H 35


Hauwert, Westend, 1930.
Links het huis van P. Wittebol.


Foto 2010

Dit huisje was tot 1958 de werkmanswoning van de fam. Balk (H79).

Bewoners:
Pieter Peetoom x Maria Kommer, arbeider

?? - 1958/59 Pieter Wittebol x Trijntje de Boer
Pieter was de zoon van Jan Wittebol en Betje Langenberg, en dus de broer van Jan Wittebol (H 141). Hij werd in 1903 in Hauwert geboren. In 1928 trouwde hij met Trijntje de Boer (geb.1906 in Stavoren).
Het is niet bekend of Pieter werkman was bij de fam. Balk. Wel bekend is dat hij bij Cor Stapel, de timmerman heeft gewerkt. Rond 1958 verkocht Tijmen Balk het huisje aan Piet Fijnheer.

Pieter en Trijntje gingen in de bovenwoning van het verenigingsgebouw (H 27) wonen.
In 1967 vertrokken ze naar het dorp van Trijntje: Stavoren. Trijntje overleed in 1969 en Pieter in 1979. Zij zijn beiden begraven in Stavoren.

1958/59 Piet Fijnheer x Jannie Bras
Piet Fijnheer woonde eerder een paar jaar naast het verenigingsgebouw. werkte bij Jacob Schermer in de fouragehandel. De paar jaar dat hij naast het verenigingsgebouw woonde, vervulde hij ook de rol van concierge van het verenigingsgebouw. In 1958 kocht hij een huisje (H 35) met 20 are tuingrond van Tijmen Balk. Hij vertrok toen uit het verenigingsgebouw.

H 37/39


Hauwert, Westend, 1930.
Links het huis van P. Wittebol. Daarachter verscholen achter de bomen het huis waar toen Anton Water woonde (nu dubbel huis). Dan Dirk Molenaar (gasfitter, brongas), verbrand in 1941. Daarachter Reindert Smit (slager), nu P. Herfst.


Foto 2010

Op de plaats van de huisnummers 37 en 39 stond vroeger één woning. In 1939 liet Jacob Schermer hier een dubbel woonhuis bouwen voor zijn werknemers.

Bewoners vóór 1939:
In het 'Bewonersoverzicht Hauwert 1970' worden genoemd:
- D. Brugman
- Jb. Kobbes
- Anton Water
Helaas is er over deze bewoners verder niets bekend.

Bewoners H37 vanaf 1939:
1939 - 1948? J. Haas
Over J. Haas is niets bekend.

1948? - 1954 Tinus Buis, werkman bij Schermer.
Tinus was in Indië geweest en kwam in 1948 terug. Hij werd in 1954 bewaker RWI in Hoorn.

na 1954 - 1960 W. Bakker, werkman bij Schermer.
Bakker kwam vanuit Zeeland naar West-Friesland na de watersnoodramp in 1953. Hij was eerder in dienst bij een veevoederbedrijf in Abbekerk, maar werd vanaf 1956 molenaar bij Schermer.
Bakker vertrekt in 1960 naar Gapinge in Zeeland, waar hij een eigen fouragezaak gaat beginnen.

1961 - 1970/75? Piet Klaver x Alberdina Pool.
Piet en Alberdina stopten met hun winkel op H57 rond 1960. Piet is, naast winkelier, ook werkman geweest bij Schermer.
Piet en Alberdina hebben hier tot begin zeventiger jaren gewoond.

1975 - 1987 Wim Velthorst x Agnes Krijnen.

Bewoners H39 vanaf 1939:
1939 - 1958 P. Plas x ? Jansen.
Plas werkte bij de melkfabriek. Hij is ook een tijdje raadslid geweest.
In 1958 vertrekt het echtpaar Plas naar Avondlicht, na 27 jaar in het dorp gewoond te hebben.

1959 - 1973 Evert Eikenaar x Grietje Kinket, chauffeur bij Schermer.
De twee kinderen van Evert en Grietje, Lubeginie (roepnaam Inke) en Dick, zijn in Hauwert geboren.

