H 2


Personen: Taatje Commandeur en dochter Toos, kinderen Renée, Thea en Sjef.

Aan de zuidkant van de weg door Hauwert (tot 1844 nog slechts een voetpad) stonden lange tijd maar weinig huizen. Er waren vnl. weilanden. De kadastrale gegevens uit 1832 vermelden als eerste huis in Hauwert aan deze kant van de weg een huis groot 3 roede, 40 el. Achter het huis was een tuin van 16 roede, 90 el.

Op een oude kaart uit 1897 is wat bijzonders te zien. Er lag een voetpad, dat vanaf het midden van dit perceel liep, rechtstreeks naar Zwaagdijk (de Van der Deureweg was er nog niet).
Tot 1930 heeft dit kerkepad naar de Zwaagdijk daar gelegen.
Het eindigde bij de boerderij van Berkhout (op Zwaagdijk) met een apart poortje in het hek.

Inmiddels woont de 5e generatie Berkhout net op de grens van de oude banne Hauwert en Nibbixwoud, maar aan de Zwaagdijk. Zij waren Nederlands Hervormd, dus voor kerk en school waren ze op Hauwert aangewezen.


Situatie 1897
Links het perceel waarop H2 is gebouwd
Vanaf het midden van het perceel loopt het 'Voetpad van Hauwert naar den Zwaagdijk'

Heel lang woonden op dit perceel katholieken.
In het kadaster worden als eerste bewoners de familie Brugman genoemd. Er staat tot ca. 1860 vermeld: 'Dirk Brugman,
Meindert en Jacob Brugman als erven'.

Bewoners:
vanaf 1810? - 1839 Dirk Pieterse Brugman x Trijntje Meinderts Deken, werkman
Dirk (geb. ± 1770 in Oudijk (Westwoud), trouwde 9 november 1794 met Trijntje (geb. ± 1770 in Hauwert). Een maand later werd hun eerste zoon, Meindert, in Hauwert geboren.
Het is niet bekend waar ze direct na hun huwelijk woonden. Van 1796 tot 1810 woonden Dirk en Trijntje in Zwaag. Daar werden al hun andere kinderen, t.w. Dieuwertje, Aafje, Trijntje, Jacob en Geertje geboren en gedoopt.
Vanaf 1810 woonde de familie Brugman in Hauwert op (nu) H 2.

Dirk overleed in 1839 en Trijntje in 1840.

1839 - 1870
Hoewel dit niet duidelijk uit het kadaster blijkt, staan op de bovengenoemde kaart uit 1897 meerdere huisjes op het perceel van de fam. Brugman afgebeeld. Waarschijnlijk stonden er al meerdere huisjes aan het begin van de 19e eeuw, want na het overlijden van hun vader Dirk, woonden op deze plaats de twee zonen van Dirk: Meindert en Jacob. In het bevolkingsregister staat voor Meindert en Jacob ook hetzelfde adres vermeld (toendertijd H1).

1839 - 1965 Mei(j)ndert Brugman x Maartje de Jong, dagloner
Meindert was de oudste zoon van Dirk Brugman, geb. in Hauwert in 1794. Hij trouwde in 1819 met Maartje de Jong (geb. 1787 in Obdam). Meindert en Maartje kregen 3 zonen: Pieter, Dirk en Cornelis.
Meindert overleed in 1865.

1839 - 1877? Jacob Brugman x Meinoutje Schoutsen, dagloner
Jacob, geb. 1809 in Zwaag, en Meinoutje, geb. 1804 in Hoogkarspel, trouwden in 1831. Zij kregen 1 dochter, Dieuwertje.
Jacob overleed in 1870, en Meinoutje in 1877.

In het kadaster wordt Jacob vanaf 1862 als enige eigenaar genoemd. Rond 1879 wordt huis en erf aan Remmert Bakker verkocht. Het is niet meer te achterhalen of Meinoutje tot haar dood hier heeft gewoond en wanneer de volgende eigenaar er kwam wonen.

1877/79(?) - 1882 Remmert Bakker x Trijntje Kunst, kleermaker
Remmert, geb. 1834 in Grootebroek, en Trijntje, geb. 1835 in Zwaag, trouwden in Nibbixwoud in 1859. Zij kregen tussen 1860 en 1875 meer dan 10 kinderen, alle geboren in Hauwert. Een aantal kinderen stierven zeer jong en zijn begraven op de R.K. Begraafplaats in Nibbixwoud.

