T 10


Foto 2010.

Bewoners:
1912 - 1941 Lourens Saal x Maartje Zwagerman, landbouwer.
Lourens kwam uit Wognum en Maartje uit Zwaagdijk. Zij kwamen in 1911 in Hauwert wonen.
Lourens Saal behoorde bij de eerste bewoners van de nieuwe Tuinstraat. Toen in 1912 de akte werd gepasseerd woonde Lourens kennelijk al op het land want in de akte staat dat de gebouwen, op het omschreven perceel aanwezig, door den kooper zijn gesticht. Curieus is nog dat in de akte werd opgenomen dat het verkochte perceel nimmer in eigendom mag overgaan dan alleen aan een lid van de Nederduitsch Hervormde gemeente, en ook nimmer zonder toestemming van het Bestuur der Nederduitsch Hervormde gemeente te Hauwert mag worden verkocht.
Lou had in de Hauwerter Zak nog een bouwtje van ongeveer een bunder en hij had vijf koeien.

De familie Saal heeft diverse kostgangers gehad in Hauwert. o.a. Johannes Zwagerman en Jan Bot, onderwijzers aan de Openbare Lagere School.

In 1941 verkoopt de familie Saal het woonhuis met veestalling, schuur, vijzelberg, erf, moestuin en weiland aan de heer Pieter Tuytel.

1941 - 1946 Pieter Tuytel.
In de verkoopakte staat hij beschreven als fruitkweeker wonende te Wognum. In 1946 verkoopt P. Tuytel het woonhuis met veestalling, erf, moestuin en bouwland aan Jan Otter Willemzoon, landarbeider, wonende te Hauwert.

1946 - 1954 Jan Otter x Aagje Bus.
Aagje Bus was de dochter van Maarten Bus. Zij hadden vier kinderen: Wim, Maap, Bert en Jan.
In 1954 krijgt Jan Otter een bedrijf toegewezen in de Noordoostpolder en hij verkoopt zijn bedrijf aan Klaas Bras.

1954 - 1955 Klaas Bras, veehouder.
Klaas laat meer stalruimte bouwen. In december 1955 verkoopt Klaas Bras een huis met schuur en erf en bloembollenland aan Teunis Adrianus van Klaveren.

1956 - 1983 Teunis Adrianus van Klaveren, tuinder.
De familie Van Klaveren is hier in 1956 komen wonen en kwam uit Lisse. Teunis was tuinder. In 1959 liet hij een verrolbare kas plaatsen.

1983 - heden ??
In 1983 verkoopt T.A. van Klaveren de gebouwen met ondergrond aan T. Hinrichs, die de opstallen gebruikt als bollenschuur.
Hij is getrouwd met Riejenne van Klaveren, een dochter van T.A. van Klaveren.
De familie van Klaveren heeft op het overige land een nieuwe woning gebouwd (T 12).

Bron: Jaarboek 1997, p. 33-36.

T 12


Foto 2010.

 

 

 

  • Even nrs
  •   2 - 12
  • Oneven nrs
  •   1 - 15
  • 17 - 31