 en 25 januari 1870.
Het huis is volgens het kadaster 'herbouwd'.

Rond 1877 verkoopt Willem het huis.

1877 - 1885 Pieter Ham x Maartje Zwagerman, schilder
Pieter en Maartje kwamen uit Zwaag. Zij zijn in 1877 getrouwd. In 1877 werd hun dochter Antje in Hauwert geboren.

1885 - 1899 Frederik Speets x Bregje Spoelder, schilder
Frederik en Bregje waren in 1880 getrouwd. Zij kwamen uit Abbekerk. Hun oudste 2 kinderen, Aaltje en Jan, zijn daar geboren. De jongste dochter, Meinsje, is in 1888 in Hauwert geboren.

In de dorpsgemeenschappen vielen sommige mensen op door hun grote activiteit op cultureel gebied. Onder hen zijn nogal wat 'verwers', dat wil zeggen huis-, rijtuig-, en sierschilders.
Frederik Speets was zo'n opvallende persoonlijkheid. Het is niet bekend of hij ook actief was op cultureel gebied in Hauwert, maar hij bleef organist in zijn geboortedorp Abbekerk en dirigent van de zangvereniging Excelsior in Lambertschaag. Frederik hield een handschrift bij met dansmuziek (zie Dansmuziek van speelman Frederik Speets).

De oudste dochter van Frederik en Bregje, Aaltje Speets, trouwde in 1910 met Albert Olie. Albert Olie was van 1884 tot 1903 onderwijzer in Hauwert. Aaltje was 5 jaar toen ze in Hauwert kwam en heeft dus vrijwel zeker onderwijs gehad van haar toekomstige echtgenoot. Albert Olie was 15 jaar ouder dan Aaltje.
Toen Aaltje met hem trouwde was hij hoofd van een school in Zijpe.

1899 verkoopt Frederik het huis. Ging hij door in de muziek? In de Genlias database staan volgende beroepen van Frederik vermeld: schilder (1880), organist (1907), muziekonderwijzer (1913).

1898/1900 - 1945 Joost Ott x Klaasje Vijn, schilder
Joost, geboren 1872 in Midwoud, en Klaasje, geboren 1875 in Opperdoes, trouwden in 1898.
Rond die tijd kwamen zij in Hauwert.


Klaasje Ott-Vijn, Jeltje Ott en Joost Ott

H 135/137


Links de twee huizen die zijn gesloopt

Foto 2010.

Op deze plek stonden, voordat Herke Boelis het huis op H 135 bouwde, twee huizen. Het huis op H 135 (op de linkerfoto het linkerhuis) was het kleinste huis van Hauwert. Volgens Jan Koster "'t Huisje bestond maar uit n kamer. Er was een schuurtje aangebouwd en daar was een keukentje in en een bijkeukentje."

De informatie over de bewoning van H 135 en H 137 die vermeld wordt in diverse bronnen is niet eenduidig. Alleen de bewoners waarvan wel zeker is dat zij in een van beide huisjes hebben gewoond worden hieronder vermeld.

Bewoners H 135:
Dit kleinste huisje werd niet altijd bewoond. Volgens Jan Koster stond het leeg, voordat Arend Bloem het betrok. Het is niet bekend wie er vr die tijd woonde.

1935 - 1942??? Arend Bloem
Arend was in 1893 getrouwd met Geertje Vet. Geertje overleed in 1925 in Westwoud. Toen Arend hier kwam wonen was hij dus al weduwnaar. Volgens Jan Koster verdiende Arend nog wat met de veehandel.
Arend overleed in 1946, 76 jaar oud, en is in Hauwert begraven.

Bewoners H 137:
1873 - 1879 Jan Zwagerman x Geertje Gons, (krengen)slager
Jan, geboren 1845 in Midwoud, trouwde in 1873 met Geertje Gons uit Zwaag. Geertje overleed in in 1877, 35 jaar oud.
Volgens het bevolkingsregister kwamen Jan en Geertje in 1873 in Hauwert wonen. Hun kinderen, Grietje, Dieuwertje, Cornelis en Reilof werden in Hauwert geboren.

1879 - ??? Jan Zwagerman x Antje Man
Jan hertrouwde in 1879 met Antje (de) Man. Kinderen van Jan en Antje waren Sientje, Neeltje en Aafje.


Foto 1910. Sientje Zwagerman en haar vader Jan Zwagerman

Antje overleed in 1898, 50 jaar oud. Jan overleed in 1931 in Westwoud, 85 jaar oud.

1925/30? - 1953 Simon Meurs x Maartje Paarlberg, arbeider
Simon, geb. 1871 in Twisk, trouwde in 1899 met Maartje, geb. 1872. Het is niet precies bekend wanneer Simon en Maartje naar Hauwert kwamen. Volgens Jan Koster hebben Simon en Maartje hier jaren gewoond.
Zij hadden 2 zoons: Engel en Klaas. Engel trouwde in 1928, Klaas bleef ongehuwd.

Simon overleed in 1953 en Maartje in 1956.

1953 - 1960/61 Klaas Meurs, monsternemer
Na het overlijden van zijn ouders bleef Klaas hier wonen. Hij was (misschien zijn ouders daarvoor ook al) eigenaar van beide woningen: H 135 en H 137.
Klaas was vanaf 1937 monsternemer voor de fokvereniging 'Vooruitgang'. In de Dorpskoerier van 16 december 1960 stond het bericht dat K. Meurs naar Medemblik vertrok.

'Hij kreeg daar een baan bij het Provinciaal Ziekenhuis. Z'n baantje als monsternemer heeft hij reeds neergelegd.
Tientallen jaren heeft hij op fiets en brommer de veehouders afgereisd met z'n flesjes en weegapparaat. Als we al de door hem gevulde flesjes op een rij zagen, was het eind wel niet te zien.
Het is voor hem een grote verandering, maar in een goed kosthuis bestaat voor hem meer huiselijkheid als alleen in een woning zullen we hopen.'

Overige informatie over de bewoning van H 135 of H 137:
De Dorpskoerier 11-02-1955 meldt dat Abbekerk in woonhuis trekt dat eigendom is van K. Meurs.
En in de koerier van 13-12-1957 staat dat Oud de woning van K.Meurs betrekt.

Vervolgens wordt gemeld in de koerier van 1-6-1962 dat het huisje van K.Meurs overgedaan is aan P.Bakker Pzn. En het andere (onbewoond verklaarde) huisje is gekocht door H.Schermer en wordt afgebroken".

In 1964 zijn beide huisjes er niet meer. In de koerier van 29-12-1964 staat dat Herke Boelis in maart een eigen metselzaak begonnen is en daarom een schuur gebouwd heeft op het terrein waar voorheen 2 huizen van K.Meurs stonden

Tot slot meldt de koerier van 22-9-1967 dat Herke Boelis is gestart met de bouw van zijn nieuwe woning dat voor de noodwoning en de werkplaats komt te staan. In 1968 is de nieuwe woning klaar. Dat is de huidige woning op H 135.