Rond 1882 vertrokken Remmert en Trijntje naar Grootebroek, de geboorteplaats van Remmert. Daar overleed Remmert in 1883, pas 49 jaar oud.

Trijntjes vader, Nicolaas Kunst, was kastelein (onbekend in welke plaats). Uit onderstaande notitie blijkt dat Trijntje in Grootebroek ook kasteleines was. Volgde zij haar vader op?

'Het duurde tot 11 januari 1892 voor er in herberg "De Goede Verwachting" van Trijntje Kunst, (weduwe van Remmert Bakker) in Grootebroek, een aantal voorlopers bijeenkwamen om te denken over een coöperatieve veiling voor aardappelen en groenten.'
Bron: Kistemaker Netwerk (par. Tuinbouwveiling)

De dochter van Trijntje, Cornelia Bakker, geboren in Hauwert in 1861, was ook kasteleines.

1882 - rond 1909 Simon Ligthart x Vrouwtje Timmer
In het kadaster staat als beroep van Simon vermeld: arbeider, landbouwer.
Het bewonersoverzicht uit 1970 vermeldt als beroep van Simon: slager. Wellicht combineerde hij deze beroepen.
Simon, geb. 1854 in Venhuizen, trouwde in 1881 met Vrouwtje, geb.1854 in Venhuizen.
Simon en Vrouwtje krijgen in ieder geval 1 dochtertje, Maria. Maria is in 1895 al overleden, 8 maanden jong. Ze ligt begraven in Nibbixwoud.
Simon overleed in 1929 en Vrouwtje in 1932.

De kadastrale gegevens uit de tijd van Simon zijn niet duidelijk. Er is sprake van verbouw, stichting, bijbouw, verbouw en stichting. Moeilijk te achterhalen wat er precies is gewijzigd in die tijd. Er lijkt in 1903 ook een deel van het perceel met een huis erop te zijn verkocht. Mogelijk aan Cornelis Jacobus Groot, de volgende bewoner van H2.

1903/1909? - ca. 1930 Cornelis Jacobus Groot x Anna Maria Wiering, slager
Cornelis Jacobus, geb. 1877 in Medemblik trouwde in 1902 met Anna Maria, geb. 1877 in Den Helder.

Volgens Piet Commandeur (die als kleuter pal tegenover Cornelis Jacobus woonde) had slager Groot een hondenkar. De honden waren zo mak als een lammetje. De buurjongetjes klommen regelmatig op de honden. Ook herinnert Piet zich dat Cornelis Jacobus en Anna Maria 3 kinderen hadden.

Rond 1930/31 vertrokken ze naar Hilversum. De familie Groot is daar helemaal ingeburgerd, want op een genealogische site van Gooise en Hilversumse families wordt een Cornelis Jacobus Groot, geboren 1912 in Nibbixwoud, vermeld. Dit was hoogstwaarschijnlijk een zoon van Cornelis Jacobus en Anna Maria.

1931 - 1966 Sijvert (Severinus) Commandeur x Taatje (Thadea) Groot, veehouder en los werkman
Sijvert, geb.1896, trouwde in 1924 met Taatje, geb. 1902 in Berkhout. Zij kregen 4 kinderen: Trien, Piet, Niek en Toos.


V.l.n.r.: vader Sijvert, Piet, Toos, Niek, Trien en moeder Taatje

Tot 1931 woonde de familie pal aan de overkant in 'De Arbeidershoeve' (Ni119). Sijvert was tot ca. 1931 arbeider bij Piet van der Molen.
Op het stuk land van 2 hectare dat bij het huis hoorde (gelegen achter het huidige Doeland Kool) startte Sijvert met 4 koeien en 120 eendagskuikens.
Verder werkte hij als los werkman. Bij Pieter van der Molen bleven Sijvert en Taatje wel dagelijks de koeien melken.

Op de dag dat Sijvert en Taatje te horen kregen dat er plek voor ze was in het bejaardenhuis 'De Hoge Weide' in Nibbixwoud, overleed Sijvert (3 maart 1965). Taatje overleed in Nibbixwoud 9 september 1985.

Lees meer over de fam. Commandeur in het Jaarboek 2012, 'Jeugdherinneringen', p. 71 - 86.

