H 143


Zak van Hauwert 1940. Links huis C. Jongejeugd, later bewoond door Wout Boos en nieuw gebouwd. Huis erachter Klaas Singer.


Foto 2010.

In het bewonersoverzicht van Cor Druif uit 1970 worden als eerst bij hem bekende bewoners genoemd: Hoekstra,, daarna Koolhaas Over deze bewoners is (nog) niets bekend.

1882?? - 1934 Gerrit van der Heide x Trijntje van Twisk, arbeider.
Gerrit kwam uit Enkhuizen en Trijntje uit Zwaag. Ze zijn in 1882 getrouwd. Ze kregen 2 kinderen: Adrianus en Catharina.
In 1907 overleed Gerrit, pas 48 jaar oud. Trijntje moest nu zelf de kost verdienen. Zie advertentie hieronder:


Advertentie in Nieuws van de Dag 9-1-1908

In "DE PEN" beschrijft Jan Koster de bewoning van Hauwert rond 1925. Hierin staat o.a. volgende over H143:

'Daar weer naast stond een oud negentiende eeuws huisje en daar woonde de weduwe v.d. Heide. Ze heette van zichzelf Trijn van Twisk en zo werd ze ook door iedereen genoemd. Ze was al oud en slecht ter been waardoor ze met een stok liep. '
En: 'Toen ze een paar jaar overleden was werd er na enige tijd van haar huisraad "boelis" gehouden.'

Trijntje overleed in 1934. Blijkbaar werd het huis niet meteen weer bewoond maar stond het een tijdje leeg.

1942? - 1955 Cornelis Teunis Jongejeugd x Trijntje Abbekerk
Cornelis, geb. 1896 in Andijk, en Trijntje, geb. 1902 in Andijk, waren in 1924 in Bovenkarspel getrouwd. Dit zijn de ouders van Henk Jongejeugd, die in 1966 op H145 ging wonen.

Voor Cornelis en Trijntje was dit het eerste adres in Hauwert waar ze gingen wonen. Daarna hebben zij nog op meerdere andere adressen in Hauwert gewoond (o.a. H110, H125, H107).
Volgens Henk Jongejeugd was hij een jaar of 6 dat ze hier kwam wonen (dus rond 1942). Ze hebben hier een jaar of 12/15 gewoond. Ze woonden er in elk geval nog in 1955, want in de 'Snippers uit 1955' (Jaarboek 1995) staat:
'De afdeling Hauwert van de Algemene Nederlandse Arbeiders Bond bestond in 1955 10 jaar. Het was een vakbond van landarbeiders. Werd bij veel verenigingen op de jaarvergadering na afloop gekiend of iets dergelijks, bij de Arbeidersbond werden de hersenen gescherpt. Cor Jongejeugd (H143) leidde de hersengymnastiek'.

1955/59 - 1962 Jan Visser x Sientje Zwagerman, fietsenmaker
Rond 1955/59 vertrok Cornelis met Trijntje naar H110. De bewoners van H110, het echtpaar Visser, trok in de woning van de familie Jongejeugd.
Jan overleed in maart 1959. Sientje heeft hier nog een tijd alleen gewoond. In de koerier van 6 november 1959 staat 'Mevrouw Visser-Zwagerman was weer geheel genezen teruggekeerd na het haar overkomen ongeval en woonde in het huis dat eerder door de familie Jongejeugd werd bewoond.'
Rond 1962 verhuisde Sientje naar H107.

1962 - 197? Wout Boos
Rond 1962 trok Wout Boos met zijn gezin in deze woning. In de Dorpskoerier van 23 september 1970 staat volgende gemeld:
'Aannemer Boelis bouwde vier woningen aan de Tuinstraat die alle reeds waren verkocht aan "buitenpoorters" en bouwde in de Zak een nieuwe woning voor de familie Boos, de oude woning was geheel afgebroken.'
Hoe lang de fam. Boos hier woonde is (nog) niet bekend.

H 145


Vrouw en dochter Singer voor H145


Foto 2010.

In de 'Verzameling van Aanteekeningen betreffende het dorp Hauwert' van ds. Rijgersma staat dat omstreeks 1865 de woning op deze plek is afgebrand en weer opgebouwd.

