H 38


Foto ▒ 1911
V.l.n.r.: Marijtje Nooij-Koorn, Pieter Winkel (vader van Cor Winkel), Cor Winkel (vader van Ma de Winkel-Winkel), Adriaantje Winkel-Zeilemaker, Johanna Winkel, Cornelis Zeilemaker


Foto 2010

Rond 1880 bouwde Cornelis Zeilemaker deze boerderij op H 38 (tot aan de tweede helft van de 19e eeuw werden de meeste huizen aan de noordkant van de weg gebouwd). Het is zeker dat Cornelis op H 38 is gaan wonen. Of hij voor die tijd een tijdje op H 49 heeft gewoond, of dat hij in het Oosteinde bleef wonen (op H 132) totdat zijn zoon, Jan Zeilemaker, in 1875 trouwde, is niet bekend. De bewoningsgeschiedenis van Hauwert 132 (zie Hauwert 132) vertelt al het e.e.a. over de eerste 3 echtparen, Zeilemaker en Winkel, die op H 38 hebben gewoond.

Bewoners:
▒1880 - 1911 Cornelis Willemszn Zeilemaker x Grietje Bakker, landman en wethouder
Toen in 1911 Grietje overleed betrokken schoonzoon Pieter Winkel en dochter Ariaantje Zeilemaker de boerderij.
(Schoon)vader Cornelis bleef bij hen wonen, apart aan de oostkant. In 1913 overleed Cornelis.

1911 - 1912/13? Pieter Lourensz Winkel x Ariaantje Zeilemaker, landman
Pieter en Ariaantje kwamen van H 40. Ze hebben maar kort op H 38 gewoond. Al spoedig ruilden ze met de broer van Ariaantje, Jan Zeilemaker, die toen op H 132 woonde. Jan was in 1906 burgemeester van Nibbixwoud geworden en wilde wat centraler wonen.

1912/13? - 1918 Jan Zeilemaker x Maartje Metselaar, landman en burgemeester van Nibbixwoud
Jan was ook de 1e directeur van de kaasfabriek 'De Volharding' in Hauwert.
Op zijn eigen verzoek werd hij in 1918 eervol ontslagen als burgemeester.
Hij vertrok met Maartje naar Hoorn (Dal nr. 5).

1918 - 1921/22
In deze periode worden in het 'Bewonersoverzicht Hauwert 1970' volgende bewoners vermeld:
als eerste bewoners/eigenaars na Jan Zeilemaker: K. Stapel???
Het is niet bekend of K. Stapel hier ook werkelijk ooit gewoond heeft. Als volgende bewoner wordt vermeld:

Pieter Willig x Aaltje Stapel, landman.
Pieter en Aaltje waren in 1915 getrouwd. Pieter kwam Beets en Aaltje uit Wervershoof.
Pieter heeft hier wel enige tijd gewoond. Hij hield niet echt van het boerenleven, maar was meer geinteresseerd in de horeca.
Volgens horen zeggen zette hij soms een schop in de wei en hing daarover zijn jasje. Vanaf de weg leek het dan net of hij in het land aan het werk was. Pieter lag dan echter lekker lui aan de wallekant te dromen.
Na een paar jaar stopte hij er dan ook mee en kocht een cafe in Hoorn. Dat cafe, waar vroeger de rijexamens werden afgenomen, stond vlak bij de huidige parkschouwburg, .

In 1921 wordt de boerenplaats te koop aangeboden door D. Willig Dz. (de vader van Pieter), woonachtig in Ilpendam:


deel van de advertentie in de
Schager Courant van 8 oktober 1921

1921/22 - 1946 Willem van Twisk, landman x Trijntje Klaver, veehoudster
Willem, geboren in Edam, en Trijntje, geboren in Sijbekarspel, waren in 1919 getrouwd.
Voor Trijntje was dit haar tweede huwelijk. Zij was eerder (in 1907) getrouwd met Pieter Koeman. Pieter was in 1916 overleden.
Willem en Trijntje en de 3 zonen uit Trijntje's eerste huwelijk: Arien, Cor en Jan, verhuisden rond 1921 van Hauwert 16 naar Hauwert 38. Willem overleed in 1946.


