H 65


De bakkerij van Jacob Bruin.


Foto 2010.

Simon Langedijk verkocht in 1856 een huis en erf aan Wessel Spoelder, bakkersknecht te Spanbroek. Het perceel was 3r.70e groot.

Bewoners:
? - 1856 Simon Langedijk - timmerman.

1856 - 1858 Wessel Spoelder - bakkersknecht.

1858 - 1899 Jan Bais x Stijntje Leek - bakkerij.
Jan kwam uit Enkhuizen en Stijntje uit Hoogkarspel. Ze kregen tien kinderen en hebben verschillende inwonende dienstboden en knechten gehad.

1899 - 1910 Jan Klaasz. Peereboom.
Jan Peereboom verkocht in 1910 het pand aan Jan Blokdijk, landbouwer te Wervershoof, later te Hauwert. Jan Blokdijk bezat meerdere woningen en stukken land.
Zijn schoonzoon, Cornelis Balk, was broodbakker.

1910 - 1929 Cornelis Balk x Aafje Blokdijk - bakkerij.
Aafje zorgde voor het winkeltje, dat zij iedere week blinkend schoon maakte.
In 1912 werd hun enige zoon, Willem, geboren. Deze moest later zijn vader wel eens helpen. Hij had daar echter weinig aardigheid in. Misschien is dat wel de reden geweest waarom zijn vader in 1929 tuinder werd op het perceel naast de bakkerij (H 63).

 

 

    Cornelis Balk, Aafje Blokdijk met Willem Balk

 

 

 

 

 

 


1929 - 1956 Jacob Bruin x Annie Galis - bakkerij.
Bruin bakte brood en koek. In die tijd werden er ook nogal eens warme bollen voor zaterdag besteld. De jongens uit de buurt die de bestellingen rondbrachten mochten zich voor die hulp dik eten aan bollen en kregen soms nog een dubbeltje toe.
Jacob en zijn vrouw waren zeer betrokken bij het verenigingsleven. Jacob werd benoemd tot erelid van 'Zanglust'. Voor de begrafenisvereniging was hij aanzegger.
Annie was, naast bakkersvrouw, ook baker. Zij was bijzonder creatief en actief bij de 'Plattelandsvrouwen'.
Jacob verkocht in 1956 de bakkerij aan een oomzegger, Cornelis Dirksz. Bruin.


Opening verbouwde bakkerij van Jacob Bruin.
V.l.n.r.: Dirk Bruin, Jacob Bruin, Dieuwie Bruin, mevr. Bruin-Galis.

1956 - 1970 Cornelis Dirksz. Bruin - bakkerij.
In 1970 werd de bakkerij verkocht aan Van Diepen. Cor Bruin bakte zelf geen brood meer. Er zat ook geen grote oven meer in de bakkerij, wel een oventje op butagas, dat Simon van Diepen nog steeds gebruikt.
Cor was geen onbekende voor Van Diepen, want als hij te weinig brood had kwam hij het wel eens bij Van Diepen op Zwaagdijk halen.

1970 - 1979 Jaap van Diepen x Grietje Blaauw - bakkerij.
Zij kregen 11 kinderen.
Jaap is als bakkersknecht begonnen in Warmenhuizen. Daar ventte hij nog met de hondenkar. 'Als de hond een kat zag, rende hij erachter aan en vlogen de broden uit de wagen.'
In 1938 kocht hij een cafe in Zwaagdijk. In datzelfde pand had hij ook een bakkerij. Tot zijn 50ste heeft Jaap van Diepen de bakkerij voortgezet. De bakkerij werd toen bij het cafe betrokken. Daarna hield hij wel de broodwijk aan.
In 1970 werd de bakkerij van Cor Bruin overgenomen. In 1979 nam zijn zoon Simon de bakkerij over.

1979 - heden Simon van Diepen x Mirjam Neefjes - bakkerij.
Simon betrekt zijn brood van een warme bakker in De Goorn van wie hij bijna alle verse producten afneemt. Zelf bakt Simon een diversiteit aan koeken, met in sinterklaastijd speculaasbrokken en kruidmoppen en voor de kerst roomboterkransen.
Doordat bakkers in de omgeving stopten kon Simon zijn ventwijk uitbreiden. Simon komt uit een echte bakkersfamilie. Grootvader en vader waren bakker en ook zijn broers zijn als bakker begonnen. Maar hiermee dreigt de traditie te eindigen. De beide zoons van Mirjam en Simon hebben een ander beroep gekozen.

Bron: Jaarboek 2008.

H 69


1903. V.l.n.r.: Trien Pool (vrouw van Volkert Schermer), Albert Schermer (zoontje van Volkert), Urker dienstbode, Cornelis Schermer, Neeltje Schermer-Druif, haar man Hendericus Schermer, knecht met paard. Geheel rechts Volkert Schermer (broer van Hendericus). Hendericus en Neeltje woonden toen op de boerderij.


