H 49


Foto jaren 60.
Een WIK-optocht trekt langs de boerderij op H 49


Foto 2010.


Bewoners/eigenaars:
1802? - 185? Tijmen Houter (Tijmon Pietersz Houter) x Antje de Bruin (Antje Jansz de Bruijn), landbouwer
Tijmen trouwde in Hauwert april 1802 met Antje.
Waarschijnlijk gingen zij na hun trouwen op deze plek wonen. De woning verkreeg Tijmen door een erfenis volgens het kadaster.
Het is niet te achterhalen hoe lang Tijmen en Antje hier woonden. Als overlijdensdatum van Tijmen wordt genoemd: na 1828.

Tijmen en Antje kregen 1 dochter, Trijntje. geb. 25 juli 1806 , overl. in 1850 te Midwoud.
Trijntje trouwde in 1828 met Willem Claij uit Abbekerk. Het stel woonde in Midwoud.
Rond 1850 erfden Willem Claij en zijn kinderen (Trijntje was inmiddels overleden) de boerderij.

Waarschijnlijk overleed Tijmen Houter toen. Het is de vraag of hij tot die tijd hier heeft geboerd.
Het kadaster meldt vanaf 1853 dus als eigenaar Willem Claij en zijn kinderen, met als woonplaats Midwoud.
Verhuurde hij de boerderij?

1863 - ?? Cornelis Zeilemaker x Grietje Bakker.
Volgens de 'Verzameling van Aanteekeningen betreffende het dorp Hauwert vanaf 1450 en vervolgens' van dominee S. Gardingius v.Rijgersma, werd de oude plaats van W. Claij gekocht door C. Zeilemaker, die er een nieuwe plaats neerzette.
Rond 1880 bouwde Cornelis ook een boerderij aan de overkant (H 38). Het is zeker dat Cornelis op H 38 heeft gewoond. Of hij voor die tijd een tijdje op H 49 heeft gewoond, of dat hij in het Oosteinde bleef wonen totdat zijn zoon, Jan Zeilemaker, in 1875 trouwde, is niet bekend.

18?? - 1879 Willem Helder x Maartje Pranger, veehouder
De boerderij werd ca. 1882 door de familie Zeilemaker verkocht aan Willem Helder.
Willem, geb. Heerhugowaard ± 1842, was in 1870 getrouwd met Maartje Pranger uit Oudkarspel. Maartje overleed al in 1877, 34 jaar oud.
Maartje is in Hauwert begraven, dus vermoedelijk woonden zij toen al op deze plek in Hauwert.

1879 - 1892 Willem Helder x Grietje Groot, veehouder
Willem hertrouwde op 2 mei 1879 met Grietje. Grietje (geb. Andijk ± 1850) was ook al eerder getrouwd: in 1870 met Pieter Brander en in 1873 met Willem Prins.
Willem Helder overleed in 1892, 50 jaar oud.

1892 - 1894 Grietje Groot, veehoudster

1894 - 19?? Lieuwe Jonker x Grietje Groot, veehouder
In 1894 trouwde Grietje voor de 4e maal, nu met Lieuwe Jonker. Beide waren 43 jaar oud.
Lieuwe kwam uit Spanbroek en was ook al eerder getrouwd geweest, met Ariaantje Slagter uit Wognum.
Lieuwe en Grietje trokken in ?? naar Hoorn. Lieuwe overleed in 1931, Grietje in 1938. Grietje had alle 4 haar mannen overleefd.

na 1901 - 19?? Albert Wit x Maartje Prins, veehouder
Maartje was een dochter uit het huwelijk van Grietje Groot met Willem Prins.
Albert (geb.± 1872, overl. Hauwert 1957) en Maartje (geb. ± 1876, overl.Hoorn 1962) trouwden in Twisk op 26 april 1895.
Ze woonden eerst in Twisk. In 1916 woonden ze zeker al in Hauwert, want dat jaar is een zoon van hen in Hauwert begraven.