1973 - ? Corrie Schermer en Lieke ???
Corrie is een dochter van Jacob Schermer.

Herberg Kolflust


Hauwert, Westeinde, 1915. Café Kolflust. Op de plaats van de kolfbaan en de doorrijstal wonen nu Gerard en Afra Houtsma, op de plaats van het vroegere café Co en Wil Houtsma. Daarnaast nog het oude huis van slager C. Smit, dan de winkel van K. Galis, in 1923 gesloopt t.b.v. de nieuwe slagerij.

Deze herberg stond op de plaats waar nu de huizen Hauwert 41 en 43 staan. Het is niet bekend wanneer de herberg hier gevestigd werd. In vroeger tijden werd een herberg op het platteland vaak gecombineerd met andere activiteiten. In het kadaster wordt als hoofdberoep bij de meeste eigenaars van Kolflust echter tapper of kastelein genoemd. Een enkele eigenaar noemt een ander hoofdberoep. Gerrit Appelman: metselaar en Pieter Muus: landman.

Naast de naam 'Kolflust' heeft de herberg een korte tijd (rond 1870) de naam 'De Hoop' gedragen. De naam Kolflust paste echter beter, want er werd gekolfd. Misschien werd er ook wel gehoopt, maar dat wijzen de bronnen niet uit.

In deze herberg vond de oprichting plaats van de gymnastiekvereniging 'Willen Is Kunnen'. Er vonden uitvoeringen van de rederijkerskamer 'De Eendragt' en de vereniging 'Nut en Genoegen' plaats. Er werd ook kermis gevierd al had de herbergier lange tijd geen vergunning voor sterke drank. Daar werd streng op gecontroleerd. Feestgangers waren niet altijd even blij met die controle, zie onderstaand krantenbericht:


Schager Courant 2 juni 1910

De gegevens van de bewoners zijn gehaald uit het kadaster. De jaartallen in de kadastrale gegevens kunnen een paar jaar afwijken van de werkelijke jaartallen. De ambtenaren kwamen niet elk jaar langs en noteerden gewoon wat ze op dat moment aantroffen, blijkbaar zonder na te vragen in welk jaar de bewoners de woning hadden gekocht.

Bewoners:
?? - 1832 Cornelis Vleerlaag x Geertje Bakker, tapper en boer
Cornelis, geboren 1786 in Hauwert en overleden in 1868, en Geertje, geboren 1792 in Wognum, overleden in 1875, trouwden in 1812. Zij kregen 3 kinderen: Hiltje(1815-1880), Trijntje(1816-1902) en Pieter (1821-1862). De kinderen groeien op in Hauwert.

In het jaar dat de eerste kadastrale gegevens werden vastgelegd, 1832, verkocht Cornelis de herberg. Hij en Geertje kopen een café in Nibbixwoud. Geertje wordt daar ook kerkveegster in de R.K. Kerk.

Cornelis was de broer van Gerrit Vleerlaag, die meedeed aan de mislukte veldtocht van Napoleon naar Rusland, en daar nooit van terugkeerde. In het verhaal over Gerrit Vleerlaag in het Jaarboek 1998, p.75-79, staat ook beschreven hoe het Cornelis en Geertje verging in Nibbixwoud.

1832 - 1856 Pieter Muus x Meinoutje Mei, tapper, stieredrijver
1832 - 1856 Jan Vlaar x Niesje Muus, tapper, stieredrijver
Het kadaster noemt van 1832 tot 1856 twee eigenaars, Pieter Muus en Jan Vlaar. Wie van hen de tapper of de stieredrijver was wordt uit de gegevens niet duidelijk. In 1856 wordt Pieter Muus als enige eigenaar genoemd.
Pieter was de zoon van Maarten Muus en Pietertje de Boer (toendertijd woonachtig op H 61) en Jan was getrouwd met Niesje Muus, een zusje van Pieter. In 1831 overleed Maarten Muus. Kochten zij van hun erfdeel de herberg?