Bewoners:
1863? - 1868 Tijs Vijselaar x Geertje Bos, slager
Tijs (zoon van Jan Vijselaar en Trijntje Smak) was eerder getrouwd met Immetje de Vries uit Berkhout. Immetje overleed in 1859. In 1861 trouwde hij met Geertje.
Volgens het bevolkingsregister hebben Tijs en Geertje van 1862 tot 1863 in Wognum gewoond. Toen kwamen ze weer naar Hauwert en betrokken deze woning.
Omstreeks 1868 verkoopt Tijs de woning. Tijs en Geertje vertrokken naar Berkhout.

1868 - 1929 Abraham Kroon x Maartje Galis, landbouwer, koopman in manufacturen
In 1862 kwam Abraham uit Opperdoes naar Hauwert als arbeider bij Klaas Butter. Hij trouwde in 1864 met Maartje, dochter van Klaas Galis en Trijntje Smit.
Abraham en Maartje kregen 4 kinderen: Gerrit, Klaas, Cornelis en Dirkje.
Wanneer en waarom Abraham overging op manufacturen wordt nergens gemeld. Als zoon Klaas in 1903 met Jantje Keetman trouwt staat in de huwelijksakte bij Klaas 'zoon van Abraham Kroon, koopman in manufacturen, en Maartje Galis.' Hij heeft in ieder geval de liefde voor dat vak overgedragen aan dochter Dirkje, die later handwerkjuffrouw werd.
Abraham overleed in 1919 en Maartje in 1929.

1929 - 19?? Dirkje Kroon, handwerkjuffrouw

Dirkje was tientallen jaren handwerkjuffrouw op de lagere school in Hauwert. Na het overlijden van haar ouders heeft Dirkje hier waarschijnlijk nog een tijd alleen gewoond. Dirkje overleed in 1962.

19?? - 1966 Klaas Singer x Jantje Dekker, manufacturier, later koopman
Het is niet bekend in welk jaar Klaas en Jantje hier kwamen wonen. Klaas is geboren in Andijk en Jantje in Winkel. Ze zijn in 1917 getrouwd. Klaas had op dit adres eerst een lappenwinkel. Later (na de 2e wereldoorlog) verkocht hij ook 2e hands goederen. Hij haalde deze spullen, o.a. stofzuigers, uit Amsterdam. Er werden vrachtwagens vol gedumpt voor de garage.


Klaas en (dochter) Gre Singer

Volgens Marie Bakker was hij de eerste die een televisie had in de buurt. Klaas overleed in 1963. Op de site 'Myheritage' staat 'Verdrinking na auto te water'.
In 1966 vertrok Jantje naar de Hoge Weide. Zij overleed in 1972.

1966 - 1973 Henk Jongejeugd x Grietje(Gr) de Boer, fabrieksarbeider
Henk, zoon van Cornelis Jan Jongejeugd, had een groot deel van zijn jeugd doorgebracht op H143.

De winkel van Klaas Singer werd de keuken van Henk en Gr.
Henk en Gr waren het laatste jaar dat ze op dit adres woonden bezig met de verbouwing van het huis. Zij trokken zolang in de noodwoning die achter het huis stond. Echter, juist in die periode (1972) was er een hevige storm. Het dak van de noodwoning werd weggeblazen en belandde op het erf van de familie Tenty (H120).

In 1973 vertrokken ze naar Nibbixwoud. Maar rond 1987 kwamen zij terug naar Hauwert, naar H93. Henk werd koster en dat bleef hij zo'n 12 jaar. Vanaf 1999 woont het echtpaar in Medemblik.

1973 - 1988 George Vriend x Hannie Spil, onderwijzer
George is een zoon van Willem Vriend, die in 1953 land kocht in Hauwert (zie jaarboek 2013, p. 115). Nadat hij in 1968 uit Wognum vertrok is hij eerst een tijd in de kost geweest bij zijn broer Kees (H22), daarna bij zijn broer Nico (H8).
In 1971 trouwde hij met Hannie Spil en vertrok naar Westwoud.
De Dorpskoerier van 6 december 1973 meldt: de heer en mevrouw Sjors en Hanny Vriend verwelkomd als nieuwe bewoners van het huis van Henk Jongejeugd in de Zak. Beiden zijn afkomstig uit Westwoud waar de heer Vriend onderwijzer is.
In 1988 overleed Hannie.