1965 - ??? Piet Gerritsen x Trien Commandeur
Na het vertrek van Sijvert en Taatje kwam dochter Trien hier wonen met haar man Piet Gerritsen.
Zij kwamen van H 115.
Toen zij vertrokken werd het huis gesloopt en een nieuw huis neergezet.

H 10


Foto rond de jaren 30
Voor het huis staan Jan Neefjes Czn en Duw Neefjes-Bakker.


Foto 2010.


Deze boerderij heeft Cornelis Neefjes (H 11) in de jaren 20 laten zetten voor zijn zoon Jan Neefjes.

Bewoners:
jaren 20 - ± 1946/1950? Johannes (Jan) Neefjes x Dieuwertje (Duw) Bakker, landbouwer
Jan, geb. 1894 in Westwoud en Duw, geb. 1893 in Zwaag, trouwden in 1919 in Zwaag. Zij kregen geen kinderen. Door de zwakke gezondheid van Duw, stopten zij al vroeg met boeren. Ze kochten zich in in een bejaardenhuis in Medemblik voor een éénmalig bedrag. Jan werd stokoud. Een dure klant dus voor de nonnetjes. Om de pijn voor hen wat te verzachten hielp hij in de keuken. Wanneer hij overleed is niet bekend. Dieuwertje overleed in 1951, 58 jaar oud.

Toen Jan en Dieuwertje besloten te vertrekken hadden de broers van Jan: Arie, Jo en Piet, alledrie interesse in de boerderij. Jo vond de vraagprijs te hoog. Toen broer Piet de prijs hoorde kocht hij de boerderij meteen. Hij was getrouwd met een rijke vrouw, Marie Apeldoorn. Broer Arie was te laat.
Piet verhuurde de woonruimte aan Gerardus Ettes.

± 1946/1950? - 1965 Gerardus Ettes x Cornelia Maria Wenker
Gerrit (geb. 1917 in Hauwert) was de zoon van Gerrit Ettes (postbode in Hauwert van 1908 tot 1951) en Anastasia Schoenmaker.
Hij trouwde in 1946 met Corrie (geb. 1922 in Benningbroek).
In 1964 krijgen ze een bouwvergunning voor de bouw van een nieuwe woning. In 1965 is de woning gereed en vertrekken Gerrit en Corrie met hun gezin naar Hauwert 5A.

1965 - 1966 Familie Groot
Het huis heeft een tijdje leeg gestaan. In 1965 brandde het huis op Hauwert 50 van de familie Groot af. Toen heeft de familie Groot, tot de koeien op stal kwamen, een half jaar hier gewoond.

1966/67 - ? Familie Dijkstra
De familie Dijkstra kocht het huis en heeft het grondig laten verbouwen. Deze familie Dijkstra had overigens geen familiebanden met de Hauwerter Dijkstra's (van o.a. Hauwert 26). Na een aantal jaren vertrok de familie op wereldreis. De boerderij werd toen verkocht aan de huidige bewoners.

H 12


De oude bakkerij op het Westend.
Voor het huis staan Marijtje Druif-Nooij met haar zonen Pieter en Cornelis.


Foto 2010.


Op 13 februari 1834 kocht Reinier Doodeman van Frederik Schilder te Hauwert een stuk grond, begroeid met bos/hakhout.
In 1852 kreeg het perceel twee kadasternummers, een voor bouwland en een voor huis en erf. Waarschijnlijk is toen de bakkerij gebouwd.

Bewoners:
rond 1869 Frans Groot x Jantje Doodeman - bakkerij.
Frans werd in Zaandam geboren en trouwde met Jantje, dochter van Reinier Doodeman.
Frans Groot had een paard. Het is niet bekend of hij daarmee ventte of het gebruikte voor landbouwwerk.

? - 1902 Simon Arisz. Bakker x Sijtje Groot - bakkerij.
Het echtpaar bleef kinderloos. Op 4 maart 1901 overleed Simon.

1902 - 1909 Maarten de Boer - bakkerij. In 1902 kocht Maarten huis, schuur, erf en boomgaard.

1909 - 1923 Cornelis Maartensz. Dekker x Geertje Butter - bakkerij.
Cornelis overleed in 1917. Het is mogelijk dat zijn vrouw de bakkerij heeft voortgezet, want bij een veetelling in 1921 staat vermeld: 'Bakker weduwe C. Dekker 1600 m2 grond, 11 kippen'.