Bij het huwelijk van de dochter van Pieter Muus in 1855 staat als beroep van Pieter vermeld: kastelein. Van Jan Vlaar kon geen beroep worden gevonden.

Pieter Muus x Meinoutje Mei
Pieter, geboren 1807 in Hauwert, trouwde in 1832 met Meinoutje Mei, geboren 1802 in Grootebroek. In de huwelijksakte wordt als naam van Meinoutje nog opgegeven Meijntje Sijmons (Meinoutje was de dochter van Sijmon Dirks). Achternamen werden verplicht ingevoerd in 1811, maar in de begintijd zal men hier nog niet zo strikt de hand aan hebben gehouden. Als achternaam van Meinoutje wordt ook genoemd Maaij (in het bevolkingsregister van Nibbixwoud).

Jan Vlaar x Niesje Muus
Jan, afkomstig uit Abbekerk, trouwde in 1830 met Niesje. Niesje overleed al in 1845, pas 41 jaar oud. Het is onbekend of Jan en Niesje ooit in de herberg hebben gewoond of dat Jan alleen mede-eigenaar van het perceel was.

1856? - 1867 Maarten Stap x Cornelisje de Jong, landman
Maarten is in Hauwert geboren in 1828. De vraag is of hij ooit gewoond heeft in de herberg.

1867 - ±1868 Gerrit Appelman x Pietertje Muus, metselaar
Gerrit, geboren 1825 te Hoogkarspel, en Pietertje, geboren te Hauwert 1833, trouwden in 1855. Pietertje is de dochter van Pieter Muus en Meinoutje Mei. Gerrit heeft de herberg herbouwd. Hij en Pietertje hebben wel een tijdje de herberg bestierd, maar volgens de kranten willen ze Kolflust al snel (begin 1868) verkopen.

±1868 Gerrit Vriend, landeigenaar, woonachtig in Benningbroek
De herberg werd door de landeigenaar Gerrit Vriend opgekocht. Deze verkocht het pand door aan Dirk Ellerbroek.

±1868 - 1890/92 Dirk Ellerbroek x Klaasje van der Molen
Dirk, geboren 1844 in Bovenkarspel, en Klaasje, geboren 1842 in Hauwert, dochter van Henricus van der Molen van Hauwert 68, trouwden in 1865. Volgens het kadaster kocht Dirk in 1870 de herberg, maar onderstaande advertentie uit 1868 laat zien dat Dirk al in 1868 de herberg bezat.

Rond 1890 wordt de herberg verkocht. Dirk en Klaasje verhuizen naar een nieuwe stolp (op H 56, gebouwd op een stuk land van (schoon)vader Henricus van der Molen.

Dirk was een prominent Hauwerter. Hij was o.a. voorzitter van de rederijkerskamer 'De Eendragt' en mede-oprichter en secretaris van de zuivelfabriek.

In 1892 overleed Klaasje, 50 jaar oud. In 1895 trouwt Dirk met Maria van den Abeele.


Maria van den Abeele en Dirk Ellerbroek

(zie voor veel meer informatie over Dirk Ellerbroek het verhaal 'Dirk Ellerbroek' in Jaarboek 2002, p.75-79).

±1890 - 1899 Jacob Cornelisz Glas x Antje Timmerman, landman
Jacob, geboren 1859 in Sijbekarspel, en Antje, geboren 1859 in Zwaag, trouwden in 1880.
Jacob geeft als hoofdberoep op landman. Jacob stierf jong in 1896, pas 37 jaar oud. De herberg wordt voortgezet door Antje.

1899 - 1902 Pieter Zee x Antje Timmerman, landbouwer en kasteleinesse
Toen Antje 40 jaar oud was trouwde ze in 1899 voor de 2e keer, met Pieter Zee . De trouwakte meldt als beroep van de bruid: kasteleinesse, van de bruidegom: landbouwer. Pieter was in 1899 49 jaar en weduwnaar van Geertje Zijp.
Rond 1902 verkoopt Antje de herberg en vertrekt met Pieter naar Twisk, waar ze in 1909 overlijdt.