Vanaf 1991 - heden George Vriend x Els van den Dungen

Verdwenen woning


Zak van Hauwert 1915. De boerderij van Jan Wit. Het huisje links is gesloopt.


Hetzelfde huisje na jaren leegstand

Tussen H145 en H147, op het erf van H147, stond ook een huis. Als eigenaren worden in het kadaster gemeld:

1850?? - ?? Cornelis de Boer x Trijntje Kool, winkelier en inlands kraamster (ventster)
Trijntje was eerder getrouwd met Ype Veld. Kinderen uit het huwelijk met Ype waren: Grietje, Cornelis en Dirk.

1881?? - 1902 Remment Bakker x Griet Veld, arbeider en winkelier
In 1881 trouwde Griet, de dochter van Trijntje Kool en Ype Veld, met Remment Bakker. Remment was arbeider, maar volgens de kadastrale gegevens was hij ook winkelier. Remment overleed in 1902, 56 jaar oud.

1902??/1911 Griet Velt/Veld, kruidenierster
Griet heeft daarna nog een tijd alleen het winkeltje gerund.
Jan Koster schrijft in "De Pen" over Grietje: 'Zij had een grote mond en een goed hart'. Zij is een oud-tante van Dirk Velt (zie jaarboek 1995).
Griet overleed in 1911.

Het huis werd daarna de werkmanswoning van Jan Wit. O.a. woonde daar Jan Vledder met zijn gezin.
Rond 1950 werd het huis gesloopt. Het had al lange tijd dienst gedaan als schuur.

H 147


Zak van Hauwert 1915. De boerderij van Jan Wit. Het huisje links is gesloopt. Kees Over gebruikte de balken voor het huidige atelier in de tuin.


Foto 2010.

Deze boerderij is gebouwd vr 1832.
In het lood aan de zuider schoorsteen staat gekrast: A TKVD 1768
Het is niet duidelijk of de boerderij uit 1768 stamt. Misschien is het lood hergebruikt en afkomstig van een oudere boerderij, die naar verluid zou zijn afgebrand.
In de koegang zijn oudere poeren aangetroffen van waarschijnlijk een kleinere boerderij. Ook lijkt het er op dat de huidige boerderij over een straatsloot heen gebouwd is, aan de verzakkingen te zien.

Als eerste bewoner wordt in het kadaster genoemd Jan Berkhout. In de 'Stamboom Westfries geslacht Berkhout' wordt bij de Jan Berkhout die in aanmerking komt, gemeld 'Landman te Midwoud'.
Tot 1817 vormde Hauwert tesamen met Midwoud, Oostwoud en Nibbixwoud één gemeente. Waarschijnlijk was Jan vr 1817 als zodanig ingeschreven en is dit nooit aangepast.

Bewoners :
1803? - 1848 Jan Berkhout, veeman.
Jan is in 1782 geboren te Opperdoes in hoeve "'t Slot". Waarschijnlijk ging Jan na zijn eerste huwelijk (1803) met Grietje Spijker in Hauwert boeren. Jan Berkhout is viermaal getrouwd. Zijn echtgenotes waren:
  • Grietje Spijker. Grietje overleed kinderloos in 1820.
  • Liesbeth Spijker. Na 3 jaar huwelijk overleed ook Liesbeth kinderloos in 1823
  • .
  • Geertje Pijper. Uit dit huwelijk werden 2 dochters geboren, Guurtje en Trijntje. Toen hun moeder overleed in 1835 zijn de 2 kinderen door hun oom en tante te Opperdoes opgevangen en opgevoed.
    De naam Pijper komt in de bewoningsgeschiedenis van dit huis vaker voor.
  • Dirkje Heuvel.

Jan verkocht in 1848 de boerderij en ging in Opperdoes wonen bij zijn broer en twee dochters Guurtje en Trijntje. Jan werd 90 jaar.

1848 - 1891 Jacob Koorn x Trijntje Vel, landman.
Jacob en Trijntje kregen 5 kinderen, 3 zonen en 2 dochters. Twee kinderen stierven jong. De zoons Jan en Jacob bleven in Hauwert wonen. Zoon Jacob trouwde met zijn nichtje Maartje Vel en was landbouwer en winkelier op H112.


