H 94


Helemaal rechts H94


Foto 2010

Op de kaart van het kadaster uit 1832 is te zien dat in dat jaar op deze plek nog geen huis stond.

De kadastrale gegevens zijn niet geheel duidelijk. Er vindt rond 1910 op de diverse percelen van de toenmalige eigenaar Simon Kaij (H 96) afbraak, verkoop en stichting plaats. Vermoedelijk is rond die tijd het huis gebouwd. Als eerste bewoner wordt genoemd in het 'Bewonersoverzicht Hauwert 1970', opgesteld door Cor Druif: Adrianus van de Heide. Deze naam komt ook in het kadaster voor.

Bewoners:
Ī1907/1910 - Ī1913 Adrianus van der Heide x Sijtje Gons, timmerman
Adrianus en Sijtje trouwden in 1906. Heeft Adrianus het huis gebouwd? Rond 1913 verkopen Adrianus en Sijtje het huis.

1913 - 1923
In deze periode worden diverse eigenaars genoemd. Het is onduidelijk of een van die eigenaars hier ook daadwerkelijk gewoond heeft. Zij komen niet in het Bewonersoverzicht Hauwert van Cor Druif voor.
Adrianus van de Heide verkoopt het perceel aan Cornelis Pietersz Druif. Cornelis verkoopt in 1916 aan 3 verschillende personen:
"1/3 Jan Corneliszn Stapel 1/3 Olof Middelbeek 1/3 Frederik Nes"

De enige Hauwerter van deze 3 eigenaars is Jan Cornelisz Stapel, de vader van de volgende bewoner, waarvan zeker is dat deze het pand heeft bewoond.

1916/23? - Ī1927 Cornelis Stapel, metselaar x Aukje Steggerda, onderwijzeres
Cornelis en Aukje trouwden in 1916.
Op een foto in de beeldbank, zie tafereel vůůr H 94 zitten de kinderen van Cornelis en Aukje voor het huis.
Rond 1927 bouwde Cornelis een huis op H 44 en vertrok de familie naar het Westeinde. Bij H 44 staan meer wetenswaardigheden over Cornelis en Aukje beschreven.

1927/31 - 1962 Gerrit Blokker x Trijntje Houter, smid, rentenier
Gerrit was de grondlegger van de firma Blokker op H 55. Hij was een vermaarde hoefsmid. Rond 1931 nam zijn zoon Pieter de smederij over. Gerrit en Trijntje verhuisden naar H 94. Zij bleven actief. Zo was Gerrit jaren gemeenteraadslid (van 1933 tot 1939). Trijntje maakte kappen en gaf daar ook les in.


Echtpaar Blokker-Houter

In 1958 waren zij 60 jaar getrouwd. Jaarboek 1998, p. 52 schrijft hierover:
'Een der oudste echtparen vierde deze week (Koerier van 2 mei) haar 60-jarige echtvereniging. Het echtpaar Blokker-Houter is zelfs nog zeer vitaal en ziet nog niet tegen een fietstochtje op.'

In 1962 overleed Gerrit op 89-jarige leeftijd. Trijntje verkocht dat jaar het huis aan Cor Winkel.

1962 - 1966 Jan Wittebol Jr.
Cor Winkel verhuurde het huis een aantal jaren aan Jan Wittebol, de zoon van Jan en Bets Wittebol, toen nog woonachtig op H 141.
Jan vertrok in 1966 naar Andijk.

1966 - 1980 Cor Winkel x Immetje Koomen, landman, rentenier

Na ruim 40 jaar geboerd te hebben op H 132 namen Cor en Immetje afscheid van de boerderij. Zij lieten het huis op H 94 eerst geheel verbouwen. O.a. de muren werden vernieuwd. Het huis kreeg een heel ander aanzicht, zie foto hieronder.


H 94 (het middelste huis) met de vernieuwde muren

In 1980 werd het huis verkocht aan de huidige eigenaar. Deze vernieuwde rond 1990 het dak, waardoor het huis zijn huidige aanzicht kreeg.

H 96


links de winkel van Trien Kooyman (1920)


Foto 2010.

Op deze plek stond oorspronkelijk een boerderijtje, waarin zich de laatste potstal van Hauwert bevond.
In een potstal loopt het vee los. Pas in het voorjaar wordt de mest uit de stal gehaald.
Omstreeks 1890 is het boerderijtje gesloopt. Er kwam een huis voor in de plaats.

Bewoners:
1890-? Simon Kaij x Dieuwertje Leegwater - brandstoffen- en petroleumhandel
Simon en Dieuwertje trouwden in 1899. Simon was toen 54 en Dieuwertje 44 jaar oud.
Dieuwertje overleed in 1922, en Simon in 1931.