±1902 - 1904 Jacob Water x Trijntje Klaver
Jacob (geboren in Winkel in 1876) en Trijntje (geboren in Winkel in 1877) trouwen in 1898. In 1902 nemen zij de herberg over.
Jacob was maar enige jaren eigenaar. Zij bleven wel in Hauwert wonen, onbekend waar, want Trijntje is in 1922 in Hauwert overleden.

1904 - 1920 Frits Dangermond x Klasina Catharina Bevoort, kastelein
Frits, geboren 1856 in Westwoud, trouwde in 1889 met Klasina, geboren 1857 in Enkhuizen. Frits was al eerder getrouwd geweest met Teetje Tensen. Teetje overleed heel jong aan t.b.c.

Toen Frits in 1904 cafe Kolflust kocht had het cafe had geen volledige tapvergunning. De vergunning voor het schenken van jenever en andere sterke drank kocht hij elders.
Op soosmiddagen werd vooral door ouderen gekolfd. Ook de gym trainde in de kolfbaan. Tweemaal per jaar voerde de rederijkerskamer een toneelstuk op, zondagavond voor de jongelui en op dinsdagavond voor de getrouwden. In 1914 werd het 50-jarig jubileum van 'De Eendragt' gevierd in Kolflust.

In het jaarboek 1998 (p. 32) verhaalt de zoon van Frits en Klasina, Dirk Dangermond, over de inrichting van de herberg.

In 1920 overleed Frits Dangermond in Hauwert, 65 jaar oud. Zijn vrouw Klasina verhuist weer naar Enkhuizen en later naar Beverwijk, waar haar zoon Dirk woont.
Frits Dangermond was de laatste herbergier van Kolflust.
Op 12 juni 1920 is er middels een onderhandse akte afgesproken met de eigenaar van Kolflust en Pieter Baas, de toenmalige eigenaar van het andere café in Hauwert , 'De Goede Verwachting', dat het voortaan verboden was

'een koffiehuis of andere vergunnings- of verlofszaak te exploiteeren of te doen exploiteeren, welke verbodsbepaling bij die overeenkomst werd gevestigd als eene erfdienstbaarheid ten laste van gemeld perceel sectie B, nommer 261 (Kolflust) als lijdend erf en ten behoeve van gemeld perceel sectie C nommer 548 ('De Goede Verwachting') als heerschend erf.'

Op overtreding van deze afspraak stond een direct opeisbare boete van f 2.000, ten bate van genoemde heer Baas of diens opvolgers. Pieter Baas was verlost van de concurrentie van 'Kolflust'.

H 41


Foto vóór 1941. Dit huis verbrandde in 1941.


Foto 2010.

1920 - ± 1981 Dirk Molenaar x Fokje Steggerda, brongasinstallateur
Nadat herberg 'Kolflust' ophield te bestaan vestigde Dirk Molenaar zich op de plek waar eerder de kolfbaan en de doorrijstal van deze herberg stonden.
In 1941 verbrandde het huis. Dirk zette een nieuw huis neer. Het huidige huis (zie hierboven foto 2010) is sindsdien qua aanzicht niet ingrijpend gewijzigd.

Dirk was een kleinzoon van Dirk Ellerbroek. Van zijn grootvader erfde hij zijn liefde voor het toneel. In 1968 vierde hij, op 75-jarige leeftijd, zijn 60-jarig jubileum bij 'De Eendragt'.

Het leven van Dirk begon wat rommelig volgens de Dorpskoerier van 08-03-1968. Eerst was hij timmerman in Beverwijk, daarna vertrok hij naar Amerika als bootstimmerman, maar kwam uiteindelijk toch weer in zijn geboorteplaats terug.
Hier startte hij zijn bedrijf als brongasinstallateur.