Trijntje Klaver met haar eerste echtgenoot Pieter Koeman
de grootvader van Piet, Jaap en Wim Koeman

1946 - 1951 Arien Koeman x Marijtje (Marie) Mars, landman
Rond 1935 trouwde de oudste zoon van Trijntje, Arien Koeman, met Marijtje Mars. Toen Willem van Twisk overleed namen zij de boerderij over. Trijntje bleef in de boerderij wonen in een eigen gedeelte, aan de oostkant.

Arien en Marijtje kregen ook 3 zonen: Piet, Jaap en Willem.
Arien overleed in 1951, pas 43 jaar oud.


Arien Koeman en Marie Mars, met v.l.n.r.: Piet, Jaap en Wim

1951 - 1953 Marijtje (Marie) Koeman-Mars, veehoudster
Toen Arien overleed was de oudste zoon van Marie pas 14 jaar oud. Marijtje zette de boerderij voort met de hulp van o.a. bedrijfsleiders Cor Vis, later Klaas Bras. Cor Vis woonde in de boerderij. Hij vertrok begin 1956 naar de Noord-Oostpolder. Klaas Bras volgde hem op en woonde op Hauwert 59. Klaas vertrok in het voorjaar1957 naar Schagerbrug.
Na ongeveer 2 jaar hertrouwde Marie met Willem Bontekoning.

Rond die tijd vertrok Trijntje van Twisk-Klaver uit de boerderij. Zij verhuisde naar de Anna van Burenstraat in Alkmaar.
Daar woonde toen ook Corrie Van der Molen-Helder, haar vriendin, die eerder woonde op Ni117.

1953 - 1966 Willem Bontekoning, bollenkweker x Marijtje Mars, veehoudster
Willem en Marie hadden ieder hun eigen bedrijf.
Willem had een zgn. 'reizende bollenkraam' wat betekent dat je als kweker elk jaar van een veehouder een ander perceel huurt voor je 'kraam', je handelswaar, meestal tulpen.
Marie runde, eerst nog met de hulp van bedrijfsleiders en arbeiders, de boerderij.

Inmiddels was Piet, de oudste zoon, al 20 jaar en nam veel werk over op de boerderij.
De twee andere zoons van Marie, Jaap en Willem, werkten in die tijd bij Willem op het bedrijf.


Wim Koeman met het ponywagentje.
Wim is te herkennen aan het hoedje dat hij altijd droeg met melken.
.

In 1963 kocht Willem het woonhuis plus 3 ha. grond van Dirk Weeder (op Hauwert 51). In 1966, als Piet met Janny Zijp trouwt, verhuizen Willem en Marie naar Hauwert 51.

1966 - heden Piet Koeman, veehouder x Janny Zijp
Piet en Janny kregen twee dochters.

Janny en Nel Balk (de moeder van Jan Balk) waren de initiatiefnemers bij de oprichting van de peuterspeelzaal in Hauwert in de jaren 70. Met trekker en wagen erachter werden speelattributen bij de huizen opgehaald.
Tegen de achtergrond van een geleidelijke afname van het aantal kinderen per gezin nam het belang van peuterspeelzalen toe als plaats waar jonge kinderen met leeftijdgenootjes in contact konden komen. Dankzij Janny en Nel kreeg Hauwert ook een peuterspeelzaal.

Piet heeft zijn hele werkzame leven geboerd, maar in 2003 verkocht hij het land aan Kees de Boer op Zwaagdijk, die ook land kocht van Ruijter en Schouten.
Het boerenbedrijf op Hauwert 38 hield na bijna een eeuw op te bestaan.

H 40


De voormalige boerderij met links ernaast de maalderij


Foto 2010

Op deze plek stond eerst een boerderij. Van wanneer die boerderij dateerde is onbekend. In 1832 stond er in ieder geval nog geen woning (Kadaster 1832). In die tijd stonden de meeste woningen aan de andere kant van de weg.

Bewoners:
188? - 1911 Pieter Lourensz. Winkel x Ariaantje Zeilemaker, landman.
Pieter trouwde in 1887 met Ariaantje. Ariaantje was de dochter van Cornelis Zeilemaker (H 38). Pieter boerde eerst in Benningbroek, maar Ariaantje kon daar niet wennen en wilde terug naar Hauwert.