Albert Wit was een echte notabel in het dorp. Zo was hij wethouder in Nibbixwoud en voorzitter van Commissie der Algemeene Bewaarschool.

 

H 55


Foto ±1904.
V.l.n.r.Gerrit Blokker, Pieter, Annie en moeder Trijntje Blokker-Houter.


Foto 2010.


In 1852 werd op het erf van Klaas de Boer een smederij gebouwd, want:

Een melkboer zonder kar
Een club zonder lid
Dat is lang niet zo bar
Als een boer zonder smid

(dichter onbekend)

Zie ook: 100 Jaar Smederij Blokker, Koos Groot, Jaarboek 1998.

Bewoners/smeden:
1852 - ? C.Hoefnagel

? - 1898 Jacob Hoekstra x Geertje Ellerbroek
Hun dochter, A.C.ter Horst-Hoekstra, werd in 1881 in de smederij geboren. Zij kreeg les van meester Ruyterman, en werd later ook zijn collega. Bovendien schreef zij romans in het Westfries, zoals 'Kloin Pittichie' en 'Jan Duim'.

1898 - 1931 Gerrit Blokker x Trijntje Houter.
Gerrit werd een 'smid van vermaardheid', een van de eerste gediplomeerde hoefsmeden van West-Friesland. Hij was ook zeer actief in het verenigingsleven en van 1933 tot 1939 gemeenteraadslid.

Trijntje Houter was een kleindochter van Albert Wiers van der Deure, burgemeester van Nibbixwoud.
Zij werd o.a. bekend door de mooie kappen, die ze heel haar leven droeg maar ook zelf maakte. Ze gaf ook les in het maken van kappen.

1931 - 1973 Pieter Blokker x Meinsje Boelis.
Pieter was een duizendpoot (al jong werd hij door zijn moeder Trijntje 'Piet Knussel' genoemd). Volgens eigen zeggen werden in zijn bedrijf 13 vakken uitgeoefend.
Het paard is jarenlang de krachtbron op de boerderij geweest. Volgens Hovenier (dierenarts) was er in Hauwert maar één echte paardenman en dat was Piet Blokker. Hij was hoefsmid en paardenkenner bij uitstek (Jaarboek 1996).

De smederij werd te klein, er werd een grote werkplaats met magazijn bijgebouwd. De boeren begonnen maaimachines en harkmachines e.d. aan te schaffen. De arbeiders verdwenen van de boerderij. De boer kan het, mede dankzij Blokker, wel alleen af. Zoon Gerrit wordt ook smid. In 1952 gaat hij trouwen en komt in de zaak te wonen, terwijl zijn ouders in de woning ernaast gaan wonen (H.53). De smederij draagt de naam Fa. P.C.Blokker en Zn.
Piet Blokker is bijna 50 jaar smid als hij verongelukt.


Voor de smederij, ? 1964:
V.l.n.r.: Jaap Koopman (Zwaagdijk), Gerrit Blokker, Pieter Gerrit Blokker (toen de smid), Jan Bierman (knecht), Gerrit Herke Blokker, Piet Blokker, Cor Blokker en bij paard: Dorus Schipper (Zwaagdijk).

1973 - 1988 Gerrit Blokker.
Tijdens deze periode neemt het werk af. Steeds meer boeren stoppen. Er is geen personeel meer nodig, Gerrit kan het werk wel af met zijn beide zoons.

1988 - heden. Piet Blokker.
Piet Blokker voert het bedrijf van zijn voorouders nog steeds uit. Alleen paarden komen er niet meer.

H 57


Foto 19??


Foto 2010.

Vanaf het einde van de 19e eeuw tot omstreeks 1960 was hier een kruidenierszaak. De laatste kruidenier heeft het pand verkocht aan Gerrit Blokker, die het heeft verbouwd tot een woonhuis.

Bewoners:
Eind 19e eeuw Klaas de Boer x Crelissie (Mantel?) - kruidenierswinkel.
Zij stonden bekend om hun 'kokinnen' en 'steken'. Beide gemaakt van boter en stroop (een soort stroopballetjes). Als kinderen uit de buurt op zondag een snoepcent kregen, gingen ze daarmee naar Crelissie en kwamen met een mondvol weer buiten.