27 april 1921 trouwde Dirk met Fokje Steggerda. Fokje overleed in 1940 op 44-jarige leeftijd.
Dirk hertrouwde in ??? met ???

1981- heden Gerard Houtsma x Afra Commandeur, vrachtwagenchauffeur


Foto 1962.
Het huis vooraan is H41, toen nog bewoond door Dirk Molenaar.
Het jongetje op de voorgrond is Gerard Houtsma.
Zijn ouders woonden op H43.

In 1981 kocht Gerard Houtsma het huis. In de koopakte van 1981 stond nog steeds de afspraak, die in 1920 middels een onderhandse akte met Pieter Baas, eigenaar in 1920 van 'De Goede Verwachting' en met de eigenaar van 'Kolflust' gemaakt werd, nl. dat op deze plek absoluut geen koffiehuis of andere vergunnings- of verlofszaak mocht worden gevestigd op straffe van een boete van f 2.000,--.
Als Gerard al van plan was zoiets te beginnen, is dat dus uitgesloten.
In 1984 trouwde hij met Afra Commandeur.

Bij werkzaamheden in zijn voortuin in 1982 stuitte Gerard op de fundering van de doorrijstal van de herberg 'Kolflust'. Zie ook de afbeelding bij Herberg Kolflust.

H 43


Foto jaren 60. Anne Houtsma voor zijn huis.


Foto 2010.

Het huis (zie foto jaren 60) is het oude café van herberg 'Kolflust'. De voordeur en het raam zijn nog hetzelfde als van het oude café. Ook op onderstaande foto van het huis in 1974 is te zien dat de voordeur en het raam nog steeds stammen uit de tijd van café 'Kolflust'.


Foto 1974

Bewoners:

??? - ±1946 Piet Bruin x Vrouwtje Bloem, boer
Piet was een van de 6 zoons van Klaas Bruin en Maartje Langereis (H 5).
Piet en Vrouwtje hadden 2 kinderen, Nelie en Klaas.

Piet was een kleine boer. Hij had zo'n 4 koeien op stal. Ook had hij wat schapen, varkens en kippen.
Regelmatig werkte hij ook bij andere boeren.
Toen zijn ouders beide overleden waren nam Piet de boerderij op Hauwert 5 over.
In het Jaarboek 2001 (Een verhaal over de Familie Bruin, p. 7) is meer te lezen over Piet en Vrouwtje.


V.l.n.r.: Piet Bruin, Nelie, Vrouwtje Bruin-Bloem.
Op de grond zoon Klaas.

±1946 - 1959 Cornelis Spaans x Grietje Smit
Over Cornelis en Grietje is niets bekend.
Op 28 april 1959 verkocht Grietje Smit, inmiddels weduwe, het pand voor f 6.500,-- aan Anne Houtsma en Neelie Kunst.

1959 - ± 1997 Anne Houtsma x Nelie Kunst
Anne in 1912 geboren in Friesland, en Nelie, geboren in Zwaagdijk, trouwden in 1938. Rond 1940 kwamen ze in Hauwert wonen, eerst op H88, daarna op H32 (zie: H 32).

Anne en Nelie waren katholiek. In die tijd bestond in Hauwert de Stichting Protestantse Belangen nog.
Het doel van deze stichting (opgericht in 1949) was dat onroerende goederen of bedrijven niet worden vervreemd aan Rooms Katholieke kerkgenootschappen, instellingen of instituten.
Bij verkoop van onroerende goederen aan particulieren steunde deze stichting protestanten als deze te weinig geld hadden om goederen te kopen.
Anne en Nelie hadden echter geen hulp nodig om het huis te kopen.

De notulen uit 1959 van de stichting melden:
'Minder goed is het gegaan met het woonhuis van de heer Spaans, eerst gekocht door de heer Klaas Singer, welke enige weken later van deze koop af zag, waardoor het in handen kwam van de heer Houtsma'.