Foto 2003.
Cornelis Druif, geboren in Twisk (1831) trouwde in 1855 met zijn achternicht Wijven Schermer, geboren in Hauwert (1836). Eerst woonde het stel in Twisk, maar in 1863 namen ze hun intrek in een nieuwe boerderij die zij hadden laten bouwen aan het Molengalop in Hauwert. Waar was het molengalop in Hauwert? Jan Koster wist het: het was het open stuk naast de boerderij van Cor Beemster. Het molengalop duidt op een molen. En inderdaad, op een pentekening van Hauwert uit 1726 staat een molen afgebeeld nabij de plaats waar later de boerderij van Cornelis werd gebouwd.

Bewoners:
1863 – eind 19e eeuw Cornelis Druif x Wijven Schermer, veehouder.
Cornelis en Wijven kregen 9 kinderen
Cornelis was een voortvarend man. Hij was de eerste boer van Hauwert die van de zeis overschakelde op de grasmaaimachine en het hooi machinaal ging schudden. Een grote technische vooruitgang in de boerenwereld.
S. Gardingius v Rijgersma (dominee in Hauwert van 1829 - 1880) schreef er dit over in zijn 'Aantekeningen betreffende het dorp Hauwert':
1874: Door C. Druif een nieuwe Maaimachine aangekocht en in gebruik gebragt en ook Hooischudders enz.

Toen alle kinderen getrouwd waren (eind 19e eeuw) vertrokken Cornelis en Wijven weer naar Twisk en deden de boerderij over aan hun schoonzoon Ricus Schermer en dochter Neeltje.


Wijven Schermer en Cornelis Druif.
Cornelis was blind aan een oog door een trap van een paard.

eind 19e eeuw - 1924 Hendricus Schermer x Neeltje Druif, veehouder.
Waarschijnlijk was Ricus in die tijd werkman bij de boer naast hem. Kort na de geboorte van hun enige kind Cornelis konden ze terugkeren naar Hauwert.
Neeltje Druif was een 'bijdehandje' getuige volgend citaat uit jaarboek 1999, pag. 36:
In de oorlog kwamen eens Duitse soldaten op het erf om hout weg te halen, waar ze geen toestemming voor hadden. Toen zij het hout op een wagen laadden gooide opie met dezelfde vaart het hout aan de andere kant er weer af en zei: "Dat magge julle niet". Dit furieuze optreden maakte grote indruk op de soldaten en zij dropen af, zonder hout.
1924 deden ze de boerderij over aan hun zoon Cornelis en gingen zelf in het nieuwe renteniershuis ernaast wonen.

 

 

    Hendericus Schermer en Neeltje Druif.
Foto 1892, beiden ongeveer 22 jaar oud.

 

 

 

 

 

1924 - 1967 Cornelis Schermer x Klazina Ham, veehouder.
Cornelis trouwde in 1922 met een meisje uit Schellinkhout, Klazina Ham. Ze gingen eerst wonen in een kleine woning naast smederij Blokker. Daar werd hun zoon Riek geboren. Vanaf 1924 volgde Cornelis zijn vader op op de boerderij.
Cornelis molk ongeveer 16 koeien en mestte ook varkens. De koeien werden nog met de hand gemolken en het hooi nog binnengehaald met paard en wagen. Toen Cornelis 70 jaar was vond hij het tijd stil te gaan leven en verkocht de boerderij aan Dick Schermer.


Cornelis Schermer en Klazina Ham.

1967 - 1972 Ton Houtsma.
Dick Schermer verhuurt de boerderij aan Ton Houtsma en zijn vrouw. Ton moderniseert het woongedeelte van de boerderij.
In de varkensschuren, die bij de boerderij waren, verzorgde Ton de mestvarkens van Dick Schermer.

1972 - 2006 Mevrouw A.G. Surink-Decker.
In mei 1972 verkoopt Dick Schermer de boerderij aan zijn schoonmoeder.
In november 2006 gaat zij naar het verzorgingshuis Twiskerland in Twisk.

Alles over de familie Schermer: Jaarboek 1999, pag. 27-39.

H 75


Voor het huis v.l.n.r. Anna Nobel, dochter Klazien en Pieter Gorter.


Foto 2010.

Toen zijn dochter Klazien met Pieter Beemster ging trouwen liet Gorter een huis naast de boerderij bouwen. Het was zijn bedoeling een huis te bouwen zoals Hendricus Schermer in 1924 had laten bouwen op H 71. De balken waren echter te lang en men vond het zonde deze korter te zagen. Daarom heeft dit huis een spitsere gevel dan het huis op H 71.

