H 18

Familie Druif, 1902, Klaas Druif, Gerbregje Druif-Langedijk, Cornelis Druif.


Foto 2010.

Rond 1830 stond hier nog geen huis volgens het kadaster, maar was het een perceel tuin (C13) tussen toen H 16, bewoond in die tijd door Dirck Heilig en Marijtje Magtel en de sloot die er aan de west- en achterzijde langs liep. Er is sprake van scheiding van het perceel behorend bij H 16 (C12) na het overlijden van Dirck. Op (nu) H 20 gingen rond 1861 Simon Vijn en Marijtje Heilig (kleindochter van Dirck en Marijtje) wonen.
Ook op H 18 zijn de eerst bekende bewoners verwant aan de familie Heilig.
Maarten Stap is een zoon van Cornelisje Heilig en Klaas Stap. Cornelisje was een dochter van Dirck Heilig en Marijtje Magtel.

Bewoners:
1860/70?? - rond 1900 Maarten Stap x Cornelisje de Jong, landman, winkelier
Maarten (geb. 1828) trouwde in 1862 met Cornelisje (geb. 1839 in Berkhout). Maarten en Cornelisje kregen 3 kinderen: Jan (1860), Cornelia (1864) en Klaas (1867).
Maarten was (tuin)bouwer, maar had ook een kruidenierswinkeltje.
Cornelisje overleed in 1897 en Maarten in 1900.

Rond 1900 - 1925?? Klaas Druif x Bregje (Gerbregje) Langendijk, winkelier


Klaas Druif en Gerbregje Langendijk

Dit zijn de grootouders van Klaas Druif uit de Zak.
Klaas (geb. 1872, zoon van Cor Druif en Wijven Schermer) en Bregje (geb. 1874 in Blokker) trouwden in 1897.
Zij kregen 2 zonen: Cornelis (1899) en Pieter (1907).

Zij hadden een fouragehandel annex kruidenierswinkel.
'Druif had een warenhuis achter 't huis waar hij druiven en tomaten kweekte. Zijn bouw lag midden in het land, zodat hij daar met de schuit naar toe moest hoewel hij ook een overpad had Zijn zoon Piet heeft, voor hij boer werd heel wat vaartochtjes gemaakt.' (Jan Koster, "DE PEN")

1925?? - 1935/40?? Jan Wittebol x Betje Langeberg.


Betje Langeberg en Jan Wittebol.

Jan (geb. 1879 in Wognum) en Betje (geb. 1876 in Berkhout) trouwden in 1900.
Zij zijn de ouders van wijlen Jan Wittebol uit de Zak (H141, H139).
Jan nam de winkel over. Hij verkocht ook boter en eieren. Tevens was hij vrachtrijder.
Hij nam altijd boter mee van de melkfabriek. Die moest hij naar Hoorn brengen. Zijn rit ging via Nibbixwoud en Wognum. Onderweg had hij zoveel klanten, dat hij soms zijn hele vracht boter al verkocht had voor hij op de botermarkt in Hoorn aankwam.

1935/40 - 1944 Piet Boots x Afra Groen, tuinder


Piet en Afra op hun trouwdag (1937)

Piet (geb. 1905) trouwde in 1937 met Afra (geb. 1910).
Piet had een paar hectare land van zijn moeder en broer (zijn vader was in 1921 overleden) in gebruik.
In 1943 overleed Piet. Een jaar later trouwde Afra met broer Jaap en verhuisde naar H 16.

In het Jaarboek 2012, p. 74 en 75 staat het verhaal van Afra en de broers Boots beschreven.

Opmerkelijk is de beschrijving van de schuur van Boots. Volgens Piet Commandeur (verteller van het verhaal in het jaarboek 2012) was dit een oude kolfbaan. De ringen met cijfers en de plek waar de palen stonden, waren volgens hem nog aanwezig.
Er zou inderdaad op H 16 een cafe (eigenaar Dirk Heilig) zijn geweest. Het perceel waarop nu H 18 staat behoorde toen nog bij H 16.

1944 - 1961 ???
Het is onbekend wie er in deze periode op H 18 woonden. Het Bewonersoverzicht Hauwert 1970 geeft hierover ook geen uitsluitsel.

1961? - 1969 Afra Groen en gezin
Nadat haar man Jaap Boots in 1961 was overleden betrok Afra vanuit H 16 met haar gezin opnieuw deze woning.
In 1969 vertrekt Afra met haar kinderen naar Nibbixwoud.