Na het overlijden van zijn schoonmoeder Grietje Bakker in 1911, ging Pieter met Ariaantje op H 38 wonen.


Pieter Lourensz. Winkel en Ariaantje Zeilemaker

1911 - 1920/23?
In deze periode hebben, volgens het 'Bewonersoverzicht Hauwert 1970' diverse mensen in de boerderij gewoond. Vermeld worden Jb. de Boer, Kuiper, S. Druif, Pieter Nooy. Het is niet te traceren hoe lang deze personen hier gewoond hebben. Wel bekend is dat Pieter Nooy wilde boeren op deze plek. Door gezondheidsklachten kon hij het zware werk niet meer aan en kocht het winkeltje op Hauwert 74 in 1923. Jacob Schermer en Jaap Langeberg waren kostgangers bij de familie Nooy (Jaaboek 2002, p.18).

Vanaf 1918/1919 woonde Jacob Schermer hier al. Zodra Piet Klaver en Alberdina Pool in de boerderij kwamen wonen werd hij hun kostganger.

1920/23? - 1929 Piet Klaver x Alberdina Pool.
Piet en Alberdina trouwden in 1919. Eerst woonden ze op het Keern. Later werd Piet botermaker in de melkfabriek in Hauwert. Ze verhuisden naar Hauwert. Eerst woonden ze op H 19, maar kort na de geboorte van dochter Janny betrokken ze de boerderij.

In Jaarboek 2002 (p. 14-16) haalt dochter Janny herinneringen op uit de tijd dat ze hier woonden.
Ze kan zich niet herinneren dat er koeien waren, maar achter in de boerderij waren hokken met bonte varkens.
Ook hadden ze kostgangers.

Vanaf 1929 woonden de familie op H 57, waar ze een kruidenierswinkel hadden.
Piet Klaver deed verschillende dingen voor de kost. Hij werkte ook in de fouragehandel van Jacob Schermer.


Piet Klaver op de veemarkt in Hoorn.

1918/1919 - 1938 Jacob Schermer x Maria Renooij, fouragehandel. Jacob was de zoon van de kastelein in Midwoud, Hendrikus Schermer.
Jacob was eerst in de kost bij de familie Klaver, die ook in de boerderij woonde. Toen de familie Klaver vertrok trok Maria als huishoudster bij hem in.


Twee advertenties in de Schager Courant van 10 augustus 1929

In 1930 trouwden Jacob en Maria. Ze kregen 6 kinderen, Aaf, Gerrit, Riek, de tweeling Miek en Dick, en Corrie.


Foto 1941.
Maria Schermer-Renooij met de tweeling Miek en Dick.

Samen met zijn vader was Jacob in Midwoud al begonnen met een graanhandel.

Jacob Schermer begon in Hauwert een fouragehandel. Er werden gemalen producten bij een molenaar opgehaald en de koeken moesten met paard en wagen uit Hoorn komen.
In 1928 werd er een elektrische graanmaalderij ge´nstalleerd en tevens een mengketel om verschillende veevoeders te fabriceren. Toen werd ook de eerste vrachtwagen aangeschaft om te bezorgen.

De fouragehandel werd steeds verder uitgebreid om aan de vraag te voldoen. Zie verder: Geschiedenis van het bedrijf.

In 1938 liet Jacob een huis zetten naast zijn bedrijf en ging daar wonen.
De boerderij werd vanaf toen volledig bedrijfsruimte.

Dierenarts Hovenier over Jacob Schermer (in Jaarboek 1996, p. 7):

'In de oorlog werd het meel gemalen bij Jaap Schermer (de vader van Dick Schermer). Jaap was een 18-karaats zakenman, maar vooral een eerlijk mens. Hij benadeelde niemand en maakte geen verschil tussen arm of rijk of welk geloof de mensen hadden. Op de lat kon ook nog heel wat gebeuren. Jaap maalde voor Hauwert en de wijde omgeving. Volgens Hovenier heeft hij aan deze periode een hoop klanten overgehouden.'