Bewoners:
±1925 - 1955 Pieter Gorter x Anna Nobel.
Na het overlijden van Anna in 1954 vertrok Pieter in 1955 naar Huize Avondlicht in Hoorn. Het huis werd verhuurd aan Piet Leeuw.


Pieter Gorter en Anna Nobel.

1955 - ? Piet Leeuw x ?.Geuzebroek.
Piet had eerder een tuindersbedrijf vlak bij de Van der Deureweg. Toen de zonen van Piet, Meindert en Lippe, trouwden, nam een van zijn zoons zijn bedrijf over.
Piet Leeuw is wethouder geweest van de gemeente Nibbixwoud. Ook zijn vele lange gedichten/verslagen van hem te lezen in de oude Dorpskoeriers.

Tjibbele de Jong, boerenarbeider bij Beemster.
Tjibbele had 3 kinderen.

Jan Balk.
In het jaar dat Jan het huis kocht werd het huisnummer H 79. Hernummering van de huizen vond plaats rond 1960.

Joop Groot en gezin.
Joop is de broer van Koos Groot (H 50).

Jan Houtsma en gezin.
Net als de broers Balk ruilde Jan van huis met zijn broer Co.

Co Houtsma en gezin.
Co heeft het huis verlengd.

Karel Smit x Ellie.

H 77


Foto 1920. De boerderij van Pieter Gorter, de opa van Cor Beemster. Pieter Gorter staat bij het paard. Let op de zonnerakken bij de ramen.
Links Anna Gorter-Nobel en Anna Lijsbeth Gorter (geboren in de boerderij die op de boomgaard van Koster stond).


Foto 2010.

Eind 19e eeuw kocht Pieter Gorter deze boerderij van Groot. Volgens Groot was de boerderij toen al 300 jaar oud, maar was zo'n 50 jaar geleden (vlgs de 'Aantekeningen betreffende het dorp Hauwert' van ds Gardingius v Rijgersma in 1852) wel verbouwd.
De boerderij staat op een terp. In de oorspronkelijke koegang stonden de koeien zo'n 60 cm hoger dan het looppad. Waarschijnlijk was dit gedaan om ervoor te zorgen dat tijdens wateroverlast, de koeien in ieder geval droog stonden. Dit hoogteverschil was later niet meer nodig en was ook erg lastig. In 1960 werd de koestal door Cor Beemster gesloopt en werd er een nieuwe koestal gebouwd. In de boerderij is nog steeds te zien hoe hoog de oorspronkelijke koestal was.

Bewoners:
eind 19e eeuw - ±1925 Pieter Gorter x Anna Nobel, veehouder.
Anna lag niet binnen handbereik. Ze woonde helemaal in Wognum. Eens in de veertien dagen tramde Pieter van Schellinkhout naar Hoorn, en dan letterlijk op vrijersvoeten naar Wognum. Op het tijdstip dat de jeugd van tegenwoordig pas begint (24.00 uur), was Pieter al weer hoog en droog thuis. De dienstregeling van de tram was onverbiddelijk. Het huwelijk kon natuurlijk nooit meer stuk.
Gorter begon in Wognum met de hondenwagen te melken aan de Hoornseweg.
Daarna heeft hij een paar jaar een oude boerderij in de Zak gehuurd. Eind 19e eeuw kocht Pieter de boerderij op H 77.
Toen zijn dochter met Pieter Beemster trouwde trok Pieter met Anna in het huis dat hij naast de boerderij had laten bouwen (H 75).


V.l.n.r.: Anna Nobel, Pieter Gorter, Piet Beemster, de heer en mevr. Pereboom (grootouders van Piet Beemster).

± 1925 - 1950 Pieter Beemster x Klazien Gorter, veehouder.
Klazien was de dochter van Pieter Gorter en Anna Nobel.
Pieter kwam uit Spanbroek. Zijn vader, Cornelis Beemster, was daar veehouder en had een loonwerkerij. Cornelis vond rond 1930 de trekkercabine uit.
Pieter Beemster had de technische aanleg van zijn vader geërfd. Zo was hij heel handig in het repareren van radio's. Volgens zijn zoon Cor verleende hij op dat gebied hand- en spandiensten aan Nooij.
Pieter en Klazien kwamen op jonge leeftijd (beiden waren nog geen 50 jaar) om bij een tragisch ongeval.


Klazien Gorter en Pieter Beemster

1950 - 1953 Cor en Annie Beemster.
Nadat hun ouders omkwamen hebben Cor en zijn zusje Annie drie jaar lang samen de boerderij gerund.