Marijtje en Pieter Druif
1923 - 1969 Pieter Pietersz. Druif x Marijtje Nooij - bakkerij.
Het gezin kwam in 1923 vanuit Lutjewinkel naar Hauwert.
Pieter was aanvankelijk boerenarbeider, maar wilde uiteindelijk bakker worden. Toch is de agrarier in hem niet helemaal verdwenen, want rond 1930 werd er een kas gebouwd, waarin hij druiven kweekte. Ook teelde hij zaad van winterakonieten voor een zaadfirma. Bovendien hield hij in een hok naast het huis bevers.
Omstreeks 1939 vond er een verbouwing plaats en werd een gedeelte van een sloot gedempt. Hierdoor kwam er 1 are grond van de gemeente bij het perceel.

Tot wanneer Pieter bakker was, is onbekend. Nadat de bakkerij voorgoed gesloten werd werkte hij bij Teunis Over. Pieter overleed in 1967.

1969 - ? Henri Willem Tulp, timmerman te Amsterdam.

(Bron: Jaarboek 2008, p.100-102).

H 14


Huis Antje Stroet


Foto 2010.

Op deze plek stond een klein huisje, waarin een kruidenierswinkeltje gevestigd was.
In 1964 is er een nieuw huis neergezet.

Bewoners:
± 1880 - ? Cees Vijn x Antje Stroet - kruidenierswinkel.

Nadat Cees Vijn in 1884 overleden was op 46-jarige leeftijd, bleef Antje er wonen en werken. Aan huis verkocht zij kruidenierswaren en manufacturen.
Bovendien was zij inlands kraamster wat betekende dat zij een vergunning had om met koopwaar langs de huizen te venten en op de markt te staan.
Met de hondenkar trok zij door de omgeving om haar negotie aan de man te brengen.

? - 1964 Cees Vijn (zoon van Antje Stroet) x Trees Kolken - arbeider(?).
Zij gebruikten het huis als woonhuis, het winkeltje verdween. Zij hebben heel wat jaren hier gewoond.

1964 - 1998 Tinus Kok x Tiny Groot.
Tinus werkte eerst bij Philips en later bij Leekerweide.

Toen zij het huisje kochten wilden ze het in eerste instantie verbouwen, maar de staat van het huis was zo slecht dat het huis is afgebroken en er een nieuw huis werd neergezet. In 1966 werd er een garage bijgebouwd.

H 16


Foto 2010


Het eerste huis (volgens het kadaster, 1832) aan de zuidzijde van de weg door Hauwert was H 2. Het volgende huis stond op deze plek (toendertijd perceel C12). Het perceel was in die tijd eigendom van Dirck Heilig.

Bewoners:
1798/begin 19e eeuw? - 1831 Dirck Pietersz Heilig x Marijtje Claas Magtel (of Magter), veeman
Dirck, geb. 1757 in Hauwert, trouwde in 1798 met Marijtje, geb. 1765 in Wormer. Zij kregen 4 kinderen: Grietje (1799), Pieter (1801), Cornelisje (Neeltje,1802) en Klaas (1805).
Dirck overleed in 1831. Het is onbekend wanneer Marijtje overleed.

1831 - 1840 Klaas en Grietje Heilig, landbouwers
Klaas en Grietje, broer en zus, kinderen van Dirck en Marijtje, hebben een tijdje samen de boerderij bestierd.
In 1839 trouwde Grietje (met Teunis Etten) en Klaas trouwde met Marijtje Kamp.
Op 1840-03-02 meldt het kadaster 'verkoop'. Grietje verkocht haar deel van de boerderij aan Klaas, want die wordt als volgende eigenaar genoemd.

1840 - 1861 Klaas Heilig x Marijtje Kamp, landman
Klaas trouwde met Marijtje (geb. 1814 in Zwaag) in 1840. Zij kregen 5 kinderen: Marijtje (1841), Dirk (1843), Elisabeth (1847-1852), Jan (1850-1851) en Elisabeth (1854).

In 1858 overlijdt Marijtje en in 1861 Klaas.
Oudste zoon Dirk, toen nog minderjarig, wordt als volgende eigenaar genoemd van het perceel C12.