Anne en Nelie kregen 13 kinderen. Veel van hun nazaten wonen nu op diverse plekken in Hauwert, o.a. op H 41 en H 43 dus.

Rond 1930 had Anne plannen om te emigreren naar Amerika. Vanwege zijn jonge leeftijd moesten zijn ouders toestemming verlenen. Zijn moeder schrok zo hevig toen zij de emigratiepapieren onder ogen kreeg, dat ze deze meteen in de kachel gooide.
Zonder deze actie van Anne's moeder Beppe, was het nog maar de vraag geweest of Hauwert'65 zoveel furore had gemaakt...

Het hele verhaal over de omzwervingen van Anne, zijn huwelijk met Nelie, en de ervaringen van zijn kinderen in Hauwert, staat uitgebreid beschreven in Jaarboek 2003, p.81-93.

Anne overleed in 1991. Nelie bleef nog tot ± 1997 op H43 wonen.

± 1997 - 2000 Rob Houtsma, zoon van Wil en Co Houtsma.
Rob heeft hier zo'n 3 jaar gewoond. Daarna kwamen zijn ouders hier wonen.

2000 - heden Co x Wil Houtsma
Het oude huis werd afgebroken en een nieuw huis gebouwd (zie foto 2010).

H 45


Foto ±1905. Dieuwertje Smit-Renooij, Corrie, Kees Smit en Reindert voor de oude slagerij.


Foto 2010.

Op deze plek is bijna 100 jaar een slagerij gevestigd geweest. Het is onbekend wanneer de oude slagerij is gebouwd. Het huis op de foto uit 2010 is gebouwd in 1927 in opdracht van Reindert Smit.

Bewoners:
1868 - 1887 Klaas Portegijs x Neeltje Vlaar, timmerman.
Klaas en Neeltje zijn de eerste bekende bewoners van H45. Klaas kwam uit Benningbroek en Neeltje uit Nibbixwoud. In 1868 zijn ze op dit adres ingeschreven. Ze kregen hier 10 kinderen.
In 1887 is het gezin Portegijs geëmigreerd naar Amerika. De oudste dochter, Anne Maria, is in Nederland achtergebleven. Zij had verkering en is later getrouwd met ene Groot.

Het gezin Portegijs was niet de enige familie die in die jaren naar Amerika vertrok, zoals te lezen is in onderstaand bericht uit 'Het nieuws van den dag: kleine courant' van 9 april 1887:

1887 - 1892 ?

±1892 - 1916 Cornelis Smit Reindertsz x Dieuwertje Renooij, slager.
Cornelis was de zoon van Reindert Smit, slager te Oostwoud. Dieuwertje kwam uit Westwoud. Cornelis was meer handelaar dan slager. Hij handelde samen met zijn broer Reindert (wonend in Oostwoud) en later met zoon Reindert.
De lonen voor het slachten waren laag, zodoende moest er wel wat handel bij.
Voordat zoon Reindert ging trouwen had Cornelis al een ander bedrijfje gekocht. Het huis stond een tijdje leeg, hoewel het vlees er nog wel werd klaargemaakt.


Cornelis Smit Reindertsz.

1917 - 1952 Reindert Smit x Hillegond Middelbeek, slager.
Na een lange verloving van zo'n 5 jaar zijn Reindert en Hillegond getrouwd in 1917. Het huwelijk werd steeds uitgesteld vanwege de mobilisatie i.v.m. de eerste wereldoorlog. Reindert was tot 1917 soldaat.

Reindert was een slager in hart en nieren en zag een goede toekomst in de zaak van zijn vader. Hij wilde graag zelf slachten en niet meer het nodige vlees 'zo geslacht' uit Hoorn kopen.
In 1927 liet hij een nieuwe slagerij bouwen. (klik op: Aanvraag hinderwetvergunning 1927 en Plattegrond bij aanvraag hinderwetvergunning)

Reindert en Hillegond kregen 2 kinderen, Diet en Am.


V.l.n.r.: Reindert, Diet, Hillegond en Am.