1969 - 1970 Dekkers?

1970 - ? Fam. Koolhaas.
De familie Koolhaas kwam uit Haarlem.

Bronnen: Jaarboek 2002 en Dorpskoerier Hauwert

H 20


Foto 2010

In de kroniek van dominee Sigefridus Gardingius van Rijgersma (zie Jaarboek 2000: Een terugblik), tekende de dominee de veranderingen in het dorp Hauwert op. Bij het jaar 1861 meldt hij o.a.:

'1861 Op nieuw vele veranderingen en aanbouwing van huizen, Zoo in het Westeinde Zuidzijde een boerenplaats, bewoond door Sijmen Fijn.'

In 1832 is het perceel grond (C15) als weiland in eigendom van Dirck Heilig en dus later van Klaas Heilig en Marijtje Kamp. In 1861 was Klaas Heilig overleden, er vond scheiding van het perceel plaats. In dat jaar trouwde dochter Marijtje van Klaas en Marijtje met Sijmen Vijn. Zij gingen op de nieuwe boerenplaats wonen.

Bewoners:
1861 - ???? Sijmen Vijn x Marijtje Heilig.


Marijtje Heilig en Sijmen Vijn

Als ze trouwen staat bij Sijmen als beroep vermeld: broodbakker, en bij Marijtje: boerin.
Sijmen, geb. 1835 in Hoogkarspel, en Marijtje, geb. 1841 in Hauwert, trouwden in 1861. Zij kregen 18 kinderen, waarvan er 7 zeer jong overleden.

Sijmen en Marijtje zijn de ouders van 'Opoe Kee' (Cornelisje Vijn), waarover een uitgebreid artikel staat in Jaarboek 1999 ('Opoe Kee', Aaf Korver). Onderstaand citaat komt ook uit dit artikel:

'Simon Vijn had de bijnaam "Sijmentje Drieduim". Hij had aan zijn rechterhand namelijk twee duimen, dus in totaal drie duimen. Volgens overlevering kreeg Marijtje Heilig een bruidsschat van f 25.000,- mee . Simon moet een kleurrijk persoon geweest zijn. Hij hield van pracht en praal. Hij pronkte met zijn rijkdom oa. door het dragen van overhemden met zilveren knopen. In zijn oren had hij gouden oorringen. Hij was landbouwer, maar hij schijnt zelf weinig werk gedaan te hebben.
Aan de rijkdom kwam echter een einde en hij raakte zelfs afhankelijk van zijn kinderen
'

Marijtje overlijdt in 1882, pas 41 jaar oud. Sijmen overleed in 1919. Beiden zijn begraven in Nibbixwoud.

Het Bewonersoverzicht Hauwert 1970 noemt als volgende bewoners van deze boerderij:
D. Groot
H. Balk
Dirk Haker (oom van Marie, broer van haar vader)
K. Krol
R. Smit
G. Donker (vertrok in 1967 naar H 20 A)

Over deze bewoners zal binnenkort meer informatie verschijnen.

H 26


V.l.n.r.:
Marijtje Dijkstra-Veld, Gerrit en Hendrik Dijkstra.


Foto 2010.

1920 kwam Pieter van der Molen (Ni117) op het idee op kerkeland een winkeltje te bouwen en dat te verhuren aan Klaas en Antje Broers. Klaas was gehandicapt; hij had een verlamde hand. Dankzij het winkeltje konden zij zelf in hun onderhoud voorzien en waren ze niet meer afhankelijk van een uitkering van de kerk.

Bewoners:
1920 - 1934 Klaas Broers x Antje - kruidenierswinkel.
Antje maakte de boodschappen klaar en Klaas bracht ze met een soort bakkerskar het hele dorp door. Hij kon niet fietsen. Als hij wat vergeten had, of een klant zat verlegen om het een en ander, dan kwam hij het met een mand aan zijn arm weer lopend brengen.
Hij stond bekend om zijn eerste klas producten, zoals boekweitgrutten, gort, erwten, bonen, rozijnen en krenten.