Dirk Smit, een neef van Ma de Winkel-Winkel, maakte er een kruidenierswinkeltje van. Hij is later geŽmigreerd naar IndiŽ, waar hij de leiding over een plantage kreeg.

Trien Kooyman, schoonzuster van bakker Boeder, nam het winkeltje over.
Zij was niet getrouwd en kon op deze manier in haar onderhoud voorzien.

S.Jansma, arbeider bij P. Druif. S.Jansma overleed in 1990, oud 88 jaar.

Piet Bankersen x Gerdien Bierman - Bouwbedrijf. Piet heeft het oude huis gesloopt en er een nieuw huis neergezet.

H 98

Ariën Galis met Jan Laan. Jan is de vader van Piet Laan en heeft bij Galis gewerkt

Foto 2010

Dieuwertje de Boer, getrouwd met Volkert Kay, laat voor haar vijf kinderen (geboren tussen 1837 en 1852) nieuwe boerderijen bouwen op losse stukken land op het Oosteinde van Hauwert. (zie Jaarboek 2008).
Een van die boerderijen was op H.98.

De oorspronkelijke boerenstolp heeft in haar bestaan enkele verbouwingen ondergaan. Aan het begin van de vorige eeuw en een tweede, meer ingrijpende, halverwege de 70er jaren.

Bewoners:
Ī1870-1881 Klaas Kay - landman.

1881 - 1901 ?
Klaas Kay overleed in 1881. Wie de boerderij daarna bewoonde is onbekend. Jacob Bais kocht in 1901 het huis, erf en schuur van Guurtje Timmerman, landvrouw te Hauwert, weduwe van Cornelis Kay Volkertsz.

1901-1906 Jacob Bais, (zoon van Jan Bais (H.65)) x Grietje Smit - broodbakker en winkelier.

1906-1955 AriŽn Galis x Aaltje Wit - landbouwer en winkelier.
Toen AriŽn stopte met zijn bedrijf verkocht hij zijn land aan K.Slagter te Spanbroek. Dit land werd gevoegd bij het land van Cor Slagter. Het land dat hij huurde van de Bootsgezellenbeurs ging naar Jan Molenaar.

1955-1972 Hendricus Schermer x Laurina Clobus.
Hendricus mocht het land van Slagter nog 2 jaar huren.
In de akte van 1955 was Hendricus landarbeider en in de akte van 1972 employť Koninklijke Hoogovens.

In het Jaarboek 1999 (Een familie Schermer) staat o.a. het volgende beschreven:
Riek en Laura trouwden in 1947 en gingen wonen in de Zak van Hauwert. Eerst in een kleine woning en later in een oude boerderij (H 98) die hijzelf helemaal opknapte. Riek had een paar gouden handen.
Hij was een kundige doe-het-zelver. Zo maakte hij meubels.
Hendricus en Laurina kregen 4 kinderen: Cees, Loek, Hans en Joyce.
In 1972 vertrokken ze naar IJmuiden waar Riek werk had gevonden bij de Hoogovens.
In 1988 overleed Hendricus, 65 jaar oud.

1972-1991 Jan Plekker x Afke Romkema.
Jan was leraar, schrijver en regisseur van vele toneelstukken bij 'De Eendragt'.  

H 100


Foto 2010.

Op het perceel, behorende bij H 102, werd in 1917 een stolpje (Westfries gekeerd) gebouwd.
Het oude hek bakent nog altijd de beide percelen af.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog waren een aantal onderduikers in het huis ondergebracht.

Bewoners:
1917-1920 Gerrit Nes Gzn - veehouder

1920-1977 Krijn van Klaveren x Maria Lydia Sinterniklaas, fouragehandel
Krijn en Maria Lydia kwamen met hun 10 kinderen uit de "Legmeer" Nieuwer Amstel bij Uithoorn, naar Hauwert.
In Hauwert werden hun jongste 3 kinderen geboren, Manna, Alie en Anton.
Het wel en wee van dit grote gezin staat uitgebreid beschreven in Jaarboek 2011: "De eerste Van Klaverens", Krijn van Klaveren.


Familie Krijn van Klaveren te Hauwert (foto 1925).
De tien oudste kinderen met vader.
V.l.n.r.: Klaas, Marie, Jacob, Dirk, Els, Ger, Krijn, Dien, Hanna, Adriaan.

H 102/H 104


Foto 1949
De boerderij is in september 1983 afgebrand

Rond 1832 stond hier al een boerderij. Volgens het kadaster is de boerderij rond 1878 herbouwd.