± 1900 - ± 1911 Jan Molenaar x Trijntje Ellerbroek - kruidenierswinkel.
Zij zetten een nieuw huis ernaast. Van de winkel maakten ze een bloeiende zaak.

± 1911 - ? Jan Molenaar jr. x Jannetje Houter.
Na het overlijden van zijn vader nam zoon Jan de winkel over. Naast kruidenierswaren verkocht hij ook hoeden, petten en schoenen.

Waarschijnlijk heeft D.Kooyman hier na Molenaar gewoond.

? - 1929 B. Palsgraaf - kruidenierswinkel.
De volgende eigenaar was B. Palsgraaf, die de winkel op zijn beurt weer aan Piet Klaver verkocht.

1929 - ± 1960 Piet Klaver x Alberdina Pool.
De winkel kwam weer terug in de familie, want de moeders van Jan Molenaar jr. en van Piet Klaver waren zusters (Trijntje en Jantje Ellerbroek).

Toen ze de winkel overnamen lag er nog één pakje thee. Verder was hij helemaal leeg.
Ze gingen van alles verkopen, zoals kaartjes wol, sigaretten, snoep, drank etc.
Bovendien deed Piet er van alles bij. Er was een grote tuin achter het huis met bessenstruiken, pruimenbomen en een groot stuk grond waarop hij bloemen voor zaad kweekte. Verder was hij melkrijder, hielp met melken bij Jaap Laan en werkte bij Schermer in de maalderij.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze winkelier en zijn familie, zie Jaarboek 2002, p.14-18.

Vanaf 1960 is het huis een woonhuis. Eerst woonde Gerrit Blokker hier, nu Piet Blokker.

H 61


Kinderen familie Laan in 1925 voor de boerderij


Foto 2010

Volgens de 'Alphabetische Naamlijst van alle Eigenaren van Vaste Goederen in de gemeente Nibbixwoud en Hauwert. 1826. Opgemaakt naar aanleiding van art. 8 van Zijner Majesteitsbesluit van den 21 dezember 1825 nr.149' was Maarten Muis of Muus eigenaar van vaste goederen in Hauwert. Op de website watwaswaar.nl blijkt dat hij woonde op de plek waar nu de Mariehoeve staat. Maarten overleed in 1831.

Bewoners:
1799? - 1831 Maarten Muus X Pietertje Jans de Boer, boer.
Maarten kwam uit Wognum en trouwde in 1799 met Pietertje uit Hauwert.
Uit de 'Index RK dopen, ondertrouw, import, civiele en RK huwelijken Nibbixwoud (en Hauwert)' blijkt dat Maarten en Pietertje in ieder geval zeven kinderen kregen (Klaas, Trijntje, Niesje, Jannetje, Pieter, Antje en Jan).
In deze index zijn de gegevens tot 1812 vastgelegd. (bron: www.ooijevaar.dds.nl).

± 1834 - ? Jacob Knol x Antje Molenaar, boer.
In 1827 trouwden Jacob Knol en Antje Molenaar. Hun kinderen werden vanaf 1834 in Hauwert geboren. In die tussentijd moet de 'boerenplaas' door hen zijn aangekocht.
Zoon Pieter Knol zet het bedrijf voort.

tweede helft 19e eeuw - 1898 Pieter Knol x Jantje Wiering, boer.
Jantje Wiering kwam uit Zwaagdijk (banne Hauwert) tegenover het 'Weeltje'.
Pieter erfde de landerijen die aan de overkant van de weg lagen tot aan Zwaagdijk.