1934 - 1965 Hendrik Dijkstra x Marijtje Veld - kruidenierswinkel.
Hendrik en Marijtje zijn getrouwd in 1934 getrouwd. Hendrik werkte toen nog een tijdje bij zijn schoonvader (Ype Veld) aan de Tuinstraat.
In diezelfde tijd zijn ze in de winkel gekomen. Met behulp van Van der Molen hebben ze de winkel gekocht.
De eerste jaren besteedde Hendrik een of twee dagen in de week aan rondvragen en bezorgen, de andere dagen werkte hij op de kaasfabriek. In de oorlog werden mensen die in een dienstbetrekking werkten, opgepakt. Daarom is hij toen met werken in de fabriek gestopt.

In 1946 is de winkel verbouwd door Herman Zwagerman en Dirk Velt. De afmeting van de winkel werd toen ongeveer 4 meter lang en 3 meter breed. Boven was opslagruimte.
De gezondheid van Hendrik ging steeds verder achteruit en rond 1960 besloot hij met de winkel te stoppen. Hij en zijn vrouw zijn in 1965 verhuisd naar de kosterswoning, waar hij naast het kosterswerk nog een taxibedrijfje had.

1965 - heden Gerrit Dijkstra.
Gerrit heeft de winkel verbouwd tot woonhuis en woont er nu nog met zijn vrouw.

Zie ook het Jaarboek 2002, p.11-13.

H 30


Hauwert, Westeinde, 1925. Renteniershuis fam. Pieter Butter.


Foto 2010.

Deze fraaie rentenierswoning is in 1895 gebouwd door Dirk Butter, geboren in Hauwert in 1858, zoon van Jan Butter en Grietje Saal, en broer van de grootvader van Piet Butter.

Bewoners:
1895 - 1916 Dirk Butter x Hillegonda de Boer.
Dirk trouwt in 1881 met zijn nicht Cornelisje Butter. Hij is dan landman op H 3.
Cornelisje, geboren in Hauwert in 1861, was de dochter van Klaas Butter en Trijntje Bakker.
Na de vroege dood van Cornelisje in 1894, hertrouwt Dirk met Hillegonda de Boer uit Aartswoud. Hillegonda nam een zoon, Jan Zijp, mee uit een eerder huwelijk.

Dirk was lid van het bestuur (1902-1914), daarna voorzitter van de banne Hauwert (1914-1916). Verder was hij notabele (1889, 1909-1914) en kerkmeester (1914-1916) van de N.H. Kerk te Hauwert, en lid van de gemeenteraad van Nibbixwoud (1902, 1912).

In het Jaarboek 2006 staat een Westfries verhaal van Jac. Bruin Kzn, getiteld 'Boebelt'.
Boebelt was de bijnaam van Dirk Butter daar hij, als hij met iemand praatte, om de haverklap 'boebelt' zei, als hij 'bijvoorbeeld' bedoelde.
In dit verhaal wordt een goede karakteristiek van de persoon Dirk Butter gegeven.
Ook wordt hierin beschreven dat Dirk ervoor zorgde dat er in Hauwert straatverlichting van brongaslantaarns kwam.

In 1916 vertrokken Dirk en Hillegonda met zoon Jan naar de Kennemerstraatweg in Alkmaar. Op 3 mei 1922 overleed Dirk in Alkmaar.


Dirk Butter en zijn eerste vrouw Cornelisje.

1916 - 1943 Pieter Butter x Hiltje Demmendal.
Toen zijn broer naar Alkmaar vertrok, betrok Pieter met zijn vrouw de rentenierswoning. Hun zoon Jan groeit hier op.
In 1934 overlijdt Pieter. In 1943 trekt Hiltje in bij haar dochter Aaltje die getrouwd is met meester Pol.
Het huis wordt verkocht aan Piet Hoek.

1943 - ±1972 Piet Hoek x T. Spijker, veetransportbedrijf.
Piet was de zoon van kastelein Hoek in Hauwert.
Hij startte zijn bedrijf in 1931 met een vee-auto met een laadvermogen van vier koeien. Tijdens zijn eerste rit werd dit laadvermogen al voor 25% benut (jawel, een hele koe). In de mobilisatiedagen werd de auto van Piet door het Nederlandse leger gevorderd. Al snel kocht hij een nieuwe wagen, een groter model. Deze wagen werd in de oorlogsjaren ook gebruikt voor het melktransport naar Amsterdam vanaf de Hauwerter fabriek.

Na de oorlog liep vooral het vervoer van varkens naar markten sterk terug. Het wegvallen van dit vervoer werd echter gecompenseerd door de transporten van vee voor export. Topdagen in het bedrijf waren die waarop dag en nacht gereden werd op Schiphol met kalveren voor Italie. De grote koemarkt in Hoorn leverde ook extra drukte.

