Molen Sluispolder


 


Foto 1925.
Molen van de Sluispolder aan de eerste Gouw, achter op het land van Volkert Kay (H 127).
Op de achtergrond een ijzeren Amerikaanse windmolen. De dames zijn Marie Kay (links) en Lies Kay (rechts).

 

 

De Sluispolder

In 1842 staan rondom het waterschap "De Vier Noorder Koggen", waar ook de Banne Hauwert bij hoort, 24 molens die het gebied boven water moeten houden. Hauwert en Oostwoud liggen laag.
Er zijn winters dat je dwars over het land van Hauwert naar Medemblik kan schaatsen.

Grote Cees Haringhuizen raakt daar mee an. Hij maakt kades om zijn landerijen in Oostwoud en timmert een molen in elkaar. Dat roept weerstand op bij buren en waterschapsbestuurders, maar ook volgelingen..In Hauwert gaan boeren samen polders omkaden en bemalen. Zo ook de "Sluispolder" gesticht in 1862.
H. Godvliet, D. Schoof, P. Wiering en V.Kay zijn president van hun polder.

De ingelanden zijn:
P. Neefjes 27 bunder, 57 roede, 80 el
V. Kay29 bunder, 93 roede
K. Zijp 16 bunder, 64 roede, 10 el
P. Wiering 17 bunder, 47 roede, 90 el
A.W. v.d. Deure 17 bunder
J. Koorn 15 bunder, 49 roede
C. Dol 7 bunder
C. Gardenier 6 bunder, 95 roede
Alg. Armen 2 bunder
H. Godvliet 3 bunder, 20 el
J. Koop 2 bunder, 17 roede
P. Best 2 bunder
J. Leek 2 bunder, 36 roede
A. Klaver 2 bunder, 69 roede
K. Otter 2 bunder, 22 roede
K. Galis 2 bunder, 45 roede
D. Schoof 1 bunder, 62 roede, 10 el
De Kerk 93 roede
C. Pijper 12 roede
P. Sas 12 roede
P. Kay 11 roede, 50 el
G. Groteman 12 roede

Samen 162 bunder, 28 roede, 50 el. Omslag f 2,50 per bunder.

In 1872 wordt door timmerman Pieter Mantel een nieuwe achtkantige houten molen gezet voor 1100 gulden. Zes jaar later wordt er nog zo'n molen bij gezet. In 1911 neemt Theunis Over de timmerzaak van Mantel over en gaat ook de molens van de "Sluispolder" onderhouden.

In 1938 maakt Over offerte voor een stalen windmotor als vervanger voor de laatste houten molen, bestaande uit een toren van 10 meter hoog, een windrad met een doorsnede van zeven en een halve meter, een vijzel met een diameter van 0,80 meter en een opvoerhoogte van 1,40 meter. De capaciteit is bij 6 meter wind 426 m3 per uur. Alles aangeboden voor zes en veertig honderd gulden, zegge f 4.600,- (€ 2.087,39).

En zo geschiede, alles wat op de offerte staat is nog steeds aanwezig, degelijk werk van Over dus.

De laatste vergadering van de "Sluispolder" in café De Goede Verwachting was in 1968. De polders in Hauwert gingen toen op in het Waterschap West-Friesland. Bij de ruilverkaveling in 1976 werden de binnenpolders opgeheven en de molens overbodig. De molens werden allemaal als oud ijzer afgevoerd, behalve de molen van de "Sluispolder". Die staat er nog als monument van ondernemende boeren en tuinders.

Op 28 juni 2013 is de gerestaureerde molen in gebruik gesteld door Klaas Kay Druif, een nazaat van V. Kay.

Vorige pagina