1898 - ± 1945 Pieter Laan x Elizabeth Knol, boer.
Elizabeth, dochter van Pieter Knol en Jantje Wiering, geboren in 1870, trouwt in 1898 met Pieter Laan uit Binnenwijzend. Ze gaan wonen in de oude boerderij, waarvan gezegd werd dat hij wel 300 jaar oud was.
Het was een zgn. Westfriese stolp met de darsdeuren en een staart aan de voorkant en gelegen vlak op de weg.
In 1908 slopen ze de oude boerderij.
De nieuwe boerderij, de 'Marie Hoeve', type Noordhollandse stolp met darsdeuren aan de achterkant, is ca. 10m vanaf de weg gebouwd.

In het archief van Piet Aker deed het Historisch Genootschap een opmerkelijke vondst: een kopie van een oud schrift waarin Elizabeth Knol het leven op en rond de boerderij tussen 1914 en 1944 beschrijft. In de Jaarboeken 1998 en 1999 is de gehele inhoud van dit schrift opgenomen.


Elizabeth Knol en Piet Laan

± 1945 - ? Nicolaas Laan X Maria van Diepen, boer.
Nicolaas en Maria zijn vlak na de oorlog getrouwd.


Klaas Laan met de arreslee, erfstuk van Opa Knol.

Meer over de 'Maria Hoeve' in Jaarboek 2009, p. 105-110.

H 63


Foto rond 1965/70
Jaap Appelman voor het oude huis


Foto 2010

Volgens het Kadaster van 1832 stond hier in 1832 nog geen huis. De eerste bekende bewoner op deze plek is Willem Sleutel. Willem Sleutel kwam in 1865 met zijn gezin naar Hauwert. Volgens de kroniek van ds Sigefridus Gardingius van Rijgersma (Jaarboek 2000) verbrandde het huis van de Verver W. Sleutel in juni 1871. Stond dat huis op deze plek?

na 1864 - 1887? Willem Sleutel x Grietje Zwaan, verver.
Willem, geboren 1836 in Grootebroek, en Grietje, geb. 1834 in Bovenkarspel, kwamen in 1865 van Grootebroek naar Hauwert. Zij hadden 4 dochters, Teetje, Maartje, Hiltje en Cornelia, en 1 zoon: Jan. Alleen hun jongste dochter Cornelia werd in 1868 in Hauwert geboren.

Toen de enige zoon van Willem en Grietje, Jan Sleutel, in 1885 trouwde, bleven Jan en zijn bruid in het huis op H63 wonen. Zijn ouders trokken in 1887 in een door zoon Jan gekocht huis verderop in het dorp (H62, later bewoond door schilder Hittema). Daar zette Willem Sleutel zijn schildersbedrijf voort.

1887? - ±1912 Jan Sleutel x Aafje Gootjes, verver en kaasmaker
Jan en Aafje kregen 2 kinderen, Willem en Grietje.

Jan Sleutel had hier een hele bedoening (Reindert Smit, Jaarboek 2005, p. 21).
Zo was Jan kaasmaker. Hij had zelf geen koeien, maar kocht de melk van de kleine boeren uit het Westeind (de kaasfabriek voor het Westeind). Hij hield ook 100 varkens.
Bovendien runde hij, samen met zijn vader, een schildersbedrijf op H62.

In 1912 verkoopt Jan voor f 4.000,- huis en erf aan Jan Blokdijk. In de akte staat het als volgt omschreven:
Sectie B279 -> huis, erf en schuur
Sectie B185 -> kassen, erf en tuin
Sectie B  74 -> weiland

Jan Sleutel en Aafje verhuisden naar H62, waar Jan doorging met de schilderszaak. Willem Sleutel was inmiddels (in 1906) overleden.

±1912 - 1929 Jan Blokdijk x Dieuwertje Galis, landbouwer
Jan Blokdijk, geboren 1862 in Harenkarspel, trouwde in 1883 met Dieuwertje Galis, geboren 1862 in Zwaag. Jan en Dieuwertje woonden eerst in Wervershoof.


Toen Jan Blokdijk en Dieuwertje Galis trouwden kregen zij een op glas geschilderde gelukwens

In 1910 kocht Jan Blokdijk de bakkerij op H65. Daar ging hun dochter Aafje Blokdijk met schoonzoon Cornelis Balk wonen.
Rond 1912 (geboortejaar van hun kleinzoon Willem Balk) kochten zij de woning op H63 van Jan Sleutel, zodat zij naast hun dochter en schoonzoon kwamen te wonen.