1953 -2000 Cor Beemster x Ali Sluis, veehouder.
In 1953 trouwde Cor met Ali Sluis en zette daarna alleen het bedrijf voort.
Cor had de technische aanleg van de Beemsters geerfd. In 2000 zijn Cor en Ali in de opgeknapte boerderij van de familie Balk getrokken (H 79). Hun zoon Kees nam de boerderij over.

2000 - heden Kees Beemster.

H 79


Foto 1910.
Voorheen de boerderij van Tijmen Balk.
V.l.n.r.: Tijmen Balk (grootvader van Tijmen), Maartje Smit??, Rikus Balk (vader van Tijmen), Ant Leegwater.
NB. het is niet geheel duidelijk wie nu wie is.


Foto 2010.

Deze stolpboerderij van het Westfriese type (darsdeuren aan de wegzijde) is vanaf 1845 in het bezit geweest van de Familie Balk. Toen Tijmen Balk in 1970 stopte met boeren kwam de boerderij in eigendom van de Fam. Beemster.
Het plan was om de boerderij af te breken en er een woonhuis neer te zetten. Dit plan werd echter niet goedgekeurd. Monumentenzorg waardeerde de stolpboerderij van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt. De boerderij is een grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van de 19-eeuwse agrarische bouwkunst. Bovendien heeft de boerderij ensemblewaarde (archeologische en landschappelijke context) vanwege de situering op een terp.
De boerderij is grondig verbouwd.

Bewoners:
1822 - 1845 Teunis Koster x Vokeltje Knibbe.
Hun dochter, Marijtje Koster is in Hoogkarspel geboren, dus waarschijnlijk kwamen Tijmen en Vokeltje daarvandaan.

1845 - 1894 Hendrikus (Herke) Balk x Marijtje Koster, veehouder.
Hendrikus is geboren in 1821 in Venhuizen. Zijn vader was daar broodbakker. Na zijn huwelijk met Marijtje, de dochter van Teunis Koster en Vokeltje Knibbe kwam hij op de boerderij in Hauwert en werd daar veehouder. Zij kregen 9 kinderen, waarvan er 6 zeer jong overleden. Zoon Tijmen nam bij het overlijden van Hendrikus de boerderij over.


Marijtje Koster (?)

1874 - 1933 Tijmen Balk x Maartje Smit, veehouder.
Maartje kwam uit Oostwoud.
Zij kregen 1 zoon, Hendricus, geboren in 1878.

1901 - 1934 Hendricus Balk x Antje Leegwater, veehouder.
Hendricus en Antje kregen twee zonen, Tijmen (1902) en Jan (1907).
Tot 1933 woonden grootvader Tijmen (Maartje Smit was in 1915 overleden) en Hendricus en Antje met hun zonen, met z'n allen op de boerderij.
Toen Jan in 1934 trouwde. kocht Hendricus het huis op H 83 en trok daarin met Antje en zoon Tijmen. Jan bleef met zijn vrouw op de boerderij wonen.


V.l.n.r. Jan Balk, Antje Leegwater, Rikus Balk, opa Hendrikus Balk en Aafje Schermer.

1934 - 1938 Jan Balk x Aafje Schermer, veehouder.
Jan en Aafje hebben maar een paar jaar in de boerderij gewoond. Hun zoon Hendricus is hier geboren (1934).
Zij trokken naar een stolp in Opmeer.
Na het vertrek van Jan en Aafje hebben, tot 1970, de boerenarbeiders van de familie Balk in de boerderij gewoond.

1938 - ? H. Schermer, boerenarbeider.
Hendricus werd verliefd op Laurina Clobus, die tegenover hem bij Hovenier als dienstmeisje werkte. Zij zijn later getrouwd en hebben o.a. op H 98 gewoond van 1955 tot 1972.

? - ? S. de Jong, boerenarbeider.
De Jong was een neef van Tj. de Jong, boerenarbeider bij Beemster.

1952 - 1967 Tuiten, boerenarbeider.
Tuiten is 15 jaar in dienst geweest bij de familie Balk, een zeldzaamheid.


Foto 1962. Tuiten en zijn vrouw

1967 - 1970 C. Aay, boerenarbeider.
Aay was de laatste arbeider van Tijmen Balk, en waarschijnlijk de laatste boerenarbeider in Hauwert. Tijmen was niet meegegaan met de landbouwmechanisatie en had dus, totdat hij stopte met zijn bedrijf, nog altijd behoefte aan een arbeider.

1970 - 2000
In 1970 kocht Cor Beemster de boerderij van Tijmen. Vanaf 1970 totdat de boerderij werd verbouwd, hebben diverse mensen de boerderij tijdelijk bewoond, o.a. kinderen van Cor en Ali, en ook juffrouw Eggerding, de toenmalige kleuteronderwijzeres.

2000 - heden Cor Beemster x Ali Sluis.