12 april 2014, Presentatie 19e jaarboek

Het eerste jaarboek wordt doorgaans uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt betreffende de inhoud van dat jaarboek.
Doorgaans valt die eer te beurt aan personen van ietwat gevorderde leeftijd.
Dit jaar werd deze eer gegund aan de jongere generatie en wel aan Ben Wester uit Hauwert.

Ben heeft zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor ons nieuwe jaarboek, maar ook andere jaarboeken werden voorzien van o.a. zijn pentekeningen. Redenen genoeg om ook eens de “jeugd” in de schijnwerpers te plaatsen.
Op zaterdag 12 april was het dan zover en mocht Ben het eerste jaarboek in ontvangst nemen van voorzitter Groot.


Ben Wester en Koos Groot

De presentatie was net als in 2013 verdeeld over twee dagen, wat volgens ons weer goed aansloeg. Tevens was er een tentoonstelling over de verkaveling rond Hauwert ingericht.
Beide dagen werden, net als vorig jaar, ook nu weer goed bezocht.

Beide dagen (12 en 13 april) gaven eenzelfde beeld te zien; continue inloop van mensen die onder het genot van een kop koffie ook nog filmopnamen bewonderen, van de restauratie en terugplaatsing van de “Hauwerter” Amerikaanse windmolen. Hierop was goed te zien hoe een aantal mensen bergen kunnen verzetten, Koos Groot verhaalt hierover in het jaarboek.
We kunnen terugkijken op twee geslaagde dagen, op naar weer een nieuw jaarboek.

Terug