21 september 2014. Excursie Jelsum.

Op zondag 21 september vertrokken we om ongeveer 8.30 uur met 18 personen naar het Friese plaatsje Jelsum, om aldaar museum Dekema State te gaan bezoeken. State is een Fries woord voor adelijke woning, er was vroeger veel adel in Friesland. Deze enigszins vervallen state werd in 2005 geheel gerestaureerd naar de toestand van vlak voor WO2.
Een gids verhaalde over de geschiedenis van het gebouw en haar bewoners, waarna we werden rondgeleid door alle vertrekken, die zodanig waren ingericht alsof de bewoners 'even' weg waren en ieder moment konden terugkeren. Prachtige familieportretten waren in de 'mooie' kamer te bewonderen, waarvan één persoon zelfs nog een voorvader van ons koningshuis is geweest.


Dekema State

Na alle vertrekken te hebben bewonderd belandden we na een korte boswandeling in de moes- en fruittuin. Vele oude fruitrassen waren hier te bewonderen. Op de erfgrens was een gemetselde spouwmuur te zien die zoveel warmte uitstraalde, dat men hier tegenaan tropische vruchten zoals de olijf kon kweken. Ook werden tegen deze muur perenbomen zodanig geleid, zodat ze verschillende patronen vormden en de peren allemaal op dezelfde hoogte groeiden.
Een fruitboog van wel 30 meter diep was begroeid met peren (tot 75cm hoogte) en daarboven druivenbomen. Ook deze werden zodanig behandeld dat alle druiventrossen op gelijke hoogte en in het gelid groeiden, heel bijzonder. Hierna werden ons picknickmanden aangeboden, die wij door het matige weer, op een droge plek al snel leeggegeten hadden.


Kerk Hogebeintum

Om ongeveer 14.30 uur vervolgden wij deze excursie naar de terp van Hogebeintum. Op deze 9 meter hoge terp stond een 12e-eeuwse kerk waarvan de toren wegzakt omdat de terp grotendeels weggegraven was. Deze grond was namelijk uiterst vruchtbaar en daarom erg waardevol.
De terp had ooit een omvang van 9.5 hectare en is de hoogste terp van Nederland en Duitsland. Ook hier werden we rondgeleid door een gids. Het kerkorgel vertoonde overeenkomsten met het orgel in onze eigen 'witte kerkje' en dit kwam omdat het ook hier een 'van Dam orgel' betrof, die in 2003 gerestaureerd werd. Bijzonder waren romaanse muurschilderingen uit de 12e eeuw en de zestien rouwborden die een unieke collectie vormen. De gids wist ons leuk te vermaken met de nodige informatie, zodat we na nog een kop koffie voldaan huiswaarts keerden.
Wederom een leuke dag.

terug