Westeinde

De dorpsweg bestaat uit 2 delen, het gedeelte vanaf Nibbixwoud tot het kruispunt bij de kerk (het Westeinde) en de Zak van Hauwert.
De geschiedenis van de dorpsweg is voor beide gedeelten vrijwel identiek en wordt hieronder beschreven.
Via de links rechts op deze pagina kunt u de bewoningsgeschiedenis lezen van het Westeinde.


Foto 1918.
Hauwert, Westend. Links het huis van Klaas Bruin (vader van 6 zonen). De jongens op de voorgrond zijn v.l.n.r.: Piet Bruin (op 't hek),Willem Bruin, Jan Bruin en Dirk Bruin. De boerderij is begin 1980 verplaatst naar achteren. Het vierkant met het complete rieten dak is met een kraan op een nieuwe fundering gezet. Na een brand is er een pannendak op gekomen.

De Dorpsweg

Tot 1841 stelde de weg door Hauwert niet veel voor.
De wegen bestonden toen nog uit aarden banen.
Aanwonende boeren moesten met planken zorgen voor een gangbaar pad. In de winter waren de wegen meestal onbegaanbaar.

In die dagen was het water dat langs de dorpsweg liep waarschijnlijk belangrijker voor de Hauwerters dan de weg. Langs de noordzijde van de weg lag een bevaarbare sloot. De vrachtman uit die tijd ging dan ook per schuit langs het dorp, terwijl hij eveneens per schuit de boodschappen uit Hoorn ging halen.

In 1841 nam het bestuur van de Banne Hauwert en het Gemeentebestuur van Nibbixwoud het besluit tot aanleg van een voetpad van straatstenen. Via een omslagheffing over de landerijen werd dit gefinancierd. Na de aanleg van het voetpad werd Hauwert beter begaanbaar voor paard en wagen.

Pas rond 1900 werden de 'peerdepadjes' in de gemeente verbreed tot klinkerwegen en werd Hoorn goed en snel bereikbaar, o.a. voor de bodediensten.

Geraadpleegde bronnen:
1. Stukken over de historie van Hauwert door Mej. A.D.Ruyterman, in de Dorpskoeriers van 1950
2. De Bodedienst, Koos Groot, Jaarboek 2000
3. Website van het Westfries Archief