H 50


De boerderij die in 1965 afbrandde.


Foto 2010.

De boerderij is in 1932 gebouwd voor Jaap Laan en Gré Sjerps. Daarvoor stond er een timmerzaak en diggelenwinkel van Langedijk.

Bewoners:
tot 1932 Fam. Langedijk, timmerman + winkel in diggelengoed.
Bijverdienste barbier.
Volgens Jan Koster had zijn vader, Elias Koster, zich op zijn trouwdag door Langedijk laten scheren.
In 1932 gekocht door Pieter Laan.

1932 - 1964 Jb Laan en Gré Sjerps, veeboer
Pieter Laan liet een boerderij bouwen voor zijn zoon Jacob. Voor het achterdak werden pannen gebruikt die over waren gebleven bij de restauratie van de hervormde kerk van Hauwert. En dat op een roomse boerderij!

Jacob kocht in 1952 de boerderij met 10 ha land van zijn moeder Elisabeth Laan-Knol voor f 38.350,--.

Zijn gehele leven had Jacob in Hauwert gewoond maar in 1964 verhuisde hij naar Hoogwoud. Zijn bedrijf verkocht hij aan Joh. Groot van Zwaagdijk.


Foto: jaren 30. Gré Sjerps en Jacob Laan.

1964 - 1965. Jo Groot en Breggie Deen, bouwer.
Joh. Groot had eerder een bedrijf in Zwaagdijk, maar zag uit naar een groter bedrijf. Hij kocht de boerderij op H 50 met 10 ha. land en bovendien 4 ha. land wat daarachter lag, van Jb. Ruiter, zodat het bedrijf vanaf het dorp tot aan de Leek één geheel vormde.

In 1965 brandde de boerderij af. Op de oude fundering werd een nieuwe schuur gebouwd en op de oude boogerd even verder een nieuw huis, waar Jo en Breggie gingen wonen. Breggie wilde een beetje bij de rommel vandaan.


Foto 1961. Familie Groot.
V.l.n.r. achter: Meindert, Johanna, Joop, Vera en Frans. Daarvoor: Koos, Afie, Ton en moeder Breggie.
Daar weer voor: Truus, vader, John, Harrie en Anja. Helemaal vooraan: Wil.

1965-1976.
Vanaf 1974 ging Jo rentenieren. Het land werd verdeeld over Meindert, Joop, John en Koos, de bouwers van de familie.

1976 - heden Koos Groot x Anne Marie Laan.
Koos kocht in 1976 schuur en erf van zijn vader. Koos en Anne Marie maakten van de grote schuur een woonhuis.

Meer over de familie Groot: Jaarboek 1996, p. 23 - 34.

H 62


Foto 1920.
Tweede huis rechts: H 62 (toen Sleutel).


Foto 2010.

In het jaarboek 1999 wordt beschreven hoe de geslachten Schermer en Druif nauw aan elkaar zijn verbonden.
De eerste band tussen beide families werd gelegd door het huwelijk van Hendricus Schermer en Neeltje Druif in 1825.
Het jonge paar vestigde zich in Hauwert op een boerenplaats aan het Westeinde.
Zij kregen 7 kinderen. Neeltje werd maar 57 jaar.
Vader Hendricus vertrok van de boerderij en liet in 1869 een nieuw burgerhuis bouwen in Hauwert, meer naar het dorp toe. Hij kwam daar dicht bij zijn dochter Wijven en schoonzoon Cornelis Druif te wonen.
De eerste steen voor dit nieuwe huis werd gelegd door kleinzoontje Hendricus Schermer (zoon van Cornelis Schermer en Elisabeth Kay).
In de voorgevel zit een gevelsteen met het opschrift: ‘De eerste steen gelegd door Hs.Schermer Csz. oud 5 jaar 29 maart 1869’.

Bewoners:
1869 - 1887 Hendricus Schermer, landman in ruste.
'De oude Hendricus woonde daar mooi. Hij kon een koppie gaan doen bij dochter Wijven en schoonzoon Cornelis en kon daar zien hoe de nieuwe maaimachine en de nieuwe hooischudders, de eersten in Hauwert, het deden.' (Jaarboek 1999, p. 29)

1887 - 1928? In deze periode woonden hier W. Sleutel, en daarna Jan Sleutel, schildersbedrijf.

