• 17
 • 19
 • 21
 • 23
 • 25
 • 27
 • 29
 • 31

T 27


Jaarboek 2006. Verdeling van de Opperweid aan de Tuinstraat in 1929/30


Foto 2010, rechts de winkel

Tegelijkertijd met de bouw van de nieuwe school en hoofdonderwijzerswoning werden in 1929/30 de huizen op de Opperweid aan het begin van de Tuinstraat gebouwd. De grootvader van Gerrit Nooij kocht het middelste stuk van de Opperweid (T 27) en werd, als alle pioniers van de Tuinstraat, tuinder.

In 1941 werd het pand verbouwd door Th. Over en ingericht met een winkel. Deze zaak in electronica bestaat dus nu inmiddels 70 jaar. In 1966 werd het pand uitgebreid met een werkplaats.

Dankzij de firma Nooij wordt Hauwert bij alle evenementen altijd voorzien van de juiste audio- en video-apparatuur, zoals bij presentaties, schaatswedstrijden, etc.

Bewoners:
1929 - 1941 Gerrit Nooij x Marijtje Koorn, tuinder.


Gerrit Nooij en Marijtje Koorn (midden vooraan) op een uitje in de duinen

Marijtje Koorn is een kleindochter van Jacob Koorn, die in 1848 ging boeren op H 147. In 1908 trouwde Marijtje met Gerrit Nooij uit Berkhout.
Tot 1926 was Gerrit Nooij broodbakker in de Zak (H 155). Om gezondheidsredenen stopte hij met dit beroep en werd veehouder op het Westeinde (H 54). In 1929 verruilde hij de boerderij voor een huis aan de Tuinstraat en werd tuinder.
Gerrit was ook jaren secretaris van de toneelvereniging "De Eendracht".

Gerrit en Marijtje hadden een zoon, Jacob. Hun zoon bezat ook pioniersbloed.

1941 - ? Jacob Nooij x Guurtje Zwagerman, winkel in electronica.
In 1943 trouwde Jacob met Guurtje. Guurtje kwam uit Bobeldijk.

Jacob had blijkbaar niet veel interesse in het tuindersvak. Hij pioneerde op een ander vlak. In 1933 reeds behaalde hij het diploma van Radio Technicus. Radio-uitzendingen voor algemeen publiek waren pas 14 jaar in de ether. De allereerste uitzending vond plaats in 1919. Maar toen was Jacob pas 7 jaar. Hij was wel erg slim, maar moest eerst nog goed leren schrijven en rekenen.

In 1951 echter, vond de eerste officiële Nederlandse televisie-uitzending plaats. Toen was Jacob er wel op tijd bij. Deze eerste uitzending kon door een groot aantal Hauwerters bij Jacob thuis worden bekeken (zie ook Historisch-Hauwert, 1951).

 

Een andere liefhebberij van Jacob was de gymnastiekvereniging van Hauwert, W.I.K. Hij was zijn hele leven actief lid en heeft vele jaren in het bestuur gezeten.
Van zijn reizen naar het verre buitenland deed hij nauwkeurig verslag in de Dorpskoerier.


Huldiging Jaap Nooy (in het midden) voor een leven lang W.I.K.
V.l.n.r.: Jan Koster, Jacob Nooij, Gerard Kamp

In 1978  overleed Guurtje. Jacob overleed in ????

Jacob en Guurtje kregen 2 zonen, Gerrit en Cor.

 • Even nrs
 •   2 - 14

 • Oneven nrs
 •   1 - 15
 • 17 - 31