Trijntje Vel en Jacob Koorn

1891-1910 Klaas Pijper x Maartje Donker.
In het kadaster wordt als eigenaresse genoemd Maartje Donker, vrouw van Klaas Pijper. Als woonplaats van het echtpaar wordt Twisk opgegeven. In het bewonersoverzicht (Dorpskoeriers 1970), waarin alle bewoners van Hauwert vanaf ±1900 tot 1970 worden vermeld, staat als bewoner van H 147 o.a. Klaas Pijper vermeld. Klaas en Maartje hebben hier dus echt gewoond.
Volgens het kadaster is Maartje tot 1937 eigenaresse van de boerderij. Vanaf 1910 gaat Jan Wit, zoon van Aagje Donker (zusje van Maartje) en Jacob Wit, op de boerderij wonen.

1910 - 1949 Jan Wit x Grietje Koster, landman, heemraad.
Jan Wit was waterschapsbestuurder. De Heemraad Witweg is naar hem vernoemd.
'Onze' Jan Koster (H 114) was een achterneef van Grietje Koster.
Toen Jan in het huis kwam heeft hij de boerderij grondig laten opknappen. Er was een dubbel 4-kant. Op de lange regel stonden zo'n 16 koeien. Op de korte regel stonden de kalfjes en was de kaaskamer.

Jan was erg precies. Bij het mest uitrijden b.v. liet hij de afstand tussen de hoopjes mest afmeten. Als de afstand niet precies gelijk was liet hij de werkman de hoopjes alsnog op de juiste afstand van elkaar leggen. De hoopjes moesten ook van gelijke hoogte zijn.

Jan en Grietje hadden 2 dochters: Aagje en Gerie. Aagje trouwde met baron Thoe Swartzenberg en Hohenlandsberg (zie ook Jaarboek 2001, p. 53). Gerie trouwt met Tjerk Zijlstra.


Foto 1939. Links Jan Wit, dan Aagje, Grietje Wit-Koster en Gerie.

1949 - 1969 Cor Vis x Jannie Stapel, veeboer.
Cor kwam uit Berkhout. Jannie woonde schuin tegenover de boerderij.
Toen Jan Wit stopte met boeren verpachtte hij de boerderij aan Cor en Jannie. Zij kregen twee kinderen, Jan en Bertha.
Cor was zeer betrokken bij het dorp. Hij zat o.a. een tijd in het bestuur van W.I.K. en was voorzitter van de Stichting Dorpshuis Hauwert.

1969- september 1971.
In deze periode stond de woning leeg. Annie van Velzen (huisgenote van de gebroeders Koster, H 114) hield de boel in de gaten.


De boerderij mei 1971.
De cementmolen voor het huis werd gebruikt voor het aanmaken van cement voor paaltjes t.b.v. het voetbalveld. Op de gierplaat in de tuin zijn nog steeds cementresten van deze activiteit te zien.

Vanaf oktober 1971 Jan van Benthem Jutting x Truus Frissen.
Truus schilderde:


Titel: Haan met kippen
Olieverf op board, 25x20cm, gesigneerd TJ, 82.

De woning werd door Jan en Truus zoveel mogelijk in de oude stijl hersteld.
Bij de herstelwerkzaamheden deden zij een paar opmerkelijke vondsten. De timmerlui die in 1910 de boerderij opknapten hadden, voor het oog verborgen, een aantal teksten achtergelaten, waaronder een 'gedicht' op een plankje, dat luidt als volgt:

Rood komt de zon in Oosten op
de dag breekt aan de martelaar zal straks zijn kop weer ...
(onleesbaar)
dan is de dag het ent ge.....
Zoo is het leeven zoo ook het lot dat mij vond vroeger
zoo zal het ook u weder ga
het is de dag van zwaart en kogel
die hier het lot van hem volbrengt
Het is het einde van het leven van hem die hier het werk volbragt
dan zeer tot weder ziens
---------------------------------
gij die dit plankie vint zal wel ligt denken
het is een idiejoot die het schrijft
---------------------------------
dit huis is vertimmert in 1860 en in 1910
hier zijt juli allen esle
(ezelen) en domeriken

Op een andere plank zetten de timmerlui (waarvan er n waarschijnlijk bovenstaand gedicht heeft geschreven) hun namen:

P. Burger en H. Kwast
6 juli 1910

Ondertekend wordt met de raadselachtige afkorting: O.B.W.M.

H 149


Foto ?.


Foto 2010.