1928? – 1970 Hittema, schildersbedrijf.
In 1963 legt schilder Hittema, na 35 jaar de kwast er bij neer. Hij is dan al enkele jaren boven de pensioengerechtigde leeftijd.
In de laatste dorpskoerier van 1963 wordt geschreven: ‘Daar er echter geen liefhebber voor z’n zaak was is hij zo nu en dan nog in z’n oude vak’.
Pas als er een schilder uit Schellinkhout zijn werkzaamheden overneemt, stopt hij er definitief mee.

1970 - ± 2005 Herman Tenty x Lies ?

H 64


Foto 1915
Veearts woning. Net gebouwd.


Foto 2010

Op deze plek heeft tot 1914 het café "De Roode Leeuw" gestaan. Het is niet exact bekend wanneer het als café begon. In de kadastrale gegevens wordt meestal alleen het hoofdberoep van de eigenaar opgegeven. In vroeger tijden werd een herberg op het platteland vaak gecombineerd met andere activiteiten, vooral in kleine dorpen. De herbergiers van "De Roode Leeuw" waren naast kastelein vaak timmerlieden.

Bewoners:
? - ? Dirk Vlaar, landman.
Dirk wordt in 1832 als eigenaar genoemd. Hij is geboren in Hauwert in 1784. Het is niet bekend of hij ook herbergier was.

? - ± 1867 Muus Otter x Aafje de Vries, timmerman.
Muus (geboren in 1809) was een zoon van broodbakker Albert Otter (H 90) en Geertje Beets.
Aafje kwam ook uit Hauwert. Zij was een dochter (geboren in 1810) van Jan Tjerksz de Vries en Trijntje Pieters Aker.
Muus en Aafje kregen 2 dochters, Trijntje en Geertje. Aafje stierf jong, vóór 1837.

Muus hertrouwde in 1837 met Jannetje Muntjewerff. Jannetje kwam uit Schoorl en was naaister.
Samen kregen zij 3 kinderen, Jan, Antje en Cornelia.

Ook van Muus is niet bekend of hij kastelein was.

± 1867 - 1870 Jan Otter x Trijntje Koster, kastelein.
Jan, zoon van Muus, en Trijntje trouwden in 1866 en kwamen toen op H 64 wonen. Trijntje kwam uit Blokker. Zij kregen 2 kinderen, Jan en Jansje Catharina.
Bij Jan wordt in het kadaster als beroep 'kastelein' genoemd.
Het is onbekend waarom zij na 3 jaar al uit de herberg vertrokken.

1870 - 1873 Jan Pijl x Guurtje Kaij, timmerman en kastelein.
Jan kwam uit Zwaag en Guurtje uit Berkhout. Als hoofdberoep van Jan wordt 'timmerman' genoemd, maar onderstaande advertentie laat zien dat Jan ook kastelein was.


Purmerender Courant, 11-09-1870

Als timmerman heeft Jan o.a. in 1870 herstelwerkzaamheden verricht aan de oude (nu verdwenen) school op H 101 .
Jan stierf jong in 1873, pas 33 jaar.
In de Purmerender Courant van 16-11-1873 verschijnt een advertentie waarin het pand als volgt te koop wordt aangeboden:
'De kapitale Herberg "de Roode Leeuw" met eene welbeklante Timmermansaffaire, Huis, Schuur, Erf en Grond, te Hauwert, groot 16 aren, 10 centiaren.'

1873/1874 - 1914 Jan Schagen x Grietje Nipshagen, koopman, landman en herbergier.
In het kadaster van 1832 worden koopman en landman als hoofdberoep van Jan vermeld. Jan was echter ook zo'n 40 jaar herbergier van De Roode Leeuw.