In 1929 was Jan Blokdijk 67 jaar. Hij stopte met zijn bedrijf en ging aan de overkant wonen (H46, nu garage Balk). Zijn dochter Aafje en schoonzoon Cornelis Balk trokken vervolgens in de woning op H63 en begonnen er een tuindersbedrijf.

1929 - 1938 Cornelis Balk x Aafje Blokdijk, tuinder
Cornelis startte op 42-jarige leeftijd de tuinderij op H63. De enige zoon van Cornelis en Aafje, Willem Balk, leek niet veel op te hebben met de bakkerij. Zou dat de reden geweest zijn voor Cornelis om een tuinderij te beginnen en de bakkerij te verlaten?
(Cornelis Balk was een zoon van Willem Balk en Trijntje van der Molen, die tot 1920 het café 'De Goede Verwachting' hebben gerund).

In 1938 trouwde zoon Willem. Cornelis en Aafje gingen toen aan de overkant op H46 bij hun (schoon)moeder Dieuwertje Galis wonen. Jan Blokdijk was al in 1931 overleden.

1938 - 1963 Willem Balk x Petronella (Nel) de Vries, tuinderij


V.l.n.r. Jaap, Willem, Cor, Petronella, Jan en Willy

Willem Balk trouwde in 1938 met Petronella. Petronella was geboren 1915 in Benningbroek. Willem ging door met de tuinderij, die zijn vader Cornelis had opgezet.
De 4 kinderen van Willem en Petronella: Cor, Jaap, Jan en Willy, zijn hier geboren.

Willem Balk was een echte verenigingsman. Hij was o.a.lid van de toneelvereniging (in 1987 vierde hij zijn 50-jarig lidmaatschap), de zangvereniging, de biljartclub en het Oranje-comité.

Begin jaren 60, vlak voordat Willem en Petronella verhuisden naar H92 in de Zak van Hauwert, startte hun zoon Cor een garage in een schuurtje achter H63, waar Willem eerder varkens mestte t.b.v. slagerij Smit. Garage Balk bleef nog lang, wel wat uitgebreider, achter H63 bestaan (zie ook Korte geschiedenis garage Balk).

1963 - 2005 Jaap Appelman x Jopie Karsten, fruitteler
Op 8 maart 1963 kocht Jaap Appelman uit Zwaag van Willem Balk woning en erf op H63, als volgt omschreven in de akte:
een landbouwerswoning met schuren, erf, 2 druivenkassen, een tuin en een fruittuin, groot 87 are,
40 ca. Sectie B504.
Rond deze tijd trouwde hij met Jopie Karsten.

Jaap en Jopie deden niet moeilijk over garage Balk, die de nodige ruimte achter hun huis innam. Totdat de vergunning in 1979 afkwam voor de vestiging van de garage op H46 (de plek waar de groot- en overgrootouders van Jan Balk hadden gewoond) konden Cor Balk, en later Jan en Ria Balk, probleemloos doorgaan met de garage achter H63.

In 1978 werd het oude huis gesloopt en een nieuw huis en een nieuwe kas (zgn. warenhuiskas) gebouwd .
In 2005 vertrokken Jaap en Jopie naar Wognum.

2005 - heden Nico Boots x Marian Houtman, schildersbedrijf
Na bijna een eeuw wordt het huis nu weer bewoond door een 'verver'.

'Verver' Boots is, naast schilder, ook een fanatiek verzamelaar van alles wat met het boerenleven van vroeger te maken heeft, zoals oude gereedschappen, boerenkleding van weleer, etc etc.
De warenhuiskas uit 1978 bood de ruimte om al deze objecten op te slaan en sinds kort is de kas ingericht als museum waarin al deze voorwerpen tentoongesteld worden. Lees de folder van Museum "Jan Duim".