Het kadaster meldt 'scheiding', wat betekent dat het perceel C12 werd gesplitst in meerdere stukken.
Wat verderop wordt er op H 20 (oorspronkelijk kadasternummer: C15) een nieuwe boerenwoning gebouwd. In 1861 trouwde Marijtje Heilig met Simon Vijn. Zij waren de eerste bewoners van H 20.
Dirk Heilig bleef op H 16 wonen.

1861 - 1865 Dirk Heilig, landman, herbergier(?)


Dirk Heilig
(www.myheritage.nl)

1865 - ±1894 Dirk Heilig x Aaltje Wijnker, landman
Dirk (geb. 1843 in Hauwert) en Aaltje (geb. 1843 in Midwoud) trouwden in 1865. Zij kregen 11 kinderen.
Rond 1894 verkoopt Dirk de boerderij en trekt met Aaltje naar Hensbroek. Daar overlijdt Aaltje in 1909 en Dirk in 1910.

Dirk Heilig verkocht de boerderij aan Arien Pietersz Koeman, landeigenaar te Benningbroek . Arien Pietersz Koeman was getrouwd met Maartje van Leverink. Dit zijn de overgrootouders van Piet, Jaap en Wim Koeman.
Arien Pietersz Koeman heeft hier waarschijnlijk niet gewoond. Hij overleed in 1913 in Sijbekarspel, 50 jaar oud. Misschien verpachtten ze de boerderij.
Hun zoon Piet ging hier wonen na zijn trouwen.

± 1907 - 1916 Piet Koeman x Trijntje Klaver, veeman
Piet, geb. 1887 in Sijbekarspel, trouwde in 1907 met Trijntje Klaver, geb. 1887 in Sijbekarspel. Na hun huwelijk vertrokken ze waarschijnlijk meteen naar Hauwert.

Piet en Trijntje kregen 3 zoons: Arien, Cor en Jan.
In 1916 overlijdt Piet, pas 31 jaar oud.

1916 - 1919 Trijntje Klaver, veehoudster
1919 - 1921 Willem van Twisk, landman x Trijntje Klaver, veehoudster
Trijntje runde, na het overlijden van haar echtgenoot, met behulp van Willem van Twisk, bedrijfsleider, de boerderij.
In 1919 trouwden Trijntje en Willem. In 1921 kochten Willem en Trijntje de boerderij op H 38.
Volgens het kadaster verkocht Maartje van Leverink, de schoonmoeder van Trijntje, de boerderij rond 1921 aan de fam. Boots. Tot die tijd was de boerderij dus steeds verpacht geweest.


Maartje van Leverink (1860-1943), echtgenote van Ariën Koeman,
overgrootmoeder van Piet, Jaap en Wim Koeman

1921 Dirk Boots x Antje Knol, landman
Dirk, geb. ± 1868 in Spanbroek, en Antje, geb. ± 1867 in Hauwert, waren in 1894 getrouwd. Zij kregen 6 kinderen: Jantje (1896), Aafje (1898), Jacobus (1900), Antje (1903), Marie (1904) en Pieter (1905). Hun oudste kinderen zijn in Spanbroek geboren.
Kort nadat Dirk en Antje hier kwamen wonen overleed Dirk (in 1921).

1921 - 1937 Antje Knol, landbouwster
Antje beheerde de boerderij na de dood van haar man, met haar oudste zoon Jacob (Jaap). Zij overleed in 1937.

1937 - 1943 Jaap Boots, landbouwer


Jaap Boots, foto ca. 1921

1944 - 1961 (?) Jaap Boots x Afra Groen, landbouwer
Afra, geb. 1910, trouwde in 1944 met Jaap. Afra was eerder getrouwd geweest met Piet Boots, de broer van Jaap, en woonde met Piet naast de boerderij op H 18. Piet was in 1943 overleden.

Toen Afra op de boerderij kwam had zij al 3 kinderen uit haar eerste huwelijk: Theo (1938), Jaap (1940) en Nellie (1943).
Jaap en Afra kregen nog 5 kinderen: Tiny (1946), Ans (1948), Piet (1949), Jan (1951-1958), en Ria (1952).
Jaap overleed in 1961 en Afra in 1992.

Lees meer over Piet en Jaap Boots en Afra Groen in het Jaarboek 2012, p. 74 en 75.

1961? - 1975/80? Theo Boots x D.C. Huisman
De oudste zoon van Piet Boots en Afra Groen, Theo, nam de boerderij over. Na de ruilverkaveling vertrok Theo naar Nibbixwoud.