30 mei 2012, Presentatie 17e jaarboek

Het eerste jaarboek wordt doorgaans uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt betreffende de inhoud van dat jaarboek.
Dit jaar viel deze eer aan twee personen te beurt, nl. Piet Commandeur uit Nibbixwoud en Marie Bakker-Haker uit Hauwert. Zij hebben meer dan hun steentje bijgedragen met herinneringen uit de oude doos.


V.l.n.r.: Piet Commandeur, Marie Bakker-Haker, Koos Groot

Op zaterdag 6 april was het dan zover en mochten bovengenoemde personen de eerste jaarboeken in ontvangst nemen. Marie gaf nog een kleine uiteenzetting over de totstandkoming van haar verhaal.

Een geheel nieuwe opzet van de presentatie dit jaar, waar het bestuur zeer tevreden over kan zijn. De presentatie werd namelijk over twee dagen georganiseerd samen met een fototentoonstelling over het boerenleven. Dit had tot gevolg dat er maar liefst honderd mensen hun jaarboek kwamen ophalen waarbij regelmatig reünieachtige taferelen ontstonden, wat de gezelligheid zeer ten goede kwam.
Ook nu bestond weer de mogelijkheid om eigen foto's in te zenden, waar jammer genoeg maar weinig mensen gehoor aan hebben gegeven. Desondanks leverde dit toch een aantal nieuwe foto' s voor ons archief op.

Beide dagen (6 en 7 april) gaven eenzelfde beeld te zien; continue inloop van mensen die onder het genot van een kop koffie ook nog een oogstfilm konden bewonderen, waarbij natuurlijk ook weer de nodige herinneringen en herkenningen kwamen bovendrijven.
Al met al een geslaagd evenement dat ons inziens voor herhaling vatbaar is.

Terug