1952 - 1963 Am Smit x ? , slager.
Am was de 3e generatie Smit die op deze plek het slagersvak uitoefende.
Zijn vader Reindert had het vak in de praktijk geleerd, maar inmiddels was er een slagersvakschool, waar Am tot zijn 19e zijn opleiding tot slager volgde. Volgens zijn vader was hij een prima vakman.
Na 11 jaar stopte Am met de slagerij. Piet Lak, al 42 jaar vaste knecht bij de slagerij, ging met pensioen. Bovendien voelde Am's zoon meer voor een boerderij. In 1963 werd Am Smit boer op H 33.


Slagerstentoonstelling. V.l.n.r.: Am Smit, Piet Lak, Reindert Smit.

Over de familie Smit is meer te lezen in de volgende jaarboeken:
1. Jaarboek 2001, Jeugdherinneringen, H. Smit-Middelbeek
2. Jaarboek 2005, Hauwert herinneringen, R. Smit Cz.
3. Jaarboek 2006, Het oude slagersvak, R. Smit

1963 - 1985 Constant Herfst x Willy Kanters, slager.
Constant had 2 slagerijen in Hoorn en had het daar prima naar zijn zin. Zijn zoon Piet voelde echter meer voor het boeren-buitengebeuren. Toen de advertentie verscheen van de slagerij in Hauwert besloot Constant deze slagerij over te nemen.
Constant en Willy hadden 4 kinderen, Piet, Corrie, Constant en Huib.
Zoon Piet heeft een paar jaar gewerkt in de slagerij, en oefende daarna een ander beroep uit. Hij bleef echter ook af en toe meehelpen in de slagerij.

In 1981 overleed Constant. Zijn vrouw Willy ging door met de zaak tot 1985.
En toen werd de slagerij, na 93 jaar, weer uitsluitend woonhuis. Hauwert was zijn laatste slagerij kwijt.


Constant en Willy Herfst voor de slagerij.

verdwenen winkel
(nu garage naast H 45)


Foto ca. 1938
Winkel Klaas Galis. Deze 2 panden zijn gesloopt (nu garage van Piet Herfst).

Rond 1832, toen het kadaster werd opgesteld, stond dit huisje al op de kaart getekend. Als eerste eigenaar van dat huis en erf wordt genoemd: Aris Kist. De naam van Aris Kist is echter doorgestreept, wat betekent dat Aris rond die tijd het huis al verkocht had.

Bewoners:
?? - ± 1832 Aris Kist, verver x Reinoutje Man, dienstmaagd
Aris, geb. 1802 in Hoogkarspel, trouwde in 1823 met Reinoutje, geb. 1801 in Grootebroek.
Hun dochter Maria werd ca. 1827 in Hauwert geboren, maar zoon Jasper werd rond 1832 in Westwoud geboren.
Zou Aris dit huisje hebben laten bouwen?

± 1832 - 1841 Klaas Stap x Cornelisje Heilig, dagloner
Klaas, geboren in Hauwert in 1802, was de zoon van Maarten Stap en Trijntje Klaas Kolken. Hij trouwde in 1828 met Cornelisje Heilig. Ook Cornelisje, geb. in 1802, was een echte Hauwertse, dochter van Dirck Heilig en Marijtje Magtel (H 16).
In 1841 overleed Klaas, 39 jaar jong.

1841 - 1843 Cornelisje Heilig
1843 - 1847/1879??? Evert Groot x Cornelisje Heilig, bouwman, timmerman
In 1843 hertrouwde Cornelisje met de 15 jaar jongere Evert Groot uit Hem, geb. 1817.
Het huwelijk duurde ruim 30 jaar, totdat Cornelisje in 1877 overlijdt. Rond die tijd wordt het huis verkocht aan Remmert Bakker.

Waarschijnlijk hebben Evert en Cornelisje ook een tijd gewoond op H 3, nadat Maarten Stap (in 1846) was overleden. Misschien wel vanaf 1847, maar dat is moeilijk te achterhalen. Evert werd nl. eigenaar van H 3.
Cornelisje bleef wel eigenaresse van dit pand (de verdwenen winkel) tot zij overleed.