Foto ▒1960. Firma Schermer, fouragehandel. Links de maalderij "DE ONDERNEMING", rechts de boerderij.
V.l.n.r.: Riek Schermer (werkte van 1952 t/m 2000 in het bedrijf), C. Huig (vertegenwoordiger van U. Twijnstra Veevoeders, medewerker Wim Bakker (kwam uit Zeeland), Maria Schermer-Renooij, Dick Schermer, Jacob Schermer

Herinneringen van Dick Schermer bij bovenstaande foto:

'Op de auto (Ford) liggen rundveekoeken.
De deur boven in de maalderij kwam uit op een zolder waar in de oorlog nog een klompenfabriekje zat.
Bijzonder is de kruiwagen waarmee Riek op de foto staat. Deze kruiwagen is door Piet Blokker sr. in 1958 in elkaar gelast. De kruiwagen is nog steeds in gebruik. Er kon 500 kg. mee worden verreden.

De boerderij werd gebruikt voor opslag van diverse veevoeders en later ook zakken kunstmest.
Midden in deze boerderij waren 4 houten silo's gemaakt voor opslag van granen die werden vermalen. Deze granen gingen eerst met een schroef (soort worm) naar een elevator. De elevator bracht het graan naar boven in een kaar boven de maalstenen (molenstenen). Daar werden ze dan vermalen en opgevangen in zakken.
In de boerderij hadden we eerst ook een mengketel (later kwam die in de maalderij) voor het mengen van varkensvoer, kippen- en rundveevoeders.'

In 1972 werd de boerderij gesloopt. Alleen het oude 4-kant bleef over.

Er kwam een ruime schuur voor opslag.
In 1977 werd de maalderij, die tegen de schuur aan stond, gesloopt.

H 42


Foto 2010

Zoals al beschreven bij H40 is dit huis in 1938 gebouwd door Jacob Schermer toen hij de boerderij op H40 geheel voor zijn bedrijf nodig had.

1938 - 1967 Jacob Schermer x Maria Renooij, fouragehandelaar.
Na 20 jaar middenin de bedrijvigheid van de fouragehandel te hebben gewoond, betrokken Jacob en Maria deze nieuwe woning. De tweeling Miek en Dick, en de jongste dochter Corrie, zijn op dit adres geboren.
Vanaf 1967 gingen zij wonen op H89.


Voor v.l.n.r.: Jacob Schermer, Mieke, Corrie, Dick en Maria Schermer-Renooij.
Achter v.l.n.r.: Riekus, Aaf en Gerrit.

1967 - 2001 Dick Schermer x Riet Surink, veevoeder- en kunstmesthandel.
In 1965 trouwde Dick met Riet Surink uit Amsterdam. Het stel ging wonen in de door Hamming nieuw gebouwde bungalow op H72. In 1967 werd echter de woonbestemming aan deze bungalow onttrokken. Dick en Riet gingen vanaf toen wonen op H42. Zij kregen twee kinderen, Jaap en Marieke.


Foto 1979
Dick en Riet met Jaap en Marieke tijdens hun 12Ż-jarig huwelijksfeest

Dick had inmiddels (per 1 mei 1965) het bedrijf van zijn vader overgenomen en heeft de meeste van de uitbreidingen en aanpassingen, die het bedrijf onderging in de loop der tijd (zie H 40), uitgevoerd.
Per 1994 ging hij met zoon Jaap, die al enige jaren in het bedrijf werkte, een maatschap aan.

2001 - heden Jaap Schermer x Dorien Wagemaker, veevoeder- en kunstmesthandel.
Jaap en Dorien hebben 2 dochters: Sanne en Lotte.

H 44


Foto ▒ 1930. Voor het huis staan Cornelis Stapel en Aukje Steggerda met hun drie kinderen (op de foto staan overigens vier kinderen).
Voor het huis loopt een sloot, waarover 2 bruggetjes.
Het huis staat nog helemaal vrij. Hauwert 42 werd pas in 1938 gebouwd.


