Molen Sluispolder


 

 

ANBI

De Stichting Molen Sluispolder beschikt over een ANBI-verklaring.
Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” die door de inspecteur van de belastingdienst is goedgekeurd.
Het voordeel van schenken aan instellingen met zoín verklaring is dat uw gift (geheel of gedeeltelijk) in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet de ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Overzicht gegevens t.b.v. ANBI

Naam
Stichting Molen Sluispolder

Oprichtingsdatum
26 maart 2004

Fiscaal nummer
8159.54.827

Nummer Kamer van Koophandel
37111926

Contactgegevens
Hauwert 69, 1691 EB Hauwert
0229-201738
molen.sluispolder@kpnmail.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: J.A.J. Groot
Secretaris-penningmeester: J.A. Surink
Leden van het bestuur: P.C. Blokker, K.K. Druif en H. Smit

Beleidsplan
Het huidige beleidsplan is voltooid door de afwerking van het project Restauratie Molen Sluispolder. Voor het onderhoud en de instandhouding van het gerestaureerde project zal binnenkort een beleidsplan worden opgesteld.

Beloningsbeleid
Niet van toepassing. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed op declaratie.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
  • het behoud en de instandhouding van het provinciale monument de Amerikaanse windmolen, thans staande aan de Bocx Weijsloot te Hauwert, gemeente Medemblik.
  • het bevorderen van de kennis over de Sluispolder in het algemeen en over de molens van die polder in het bijzonder.

FinanciŽle verantwoording
Zie Financieel Jaarverslag 2012

Datum laatste actualisatie van deze gegevens
20 november 2013