28 maart 2015, Presentatie 20e jaarboek

Op zaterdag 28 en zondag 29 maart vond de presentatie van ons 20e jaarboek, zoals gewoonlijk, plaats in het witte kerkje te Hauwert.
Voorzitter Koos Groot reikte om ongeveer 14.30 het eerste exemplaar uit aan mevr. Co Butter. De eer was haar gegund omdat wijlen Piet Butter, in de laatste periode van zijn leven, nog een aandeel had in het jaarboek 2014.
Maar ook voor andere jaarboeken konden we altijd een beroep op de kennis van Piet aanspraak maken. Piet wist ons altijd wel van aanvullende informatie te voorzien over allerlei onderwerpen.

Helaas mocht Piet het verschijnen van dit jaarboek niet meer meemaken. Co verdiende die eer niet minder dan haar overleden man, omdat zij Piet toch altijd weer moest afstaan om zijn kennis met ons te kunnen delen. Co bedankte Agnes Krijnen voor haar inzet en geduld om het verhaal dat Piet te vertellen had, met inkt te vereeuwigen. Met bloemen, applaus ťn het eerste exemplaar werd Co op haar beurt bedankt.

Op beide presentatiedagen was een tentoonstelling ingericht over het culturele leven van weleer in Hauwert. Vele foto's van prachtig verklede- en geschminkte Hauwerters tijdens uitvoeringen van "De Eendracht" en "Zanglust", die voor velen herkenbaar waren.
Ook gedichtenbundels en andere werken van schrijfkunstenaars uit Hauwert waren te bewonderen.

En op een t.v. scherm werden twee films vertoont van bevrijdingsoptochten uit 1970 en 1995 waarin ook weer vele bekende (helaas vaak overleden) Hauwerters te zien waren.

Over beide dagen mochten we ongeveer 90 mensen verwelkomen, een mooi resultaat. Zoals gewoonlijk ontstond ook op deze dagen de traditioneel geworden reŁnieachtige sferen van oud-Hauwerters die elkaar vaak lang niet meer gezien hebben.
Ook nu konden we weer een aantal nieuwe donateurs bijschrijven, waardoor wij het al met al, weer een geslaagd weekend konden noemen.

Het bestuur  

Terug