Bewoners/eigenaars:
?? - 1848 Pieter de Jong x Jetske Rodenburg, landman
Pieter (geb.1799 in Abbekerk) trouwde in 1833 met Jetske (geb. 1813 in Sneek).
In 1848 overleed Pieter. Jetske hertrouwde in 1849 met Klaas de Jong (geen broer van Pieter) uit Hoogkarspel.
Het is niet bekend of Jetske hier nog een tijdje met Klaas heeft gewoond. Rond 1855 verkocht ze de boerderij aan Volkert Kaij.

Volkert Kaij x Dieuwertje de Boer, eigenaars van de boerderij
Volkert en Dieuwertje de Boer woonden op H 125. Na het overlijden van Volkert in 1870 wordt zijn vrouw Dieuwertje als eigenaresse genoemd. Als Dieuwertje in 1876 overlijdt is de nieuwe eigenaar de zoon van Volkert en Dieuwertje, Dirk Kaij.


Dieuwertje de Boer (zie ook Jaarboek 2008,p. 7-11)

1863?? - 1906?? Dirk Kaij x Geertje Vet, landman
Waarschijnlijk zijn Dirk en Geertje hier gaan wonen na hun trouwen in 1863. Van Dieuwertje de Boer is bekend dat zij voor haar kinderen nieuwe boerderijen liet bouwen. Het kadaster meldt pas "herbouw" in het jaar 1878. Woonden Dirk en Geertje eerst in de oude boerderij van Pieter de Jong?

Dirk (geb. 1840 te Hauwert) trouwde in 1863 met Geertje (geb. 1841 in de Beemster). Zij hadden 6 kinderen: Volkert, Dieuwertje, Pieter, Marijtje, Elisabeth en Aafje Catharina.
Dirk overleed in 1919 en Geertje in 1911.

??1906 - 1917 Volkert Kaij Dzn x Klasiena Prins, landman
Volkert (geb. ca. 1882 in Hauwert, oudste zoon van Dirk Kaij en Geertje Vet) trouwde in 1906 met Klasiena Prins (geb. ca.1885 in Grootebroek). Klasiena was de dochter van de burgemeester van Grootebroek: Simon Prins.

Volkert overleed in 1917, 35 jaar jong.
Klasiena hertrouwde in 1918 met Dirk Groot uit Andijk en vertrok uit Hauwert.

1917/18 - ca. 1928
In deze periode worden volgende bewoners genoemd, waarover (nog) niet veel bekend is.
Coevert,.. (veehouder)
Wester, C. (veehouder)
Groot, D. (veehouder)
Wit, J. de (veehouder)

ca.1928 - 1975 Cornelis Metselaar x Elisabeth Bloothoofd, veehouder
Cornelis (geb. 1888 in Hauwert) trouwde in 1915 met Elisabeth (geb. 1891 in Schellinkhout). Cornelis was de zoon van Heertje Metselaar en Aagje Pijper.

Vóór 1928 boerde Cornelis op H 103. Daar werden ook hun kinderen geboren: Aagtje en Cornelis.

Toen zoon Cornelis trouwde werd de boerderij verbouwd in twee wooneenheden, H 102 en H 104. Cornelis en Elisabeth woonden op H 104 en zoon Cornelis met zijn vrouw op H 102.
Elisabeth overleed in 1962 en Cornelis in 1975

1951 - 1980 Cornelis (Kees) Metselaar x Marian Slagter, veehouder
Kees, (geb. 1924 in Hauwert) trouwde in 1951 met Marian Slagter van 't Veldhuis te Oostwoud, dochter van Cornelis Slagter en Neeltje Veerman.

De beeldbank meldt het volgende over Kees Metselaar:
Kees was een goeie boer en een bekwaam bestuurder, zonder op de voorgrond te treden. Hij had een ruime interesse en volgde elk jaar wel een cursus. In 1980 stopten ze met boeren en verkochten de boerderij. Ze kochten een huis in de zak met een voormalige timmerwerkplaats (H. Boelis). "Kees mocht graag timmeren". Tijd voor hobbies en klussen, bij Metselaar in de bollen, bij Beemster en bij zijn Dorpshuis. Op weg naar zijn Dorpshuis, naar een vergadering van de Dorpsraad, overleed hij aan een hartaanval op de Witte Brug op 24 november 1993.

1980 - 1983
De boerderij, opstallen en land werden verkocht. De boerderij werd door de eigenaar verhuurd. Er hebben nog diverse mensen kort gewoond. Maar op het moment dat er brand uitbrak stonden er wel machines in de schuur, maar er woonde niemand meer. De boerderij is niet herbouwd.