ANBI

De Stichting Historisch Genootschap Hauwert beschikt over een ANBI-verklaring.
Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” die door de inspecteur van de belastingdienst is goedgekeurd.
Het voordeel van schenken aan instellingen met zoín verklaring is dat uw gift (geheel of gedeeltelijk) in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling. Vanaf die datum moet de ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Overzicht gegevens t.b.v. ANBI

Naam
Stichting Historisch Genootschap Hauwert

Oprichtingsdatum
03 oktober 1995

Fiscaal nummer
8050.80.740

Nummer Kamer van Koophandel
41236350

Contactgegevens
Hauwert 63, 1691 EB Hauwert
06-53524959
info@historisch-hauwert.nl

Bestuurssamenstelling
Zie Bestuur

Beloningsbeleid
Niet van toepassing. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed op declaratie.

Beleidsplan en Doelstelling
Over ons

Uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag secretaris 2014
Jaarverslag secretaris 2015
Jaarverslag secretaris 2016
Jaarverslag secretaris 2017
Jaarverslag secretaris 2018
Jaarverslag secretaris 2019

FinanciŽle verantwoording
Financieel Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2019

Datum laatste actualisatie van deze gegevens
19 -05-2020