20 september 2015. Excursie Hembrugterrein Zaandam.

Op zondag 20 sept. zijn we op excursie geweest naar het Hembrugterrein in Zaandam.
Op een prachtige zondag vertrokken wij met 20 personen richting Zaandam waar om 11.00 uur de koffie met gebak, voor ons klaarstond. Hierna werden we in twee groepen verdeeld, de ene helft zag in de bioscoopruimte een documentaire, hoe het Hembrugmuseum tot stand is gekomen, terwijl de andere groep het museum ging bekijken en omgekeerd.

Fascinerend om te zien hoeveel een aantal mensen voorwerpen hebben weten te redden van de container en/of van totale sloop. Want zowel diverse voorwerpen als gebouwen zijn door enthousiastelingen bewaard gebleven. Waar het eens de bedoeling was om de ruim 500 gebouwen met inventaris met de grond gelijk te maken, wisten een paar mensen de overheid uiteindelijk op andere gedachten te brengen en dit vormt nu het Hembrugmuseum.

Belangrijke gebouwen worden alleen wind- en waterdicht gemaakt zodat ze in ieder geval bewaard blijven. Als er interesse voor is vanuit het bedrijfsleven kunnen ze worden gerenoveerd.
Het museum laat zien hoe en wat er in 324 jaar is gewerkt en geproduceerd. Op het hoogtepunt werkten er zo’n 8500 mensen. Er was ook een medisch team op het terrein, want als er met regelmaat iemand naar de huisarts of tandarts moest, dan ging dit natuurlijk ten koste van de productiviteit.

Na de lunch werden we rondgeleid over het immense terrein van ruim 40 hectare! Diverse gebouwen hebben we bezichtigd, waaronder ook gebouwen waar proeven werden gedaan met explosieven enz.
Ook de beplanting werd niet overgeslagen en wisten de gidsen interessante details aan ons mede te delen. Een bijzondere dag, ook al omdat dit terrein voorheen hermetisch werd afgesloten d.m.v. een eigen bewakingsdienst. Ook een strikt geheimhoudingsprotocol werd hier gehanteerd. Bijzonder om hier te lopen, want ook nu nog is het terrein gesloten, behalve voor dergelijke excursies.
Een bijzondere dag op een bijzonder terrein.

terug