In 1894 bouwt Jaap Kos een nieuw huis in de Zak (H 149). Een kleine stolp met ruimte voor een wagen en stalling voor een paard. Tot 1971 hadden de bewoners van dit huis een bodedienst op Hoorn.

Bewoners :
1894 - 1929 Jaap Kos x Trijntje Stapel, bodedienst.
Jacob (geb. 1859 in Abbekerk) was eerder getrouwd geweest met Meinsje Spoelder. Meinsje overleed jong, pas 29 jaar, in 1890.
In 1900 hertrouwde Jacob met Trijntje (geb. 1865 in Spanbroek).

Gedurende 35 jaar verzorgt Jaap drie maal per week een Bodedienst Hauwert - Hoorn.
Dan doet Kos (door de jeugd inmiddels oneerbiedig Jaap Sok genoemd) "bij onderhandschen verkoop" zijn vrachtrijderszaak over aan Hendrik Schans.
Jacob en Trijntje verhuizen naar H105.


Jaap Kos met zijn kar op de dubbele buurt

1929 - 1959 Hendrik Schans x Jantien Hofman, bodedienst.
Hendrik (geb. ±1901 in Zuidwolde) en Jantien (geb. ±1902 in Dwingeloo) waren in 1924 getrouwd en woonden eerst in de Beemster polder.
In de strenge winter van 1929 (koopdatum 01-02-1929) trokken zijn naar Hauwert met paard en bakwagen. De kachel met het vuur er nog in was op de wagen gezet, en in Hauwert als eerste gelost om het huis te verwarmen.
Hendrik en Jantien kwamen met 3 kleine kinderen, Gees, Margje en Henk.
Diny en Janny zijn in Hauwert geboren.

Hendrik Schans bezat in 1930 voldoende vaardigheid in het besturen van een motorrijtuig op meer dan twee wielen, hij kreeg zijn rijbewijs.
De vrachtauto ging het paard vervangen. Het was een T-Ford, die met houten wanden en zeil als dichte vrachtwagen is gemaakt. Tijdens de oorlog was er weinig benzine. Toen is er aan elke kant een gasgenerator geplaatst, gestookt met cokes.
Van alles werd in Hoorn gekocht voor de klanten, zoals schoentjes voor de kinderen, handschoenen voor bij een trouwjurk, goedkoop vlees etc. etc. Er waren toen nog geen groothandels die de winkels bedienden, dus ook hun voorraden werden via Schans aangevuld.

Rond 1950 reed Hendrik met een 8 cilinder Ford met een eigen gewicht van 2450 kg., bouwjaar 1946. Volgens een beschikking van 1955 wordt hem een vergunning verleend voor vervoer met een totaal laadvermogen van 1.000 kg.

In 1940 verkocht Jan de Boer (Notweg 5) zijn vracht- en brandstoffenzaak aan Schans.

De kinderen van Hendrik: Margje (* 1926), Hein (* 1928) en Jannie (* 1935), halen ook hun rijbewijs (voor een personenauto en vracht tot 3500 kg) en komen in de zaak. Hein gaat in 1954 ander werk doen.

Wat later had Schans ook een personenauto, waarop hij een laadbak had gemaakt, voor het uitventen van groenten. De groenten werden verkocht door het hele dorp, via de van de Deureweg en Zwaagdijk, door de Tuinstraat terug naar huis. Vanaf 1959 bracht Monen groenten rond.

Hendrik overleed in Hauwert in 1964. Jantien verhuisde naar Soest.


H. Schans, schoonvader van Jaap Ilbrink en opa van Arend Ilbrink.

1959 - ?? Jacob Ilbrink x Gees Schans, bodedienst en brandstoffenhandel.
Jacob en Gees trouwden in 1945. Jaap was eerst boerenarbeider. In 1959 namen Jacob en Gees de bodedienst over.
Zij schaften een tankauto aan voor de huisbrandolie die, tot de komst van het aardgas, de steenkool van de markt had gedrukt.
Zij gaan ook bollen vervoeren en kaas naar de kaasmarkt van Alkmaar.
In 1971 stoppen ze de bodedienst op Hoorn, ingehaald door de tijd.

Bronnen: Jaarboek 2000 en
aantekeningen van Janny Otter-Schans

H 153


Foto vr 1960
Het huis op de voorgrond is H 151, daarnaast staat H 153.
De boerderij daar weer naast is afgebroken.