Foto 2010

Rond 1927 is hier een huis gebouwd door Cornelis Stapel. Hij kreeg hierbij de hulp van Cornelis Over, de timmerman. In het bedrijfsarchief van Timmer- en molenmakersbedrijf Over te Hauwert (Westfries Archief) is de oorspronkelijke bouwtekening uit 1927 gevonden.
In de archieven is te zien dat zij vaker samenwerkten. Zo toont de rekening van 1937 van het 'Algemeen Armbestuur voor het dorp Hauwert' o.a. volgende uitgaven voor de kosten van de brug aan de Notweg:
'C. Stapel, metselaar van de brug f 150,--
C. Over, timmerman van de brug f 22,45
'

Bewoners:
▒ 1927 - 1973 Cornelis Stapel, metselaar x Aukje Steggerda, onderwijzeres
Cornelis, geboren te Hauwert in 1894, was de zoon van Jan Stapel en Ma Houwert Pijper. Vader Jan was ook metselaar (op Hauwert 66). Cornelis trouwde 10 mei 1916 met Aukje Steggerda uit Schellinkhout.
Aukje was 27 november 1914 benoemd tot onderwijzeres op de Lagere School in Hauwert. Het is niet bekend hoelang zij hier lesgaf. Waarschijnlijk stopte zij met lesgeven na haar huwelijk met Cornelis.
Cornelis en Aukje kregen 3 kinderen: Annie, Jo en Ma.


Annie, Jo en Ma Stapel

Cornelis Stapel heeft zijn sporen nagelaten in Hauwert. Hij heeft aan veel verbouwingen of nieuwbouw meegewerkt. In 1955, op 61-jarige leeftijd, heeft hij nog samen met Veerman uit Westwoud de verbrande boerderij van Klaas Bras (Hauwert 33) opnieuw opgebouwd (Jaarboek 1995, p. 36).
Ook zijn deuren hadden een eigen stijl, en diverse huizen in Hauwert bezitten nog een 'Cornelis Stapel'-deur.

Aukje overleed in 1973. In hetzelfde jaar verkocht Cornelis de woning voor f 50.000,-- aan Gerrit Schermer, zoon van Jacob Schermer en Maria Renooij (Hauwert 42). In de akte staat de woning als volgt beschreven:
'een huis met tuin aan de Dorpsstraat 44 te Hauwert, gemeente Nibbixwoud, kadastraal bekend gemeente Nibbixwoud, Sectie C, nummer 652, groot elf aren twintig centiaren'.


Foto ± 1970. Cor Stapel en Aukje Steggerda

Gerrit Schermer verhuurde vervolgens de woning aan verschillende mensen. Bekend is dat hier gewoond hebben de gebroeders Ettes, die nu een kwekerij in Nibbixwoud hebben. Zij hebben het pad aan de zijkant van het huis aangelegd.
Het huis heeft ook zo'n anderhalf jaar leeggestaan.

In 1983 verkocht Gerrit het huis. De bewoners die het huis toen betrokken werden geconfronteerd met een woning die duidelijk bewoond geweest was door een metselaar. Zo lagen op de zolder allerlei verfspullen, hout, oud pigment, roet. Naast de schuur lagen betonpalen.

Voor het huis stond een bak in drie delen (zie foto rechts uit 1983). Deze bak was geplaatst door Cornelis, de metselaar. In de bak werden o.a. zand en grind opgeslagen om metselspecie mee te maken.
Achter het linkerraam van de schuur had Cornelis een electronica-winkeltje.

 

 

H 46Foto 2010.

Bewoners:
Eerst bekende bewoner: S. van Slooten. Waarschijnlijk heeft hij de woning neergezet.

1929 - 1938? Jan Blokdijk x Dieuwertje Galis, tuinder.
Toen Cornelis Balk met de bakkerij op H 65 stopte nam hij de tuinderij op H 63 van zijn schoonouders, Jan en Dieuwertje Blokdijk, over.
Jan en Dieuwertje verhuisden toen naar H 46.

1938? - 1956 Cornelis Balk x Aafje Blokdijk, tuinder.
In 1938 trouwde Willem Balk, de zoon van Cornelis en Aafje. Willem ging met zijn vrouw op H 63 wonen.
Cornelis en Aafje namen de tuinderij van Jan en Dieuwertje Blokdijk op H 46 over.