Jan (geboren in Westwoud in 1835) trouwde in 1869 met Grietje (geboren in Wognum in 1843).
Zij kregen 8 kinderen. Vanaf 1874 wordt als geboortedorp van de kinderen Hauwert genoemd. Daarvoor woonde het echtpaar in Nibbixwoud.
Opvallend is dat Jan slechts bij de aangifte van een van zijn kinderen het beroep 'kastelein' laat registreren. Bij alle andere geboorte-aangiftes is hij 'koopman'.

Innwonend zijn ook: Jan Bakker in 1880 (dienstknecht) en Antje Overman van 1880-1882 (dienstmeid).

Uit een bewonersoverzicht (gemaakt in 1970) blijkt dat in latere jaren ook andere mensen in een deel van het pand (waarschijnlijk het gedeelte dat eerst als timmerwerkplaats werd gebruikt) woonden. Genoemd worden C. Hollenberg, J. Wittebol, Paulus de Reus, en als laatste ...Petiet (een politieagent).

Na het overlijden van Jan (in 1913) vertrekt Grietje driekwart jaar later naar Zwaag.


Jan Schagen en Grietje Nipshagen

In 1914 werd het pand afgebroken. Herberg De Roode Leeuw hield op te bestaan. Hiervoor in de plaats werd een nieuwe woning gebouwd voor Klaas Schuijtemaker uit Midwoud.

1914/15 - 1933 Klaas Schuijtemaker x Aagje Knip, dierenarts.
Klaas, geboren in de Beemster, was de zoon van Dirk Schuijtemaker en Dieuwertje Schoen, en woonde met zijn ouders op de Mariënhof in Midwoud. Aagje is geboren in Midwoud en was een dochter van Arian Knip en Hiltje Schuitemaker.
In 1915 trouwden Klaas en Aagje en gingen wonen in het nieuw gebouwde huis op H 64.
Hun kinderen, Dieuwertje, Arie en Alida, werden alledrie geboren in Hauwert.
Klaas is enige tijd raadslid geweest van de Gemeente Nibbixwoud

In 1933 droeg Klaas de praktijk over aan Hovenier.


Foto gemaakt op 22 april 1920 bij de installatie van burgemeester Van Gent te Nibbixwoud.
Achterste rij 2e van rechts staat Klaas Schuijtemaker met rechts in de hoek Ab Wit.

1933 - 1989 Juriaan (Juuk) Hovenier x Marie de Goede, dierenarts.
Juriaan kwam uit de Purmer en Marie uit de Beemster. In 1933 trouwden Juriaan en Marie.
Zij kregen 1 dochter: Marianne.

Hovenier had eerst een dierenartsenpraktijk op Wieringen. Dat rayon was echter te klein (er waren maar 1500 koeien) om een goed belegde boterham te verdienen. In 1933 nam hij de praktijk van Schuijtemaker over.

Hovenier was een bekende Hauwerter. Hij ging altijd mee met schoolreisjes, ook toen zijn dochter niet meer op school zat. Jan Butter (vader van Piet Butter) was toen voorzitter van de ouderraad. Die ging ook altijd mee. Men ging dan met paard en wagen richting Medemblik. Schoolreis was in die tijd ook voor de volwassenen een heerlijke dag.
Hovenier is ook een tijdlang regisseur van 'De Eendragt' geweest. Toen hij terugtrad werd hij erelid. In die hoedanigheid verzorgde hij ieder jaar het slotwoord na de voorstelling.

Op 66-jarige leeftijd stopte Hovenier met zijn praktijk.
Hij kreeg toen een uitnodiging te solliciteren naar de functie van keurmeester pluimvee in Blokker. Deze functie heeft hij nog 10 jaar bekleed.

Het echtpaar Hovenier vertrok in 1989, na 56 jaar, uit Hauwert en vestigde zich in Bergen.
Marie overleed in 1994, 91 jaar oud, en Juriaan in 2002, 97 jaar oud.

Over zijn ervaringen in Hauwert vertelt Hovenier in:
Jaarboek 1996: Leven en werken in Hauwert, Aan het woord de heer J. Hovenier.


Rechts J. Hovenier links Jan Zijp, de vader van Jannie Koeman-Zijp