Foto 2010

Op dit perceel stond in 1832 al een woning. Het bijzondere van H 153 is dat hier vanaf 1880 tot 1920 de bullopers van Hauwert woonden. Er was in die jaren een bullestiek (stierenvereniging) in Hauwert. De boeren die er lid van waren kochten voor gezamenlijke rekening een aantal stieren en wanneer het dektijd was ging de bulloper 's morgens vroeg op pad met een toeter om zijn komst aan te kondigen. (bron: "De Pen", Jan Koster).


Bulloper (1880) (zijpermuseum.nl/canon/1880.html)

Bewoners:
?? - 1839 Walig Langedijk x Trijntje Leek, veeman
Walig, geb. 1784 in Sijbekarspel, trouwde in 1807 met Trijntje Leek, geb. 1782 in Nibbixwoud. Waarschijnlijk gingen zij toen al vrij snel daarna in Hauwert wonen. Rond 1839 verkopen zij huis en erf.
Trijntje overleed in 1848 en Walig in 1851.

1839 - ???? Simon Jonkerman x Maartje de Boer
In 1815 was Simon nog 'boerendienstbode', later bouwman.
Simon, geb. 1793 in Hauwert, trouwde in 1815 met Maartje de Boer, geb 1798 in Hauwert. Maartje was de dochter van Simon de Boer en Neeltje Swart (H 113).
In 1856 overlijdt Simon en Maartje in 1876.

Het kadaster meldt rond 1864 'scheiding', wat betekent dat het perceel werd gesplitst in meerdere stukken. Na het overlijden van Maartje (1876) werden de percelen verkocht.
Als eigenaren van alleen de woning worden nog genoemd: Albert Wiers van der Deure en Meindert Schagen.
Albert verkoopt binnen 1 jaar het huis door aan Meindert.

1877 - 1882 Meindert Schagen x Trijntje Bakker, arbeider
Uit het bevolkingsoverzicht blijkt dat Meindert en Trijntje hier in 1877 werden ingeschreven. Zij kwamen uit Sijbekarspel. Trijntje overlijdt in 1878, pas 25 jaar.
Rond 1882 verkoopt Meindert het huis aan "De Vereeniging tot Voorziening in den dienst der Springstieren".

Het kadaster meldt na het vertrek van Meindert: 'vereniging'. Bij het perceel wordt een boomgaard gevoegd. Wat later wordt melding gemaakt van 'stal en erf'. Het perceel met alleen het huis was 37 el. Met stal en erf was het perceel vergroot tot 8 roeden en 5 el. De stal (kapberg) diende als stalling voor de stieren.

1882 tot 1920 In deze periode hebben hier drie bullopers gewoond. (Het is niet precies bekend hoe lang elke bulloper dit beroep uitoefende):

Jan Dikstaal x Tedje Bouwman, bulloper
Jan en Tedje waren in 1880 getrouwd. Jan was toen 41 jaar en Tedje, weduwe van Pieter Paap, 50 jaar.
Tedje overleed in 1897 in Hauwert. Jan trok naar het toen nog bestaande armenhuis (nu H 105/H107).

Jan Koster en Trijntje Schagen, bulloper
Over Jan en Trijntje is (nog) bijna niets bekend. Zij woonden hier in ieder geval in 1906. Toen overleed een kind van hen, Ariaantje Koster, in Hauwert.

Reinder Burger x Neeltje Struiving, bulloper
Reinder (geb. 1865) en Neeltje (geb. 1870) trouwden in 1895 in Wijdenes.
Reinder was de laatste bulloper van Hauwert. Jan Koster beschrijft hem als volgt:

'Reindert had er bijzonder slag van om met dieren om te gaan. Hij had een gedeeltelijk verlamde hand dus moest hij wel eens morrelen om de ketting los te krijgen. De bul bleef net zo lang liggen tot hij klaar was en kwam dan lui overeind Als hij even bij een boer moest wachten ging hij op zijn knieen voor de bul zitten. Ze hebben hem nooit wat gedaan.'