In 1968 stopte Piet met veerijden. Zijn zoon voelde niets voor het bedrijf. Het bedrijf, dat Piet Hoek van de grond af opbouwde, is opgegaan in de bedrijven van collega's.

'Ik heb ontzettend veel mensen leren kennen in de Noordkop van de provincie. Zeg maar gerust alle boeren tot aan Den Helder toe. Alleen op Wieringen heb ik het nooit kunnen klaren alle boeren, die Lont heten, uit elkaar te houden.' (Piet Hoek in het Dagblad van Westfriesland, 1968)


Veewagen met Piet en Dries Hoek.

1972 - 1978 Paling.
Paling bewoonde ongeveer 6 jaar deze woning. Hij heeft de woning gemoderniseerd waardoor helaas veel fraaie elementen verloren gingen.

 

H 32

Hauwert, Westend, 1920.
Achter het renteniershuis van de fam. Butter staat het huis dat is gesloopt voor het huis van Jan Butter sr.


Foto 2010.Het huis, zoals het er nu uitziet, heeft Jan Butter, vader van Piet Butter, in 1959 laten bouwen. Ervoor stond er een arbeiderswoning.

Bewoners van het oude huis o.a.:
tot 1943 J. Otter x A. Busch, boerenarbeider.


Tekening van de achterkant van het oude huis.
In de tuin Aagje Busch, de vrouw van Otter.

1943 - 1949 Jaap Buis, boerenarbeider.

1949 - 1951 de Hoog, boerenarbeider.
De heer de Hoog was Nederlander, boerenwerkman en woonde in Oost-Duitsland. Hij was met een Russische vrouw getrouwd en 'moest daar vandaan'. Zij hadden ook kinderen en die spraken Russisch, Duits en Nederlands. Ze kwamen in Hauwert 'met niets' aan.
Omdat er op dat moment geen boerenwerkman was bij de fam. Butter, heeft de heer de Hoog die functie, mede dank zij de bemiddeling van de Plattelandsvrouwen, aldaar gehad. (zie ook: 1949, Hulpactie familie de Hoog )

Toen Pieter Butter zijn vader op de boerderij ging helpen was er geen arbeider meer nodig. Het huis werd door de gemeente toegewezen aan de familie Houtsma.

1951 - 1959 Anne Houtsma x Nelie Kunst.
Anne, geboren in 1912, was op 17-jarige leeftijd geemigreerd vanuit Friesland naar Noord-Holland.
In 1938 trouwde Anne met Nelie Kunst uit Zwaagdijk. Het stel woonde 2 jaar bij Wognum.
In 1940 kwamen ze in Hauwert wonen, eerst op H 88, en vanaf 1951 op H 32.
Het echtpaar kreeg 13 kinderen, waarvan er 3 (Ans, Gerard en Alfred) in dit huis werden geboren. De oudste kinderen hebben vele herinneringen aan het huis.

Voor alle herinneringen uit de tijd dat de fam. Houtsma in dit huis woonde zie:
Gerard Houtsma, 'Anne Houtsma en Nelie Kunst', in Jaarboek 2003, p. 81-94.


Familie Houtsma. Foto ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk in 1963.

Bewoners van het nieuwe huis:
1959 - ± 1972 Jan Butter x Dirkje Koolhaas.
Toen zoon Pieter in 1959 op de boerderij H 13 kwam zijn Jan en Dirkje in het nieuw gebouwde huis getrokken.

1972 - ± 1975 Jan Butter.
Jan, broer van Pieter, heeft hier ook een tijdje gewoond. Jan was veel op reis en had niet zo'n behoefte aan een woning voor hem alleen. Een tijdje bewoonde hij slechts een kamer en liet in de rest van de woning het echtpaar Weiland wonen. Al spoedig vertrok hij naar elders en bewoonde het echtpaar Weiland de gehele woning.

± 1975 -±1989 Echtpaar Weiland.
Dit waren de ouders van Boukje Leeuw, echtgenote van Lippe Leeuw.

± 1989 - 1996 Jan Butter.
Jan is de zoon van Piet Butter en Co Valentijn. In 1996 nam Jan de boerderij van zijn vader over en ruilde van woning met zijn vader.

1996 - heden Piet Butter x Co Valentijn.