In 1956 verkocht Cornelis Balk onderhands het huis met kas + 50 roe grond aan Fok Zwier.
Cornelis en Aafje vertrokken naar Avondlicht in Hoorn.

1956 - ± 1965 Fok Zwier X ?, tuinder. Fok heeft het bedrijf in handen gegeven van het Kerkbestuur die het zou proberen te verkopen. Waarschijnlijk is dit gelukt, want de volgende bewoner huurde het huis van een belegger.

▒ 1965 - 1969 K. van Dijk, bouwvakker.
Koop van Dijk was jaren boerenwerkman bij Cor Winkel. Toen Cor Winkel stopte huurde Koop de woning op H 46 van een belegger en werd bouwvakker.

1969 - 1977 Joop Groot x Vera Zuurbier, tuinder.
Joop kocht het huis. Ook kocht hij een deel van het land van zijn vader en bouwde daarop een schuur voor de opslag van bollen en groenten.
De druivenkas werd gerenoveerd. Hij teelde hierin begoniaplanten.

1977 - 2005 Jan Balk x Ria Langereis, garage.
Jan en Ria ruilde van woning met Joop Groot op 07-07-1977.
De garage, welke eerder aan de overkant achter H 63 was gevestigd, werd nu geheel vernieuwd ingericht naast hun woning.


1973 - november 1998, 25 jaar Autobedrijf J. Balk
Jan en Ria voor de showroom.

Korte geschiedenis garage Balk:


Foto ▒ begin 1973. De foto toont het eerste schuurtje van garage Balk achter het huis waar Willem Balk destijds woonde (H63). Het was oorspronkelijk een varkensschuurtje waarin de varkens gemest werden door Willem t.b.v. slagerij Smit. De schuur werd gesloopt toen Appelman in 1978 een nieuw huis op H63 bouwde.

Grondlegger van het bedrijf was Cor Balk. Hij begon met het repareren van auto's in de schuren van zijn vader, Willem Balk. Willem Balk woonde toen nog op H63.
Vanaf 1966 kwam zijn broer Jan bij hem werken.

Cor stopte in 1973 met de garage. Voor Jan en Ria was het geen moeilijke beslissing het bedrijf over te nemen.
Toen Appelman op H 63 kwam wonen vond deze het geen probleem dat Jan en Ria doorgingen met de garage achter zijn huis.


Foto ▒ 1973 (vˇˇr de overname van de garage door Jan en Ria op 1 november 1973).
Deze foto toont de garage achter het huis (H63) van Appelman. De keet links is het scheidsrechtershuisje van het oude voetbalveld achter Dijkstra. Helemaal rechts, naast de garage staat de oude noodwoning die eerst op H143 stond.
Helemaal links (staat niet op de foto) de voormalige varkensschuur van vader Willem Balk.
Links Cor Balk. Het kind midden op de foto is Annemieke Balk, dochter van Cor en Margreet.

Op H46 was voldoende ruimte een nieuw garagebedrijf te bouwen. De druivenkassen werden afgebroken.
Tot 1979 bleef garage Balk echter gevestigd achter de woning van Appelman. Het duurde namelijk tot 1979 voordat de vergunning voor het inrichten van het nieuwe bedrijf werd verleend.
Na het verkrijgen van de vergunning werd de voormalige schuur van Joop Groot 1 meter opgehoogd en ingericht als werkplaats.
Op de plek waar eerder de druivenkassen stonden, werd een fraaie showroom gebouwd. In 1980 werd nog een aparte ruimte bij gebouwd voor een tectyleerstation.


Foto ▒ 1978 (vˇˇr de inrichting van de nieuwe garage).
Links staat het huis H46. Rechts de landbouwschuur welke Joop Groot heeft gebouwd.
Vˇˇr de garage het veld waarop de druivenkassen stonden.
Helemaal boven: begonia's van Koos Groot.


Foto na de inrichting van de nieuwe garage. Voor op het veld waar eerder de druivenkassen stonden: de showroom. Daarachter de nieuwe garage en daar weer achter het tectyleerstation.