Neeltje overleed vrij jong in 1918, op 48-jarige leeftijd. Zij is in Hauwert begraven. Reinder trok naar Medemblik waar hij nog tientallen jaren in een bejaardencentrum doorbracht. Reinder was de vader van Jaap Burger Sr. (woonde op de Notweg 5).Volgens het 'Bewonersoverzicht Hauwert 1970', opgesteld door Cor Druif, woonde op H 153 na Reinder en Neeltje, J. Visser.
Heeft Jan Visser, die zijn bedrijf op H 110 had, hier een tijdje gewoond? Na J. Visser werd de woning al snel betrokken door de volgende bewoners.

1920/30? - 1949? Jacob Langeberg x Jansje de Vries, vrachtzaak (geen bodedienst)
Jacob, geb. 1894 in Nieuwer-Amstel, en Jansje trouwden in 1909.

Eerst woonden zij in het oude lage huis waar de bullopers in gewoond hadden. In de jaren 30 kocht Jacob een nog vrij nieuw huis dat gesloopt moest worden en liet dat in de plaats van het oude huis zetten.
In de kapberg stalde hij zijn paard en wagen en vanaf 1936 zijn vrachtauto.

Jacob reed jarenlang groente en fruit naar de veiling in Zwaag en van daaruit voor de kooplieden naar elders in 't land. In de dertiger jaren vervoerde hij ook vee en handelde hij in hooi en stro.


Jacob Langeberg

'Jaap Langeberg was met zijn Amsterdamse accent en zijn kwinkslagen een aparte figuur in de Hauwerter dorpsgemeenschap. Hij kreeg voor elkaar wat een ander niet klaar kon krijgen. In de laatste oorlogswinter was hij de man die op de veiling in Zwaag de aangevoerde producten nog kon distribueren.' (Jan Koster, "De Pen")

Jacob overleed in 1949, 55 jaar oud. In 1951 vertrok Jansje naar Bobeldijk.

1951 - 1963? Theo Dudink en echtgenote
Theo zette de zaak van Jacob Langeberg voort. Hij liet de grote schuur ernaast bouwen.

H 155Foto 2010.

In 1879 verkocht de minderjarige Simon Koomen uit Hauwert een huis, erf en schuur (H 155) met een oppervlakte van 2 roeden 80 el. Waarschijnlijk had Simon dit huis geerfd, want rond 1854 was het perceel eigendom van Jan Koomen.

Bewoners:
rond 1854 Jan Koomen, bouwer.

1879 - 1889 Dirk Kos x Roelofje Vis, landbouwer.
Dirk was landbouwer te Lambertschaag. In 1879 vond een verbouwing plaats en werd de oppervlakte vergroot tot 6r.40e.

1889 - 1909 Gerrit Hamburg x Elisabeth Kos, broodbakker.
Gerrit (geb. 1847 in Monnickendatum) trouwde in 1878 met Elisabeth Kos (geb. 1849 in Lambertschaag). Elisabeth was de dochter van Dirk Kos en Roelofje Vis. Hun dochter Hillegonda is rond 1886 in Hauwert geboren. Waarschijnlijk woonden ze hier toen al.
Gerrit overleed in 1917 en Elisabeth in 1932, beide te Benningbroek.

1909 - 1925/26 Gerrit Nooij x Marijtje Koorn, broodbakker.


Gerrit Nooij, Marijtje Koorn, Jacob Nooij

Gerrit was in 1908 getrouwd met Marijtje, een dochter van kruidenier Jacob Koorn en Maartje Vel.
Nooij ventte nog met de hondenkar. Omdat zijn gezondheid niet toeliet dat hij doorging met zijn beroep verkocht hij de bakkerij in 1925/26 aan Gerard Tiemes. Nooij verhuisde naar een boerderij (H 54). Toen er in 1929 huizen aan de Tuinstraat gebouwd werden, verruilde hij de boerderij voor een huis aan de Tuinstraat. Gerrit is de grootvader van Gerrit Nooij.


Schager Courant 19 november 1925

1925/26 - 1967 Gerard Tiemes x Siebrigje Miedema, broodbakker.
Kort nadat Gerard Tiemes de bakkerij had overgenomen brandde deze af. In 1927 krijgt hij vergunning een nieuwe bakkerij te bouwen op het fundament van de verbrande bakkerij (perceel B 338).
Na ruim 40 jaar vertrekken vertrekken Gerard en Siebrigje in 1967 naar de Hoge Weide te Nibbixwoud.

1967 - ? W. de Vries.
W. de Vries gebruikte het huis als weekendhuis.

Bron: Jaarboek 2008.