1847/1879??? - 1882 Remmert Bakker x Trijntje Kunst, kleermaker
Het is onduidelijk of en wanneer Remmert en Trijntje hier gewoond hebben. Rond dezelfde tijd kocht Remmert ook H 2.
Misschien huurden zij de woning vanaf het moment dat Evert eigenaar werd van H 3.

Voor meer informatie over Remmert en Trijntje zie Westeinde nr 2.

Het bewonersoverzicht Hauwert 1970 meldt als volgende bewoner W. Zwagerman.
W. Zwagerman woonde tot 1877 op H 133 (zie Oosteinde nr 133). Mogelijk heeft hij het huis gehuurd van Remmert Bakker.

1879/1882? - ca.1910 Pieter Zwagerman x Ariaantje Lewis, landbouwer, arbeider, winkelier
Pieter, geb. ca. 1846 in Zwaag, trouwde in 1870 met Ariaantje Lewis geb. ca. 1847 in Wognum.
Pieter combineerde meerdere ambachten, zoals niet ongebruikelijk in die tijd. Rond 1900 was hij een van de vele kleine winkeliers in Hauwert.
Tijdens het verblijf van Pieter en Ariaantje werd waarschijnlijk de schuur naast de winkel gebouwd. Als Pieter het huis in 1910 verkoopt is naast huis en erf nl. ook sprake van een schuur.

Het Bewonersoverzicht Hauwert 1970 meldt als volgende bewoner K.J. Bloodhooft.
Klaas Jan Bloodhooft trouwde in 1909 met Jannetje, een dochter van Pieter en Ariaantje.
Woonde het paar een jaartje bij hun (schoon)ouders in? In 1910 worden Klaas Jan en Jannetje al ingeschreven in Alkmaar.
In dat jaar verkoopt Pieter huis en schuur.

ca. 1910 - ca. 1944? Klaas Galis x Dieuwertje Schuijt, winkelier, molenaar
Klaas trouwde in 1900 met Dieuwertje, dochter van Pieter Schuijt en Trijntje Balk, en kleindochter van Hendricus Balk en Marijtje Koster (H 79).
Jan Koster besteedt in "DE PEN" uitgebreid aandacht aan Klaas en Dieuwertje. Hieronder wat fragmenten:

'Een winkel van Sinkel mag je wel zeggen want Klaas had van alles te koop. Hij had behalve kruidenierswaren ook een uitgebreide sortering klompen terwijl hij ook nog met petroleum ventte.'

'Aangezien Klaas vaak op pad was met boodschappen vragen en wegbrengen nam Dieuw, zijn vrouw waar in de winkel. Als wij dan om klompen kwamen en het belletje onze komst aankondigde, slofte Dieuw na enige tijd uit de kamer en zei: Wat moste julle hewwe, m'n knechies"'

'Klaas was een echte dorpsfiguur, vrolijk en altijd goed geluimd kwam hij te "vragen" en te "wegbrengen". Er huisde in deze eenvoudige man een scherp verstand zodat hij zelden of nooit fouten maakte.'

'Hij was ook Molenaar bij de 'toenmalige onderbemalingspolder "De Verenigden", die de landerijen gelegen links en rechts van de weg en in 't midden van het dorp besloeg vanaf de Leek. Hij was een uitstekend molenaar die werkelijk "op de wind liep"en zijn gemalen bijzonder goed onderhield'.

Dieuwertje overleed in 1944.
Het winkeltje verdween rond die tijd of al een aantal jaar eerder. De slagerij naast het winkeltje werd nieuw gebouwd, en waar het winkeltje vroeger stond staat nu een garage.

Klaas heeft als weduwnaar nog een aantal jaren bij zijn dochter Annie, getrouwd met Jacob Bruin, in de bakkerij gewoond (H 65).